Департамент агропромислового розвитку

Департамент АПР

ВАС ВІТАЄ ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ!

 

 

Дорогі буковинці, аграрії, колеги!

Щиро вітаємо Вас на офіційній веб-сторінці Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Агропромисловий комплекс Буковини є важливою складовою народногосподарського виробництва нашої області. В структурі валового регіонального продукту питома вага сільського, лісового та рибного господарства займає понад  25%. І це є найбільшим показником серед областей Карпатського регіону. Включаючи переробку в АПК створюється майже третина валової доданої вартості усіх галузей економіки області.

Впродовж останніх років стабільною і достатньо високою, у порівнянні із загальнодержавною, є продуктивність сільськогосподарських угідь. За  обсягами виробництва продукції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь наша область посідає п’яте місце.
В аграрному секторі економіки функціонують 596 фермерських господарств, 196 сільськогосподарських підприємств, 34 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи та 176,3 тисяч особистих селянських господарств. Провідним виробником сільськогосподарської продукції є господарства населення. Впродовж багатьох років їх питома вага у виробництві складає біля 80 відсотків.

Агропромисловий комплекс має стійкі та стабільні передумови для досягнення високої ефективності сільськогосподарського виробництва. Такими передумовами є її родючі ґрунти, вигідне географічне положення, сприятливі для сільського господарства природні та кліматичні умови, висококваліфіковані працівники.

Тому нашою метою є сприяння розвитку сільського господарства, забезпечення продовольчої безпеки регіону, виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення і переробних галузей, та підтримка, особливо дрібних, сільгосптоваровиробників.

Департаментом агропромислового розвитку розроблена Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017 – 2022 роки, яка затверджена рішенням XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14 листопада 2017 року №195-17/17. Саме ця програма передбачає створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами, удосконалення соціально-економічних та організаційних умов для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області, покращення їх матеріально-технічної бази. 

З офіційної сторінки департаменту Ви дізнаєтеся більше про наш аграрний буковинський край, його флагманів… запрошуємо до співпраці!

 

 


Адреса: 58010, м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1

тел./факс: (0372) 55-35-09, тел.: (0372) 55-32-17 

e-mail: [email protected] / [email protected]

Діяльність та завдання

Адреса: 58010, м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1 тел./факс: (0372) 55-35-09, тел.: (0372) 55-32-17 e-mail: [email protected] / [email protected]

Директор департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації –

____________________________.

Заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового виробництва –

Бойчук Богдан Тарасович.

Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку сільських територій –

Федірчик Людмила Василівна.

Режим роботи:

пн – чт                  09:00 – 18:00
пт                         09:00 – 16:45
обідня перерва     13:00 – 13:45

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, що підпорядкований голові обласної державної адміністрації,  а також  підзвітний  та  підконтрольний  Міністерству аграрної політики та продовольства  України.

Основні завдання:

– забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
– участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій  Чернівецької  області;
– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
– організація роботи з питань землеробства, насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки, ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства (у разі, якщо землі  державного лісового фонду  віднесені до сфери управління агропромислового комплексу), безпеки харчових продуктів, охорони прав на сорти рослин,  співпраці з   Державною інспекцією сільського господарства в Чернівецькій області.

Нормативно-правові засади діяльності:

Департамент  у своїй діяльності  керується  Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, іншими   нормативно - правовими актами, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також  цим Положенням про Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації.

 

Графік прийому громадян:

Директор Департаменту
_______________________________
вівторок: з 10:00 - 19:00 год., каб. № 246
(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

Заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового виробництва
Бойчук Богдан Тарасович
понеділок: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 244
(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку сільських територій
Федірчик Людмила Василівна
середа: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 247
(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

Заступник начальника управління - начальник відділу прогнозування та розвитку сільських територій
Трачук Світлана Олександрівна
п'ятниця: з 10:00 - 16:45 год., каб. № 235
(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

Заступник начальника управління – начальник відділу аграрного виробництва
Антофійчук Іван Іванович
Четвер: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 231
(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

 

Структура Департаменту


Керівництво Департаменту


Директор Департаменту

______________________

тел.: 55-26-63     каб. № 246

Заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового виробництва

Бойчук Богдан Тарасович                           

тел.: 55-35-80     каб. № 244

Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку сільських територій

Федірчик Людмила Василівна

тел.: 55-31-98     каб. № 247


Відділ бухгалтерського, фінансового забезпечення та управління персоналом


Начальник відділу - головний бухгалтер

Паламарюк Людмила Миколаївна

тел.: 55-32-57     каб. № 230

Головний спеціаліст

Вишневська Рената Дмитрівна

тел.: 55-32-48     каб. № 236

Головний спеціаліст

Стужук Євгенія Вікторівна

тел.: 55-32-48     каб. № 236

Головний спеціаліст

Александрюк Людмила Павлівна

тел.: 55-32-57     каб. № 250


Управління агропромислового виробництва


Відділ аграрного виробництва


Заступник начальника управління – начальник відділу

Антофійчук Іван Іванович

тел.: 55-34-69     каб. № 231

Заступник начальника відділу

Сухарева Руслана Дмитрівна

тел.: 55-34-69     каб. № 231

Головний спеціаліст

Помпуш Юліан Георгійович

тел.: 55-34-69     каб. № 231

Головний спеціаліст

Григоращук Світлана Георгіївна

тел.: 55-32-17     каб. № 245


Відділ продовольства та аграрного ринку 


Начальник відділу

Петращук Іван Миколайович

тел.: 55-27-82     каб. № 249

Головний спеціаліст

Мельничук Марія Георгіївна

тел.: 55-27-82     каб. № 249

Головний спеціаліст

_________________________________

тел.: 55-27-82     каб. № 249

Головний спеціаліст

Дутчак Оксана Іванівна

тел.: 55-27-82     каб. № 249


Управління  розвитку сільських територій


Відділ земельних відносин та юридичного забезпечення


Начальник відділу

Церковний Олександр Миколайович

тел.: 55-05-95     каб. № 243 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Іліка Максим Дмитрович

тел.: 55-05-95     каб. № 243

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Гуцул Діана

тел.: 55-05-95     каб. № 243

Провідний спеціаліст

Білоцерківський Юрій Юрійович

тел.: 55-05-09     каб. № 243


Відділ прогнозування та розвитку сільських територій


Заступник начальника управління - начальник відділу

Трачук Світлана Олександрівна

тел.: 55-34-97     каб. № 235

Головний спеціаліст

Сухолиткий Михайло Дмитрович

тел.: 55-27-83     каб. № 249

Головний спеціаліст

Денисенко Віктор Олександрович

тел.: 55-27-83     каб. № 249

Головний спеціаліст

Кушнір Ольга Геннадіївна

тел.: 55-34-97     каб. № 235

Головний спеціаліст

Білоножко Сергій Борисович

тел.: 55-34-97     каб. № 235

Положення

Розпорядження обласної державної адміністрації від 16 липня 2018 року № 708-р "Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації"


Затверджено
Розпорядження обласної
державної адміністрації
від 16.07.2018 року № 708-р

 

Положення 
про Департамент  агропромислового розвитку Чернівецької  обласної  державної  адміністрації (далі - Положення)

 

1. Загальні положення 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, що підпорядкований голові обласної державної адміністрації,  а також  підзвітний  та  підконтрольний  Міністерству аграрної політики та продовольства  України (далі – Мінагрополітики).

Департамент  є  правонаступником Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації відповідно до пункту 1  розпорядження обласної державної адміністрації від 16 квітня 2013 р.  №  210-р «Про упорядкування структури  обласної державної  адміністрації».

Департамент  у своїй діяльності  керується  Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Мінагрополітики,  іншими   нормативно - правовими актами, розпорядженнями  обласної  державної  адміністрації, а також  цим Положенням.

2. Основними завданнями  та функціями  Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2)  участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій  Чернівецької  області;

3) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

4)  організація роботи з питань землеробства, насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки, ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства (у разі, якщо землі  державного лісового фонду  віднесені до сфери управління агропромислового комплексу), безпеки харчових продуктів, охорони прав на сорти рослин,  співпраці з   Державною   інспекцією  сільського господарства  в   Чернівецькій області.

3. Департамент відповідно до визначених повноважень у галузі агропромислового комплексу виконує такі завдання:

1) організовує  виконання Конституції і законів України, актів Президента  України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює  контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності,  надає  адміністративні  послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку галузей агропромислового комплексу   Чернівецької області  та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує та бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернівецької області, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві, вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики  законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

8)  надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

9) розробляє проекти розпоряджень  обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації  повноважень  у галузі  агропромислового розвитку,  подає  пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської  продукції та продовольства.

У  разі  потреби   погоджує  проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади   та  бере участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10)  координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації  для їх розгляду на сесії  обласної  ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної  державної адміністрації;

13) вживає  заходи  щодо запобігання і протидії корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21)  забезпечує  в  межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій, дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів), готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

24)  вносить Мінагрополітики  пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

25) формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

26)  надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

27)  сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

28) розробляє і вносить пропозиції обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

29) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

30) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в Чернівецьку область;

31)  сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

32)  сприяє у межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

33) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

34) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить обласній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету щодо  їх  фінансування; 

35) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності, розробку тематичних та тематико-експозиційних планів, створення експозицій   та розміщення  експонатів на виставкових  заходах з метою рекламування та показу досягнень вітчизняних  товаровиробників, надання практичної допомоги  підприємствам  і організаціям  агропромислового  комплексу, незалежно  від форм власності, в пропаганді та показі  досягнень галузей   агропромислового виробництва;

36) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

37) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні; 

38) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

39) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

40) координує  виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

41) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів; 

42) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

43) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

44) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах; 

45) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

46) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

47) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

48) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

49) здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій; 

50)  забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

51) забезпечує  проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

52)  забезпечує   в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

53) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

54) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

55) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

56) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

57) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

58) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

59) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  Чернівецької області;

60) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних   ресурсів, відпрацювання  заходів  щодо  його поліпшення;

61)  здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь та відділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій; 

62) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

63) забезпечує  реалізацію  державної політики  у сфері  охорони  лісів, землі яких перебувають у державному лісовому  фонді агропромислового комплексу  на території Чернівецької  області;

64) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. У межах своєї компетенції Департамент бере участь:

1)  у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2) у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва  Чернівецької області;

3) у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

4)  у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

5) у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

6) у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

7) у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

8) у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

9) у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

10) в організації продовольчого ринку;

11) у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку  Чернівецької області, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

12) у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

13) у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

14)  у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; 

15) у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку;

16) у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

17) у реалізації державної регуляторної політики;

18)  в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

19) в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

20) у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

21) у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів  обласної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  агропромислового комплексу та інших установ (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити  в  установленому  порядку голові  обласної  державної адміністрації   пропозиції щодо удосконалення роботи  агропромислового  комплексу  Чернівецької  області;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції.

6. Департамент  в  установленому  законодавством порядку  та  у межах  повноважень   взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів, співпрацює  з Державною  інспекцією  сільського  господарства  у  Чернівецькій області.

7. Департамент  очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою  обласної  державної адміністрації за погодженням  з  Мінагрополітики   в  установленому  законодавством   порядку.

8. Директор Департаменту має  заступників, які призначаються на посаду та  звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво  Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення  про Департамент  агропромислового розвитку  Чернівецької  обласної  державної адміністрації;

3) затверджує посадові інструкції працівників  Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує  роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  обласної  державної адміністрації;

5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  Департаменту;

6) звітує перед головою обласної  державної адміністрації про виконання покладених на  Департамент   завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії  обласної  державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може   брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної  державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної  державної адміністрації;

11) у межах  своїх  повноважень  видає  накази,  організовує контроль за їх виконанням;

накази нормативно - правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області;

накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінагрополітики;

12) подає на затвердження голови обласної  державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати  праці  його  працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної  адміністрації  кошторису  Департаменту; 

14) здійснює добір кадрів;

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення і  звільнення  заступників директора Департаменту,  погодження на  укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що входять до сфери управління  Департаменту;

17) приймає та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями,  вирішує питання  щодо  їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) погоджує  призначення  на  посади  і   звільнення   з   посад начальників    управлінь та відділів    агропромислового   розвитку   районних державних  адміністрацій та їх заступників;

19)  розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками  структурних    підрозділів Департаменту,    визначає    ступінь 

відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту; 

20) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних   службовців   Департаменту;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  Департаменту;

22) забезпечує  дотримання працівниками  Департаменту правил внутрішнього  трудового  розпорядку  та  виконавської  дисципліни;

23) здійснює  інші  повноваження,  визначені законом.

10.  Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій  щодо  визначення   шляхів реалізації  пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, обговорення  найважливіших  програм, вирішення   інших питань,  що належать  до компетенції Департаменту,  при  Департаменті можуть утворюватися  наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні  органи,  члени  яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад  рад, комісій, дорадчих,  інших  допоміжних органів та  положення про них затверджує директор Департаменту.

11.  Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення напрямів його діяльності в Департаменті утворюється  колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, а також інших працівників Департаменту. 

До складу колегії можуть входити  керівники  структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  науково-дослідних, навчальних закладів,  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Департаменту, територіальних  органів центральних органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування. 

Склад колегії затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням  директора Департаменту. 

Рішення  колегії  затверджуються   наказами  директора Департаменту.  

12. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, видатки на утримання Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний  баланс,  реєстраційні   рахунки  в Головному управлінні Державної  казначейської служби України у Чернівецькій  області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та  власні  бланки.

Графік особистого прийому

Директор Департаменту

________________________________

вівторок: з 10:00 - 19:00 год., каб. № 246

(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)


Заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового виробництва

Бойчук Богдан Тарасович

понеділок: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 244

(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)


Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку сільських територій

Федірчик Людмила Василівна

середа: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 247

(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)


Заступник начальника управління - начальник відділу прогнозування та розвитку сільських територій

Трачук Світлана Олександрівна

п'ятниця: з 10:00 - 16:45 год., каб. № 235

(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)


Заступник начальника управління – начальник відділу аграрного виробництва

Антофійчук Іван Іванович

Четвер: з 10:00 - 18:00 год., каб. № 231

(обідня перерва: з 13:00 - 13:45 год.)

Актуальна інформація

 • перевірка
 • Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації – Віктор Шеремета (26.11.2018) Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації – Віктор Шеремета (26.11.2018)
 • Співчуття за мільйонами жертв геноциду українського народу, голодомору 1932-33 років (24.11.2018) Співчуття за мільйонами жертв геноциду українського народу, голодомору 1932-33 років (24.11.2018)
 • Щодо стану посівів озимих культур під урожай 2019 року (22.11.2018) Щодо стану посівів озимих культур під урожай 2019 року (22.11.2018)
 • Пленарне засідання 27-ї позачергової сесії обласної ради VII скликання (21.11.2018) Пленарне засідання 27-ї позачергової сесії обласної ради VII скликання (21.11.2018)
 • Відео-конференція Мінагрополітики України з питань підтримки реалізації бюджетних програм для надання підтримки розвитку фермерства (21.11.2018) Відео-конференція Мінагрополітики України з питань підтримки реалізації бюджетних програм для надання підтримки розвитку фермерства (21.11.2018)
 • Урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства (16.11.2018) Урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства (16.11.2018)
 • Вітання Департаменту агропромисвлоого розвитку з Днем працвників сільського господарства! (15.11.2018) Вітання Департаменту агропромисвлоого розвитку з Днем працвників сільського господарства! (15.11.2018)
 • Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (12.11.208) Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (12.11.208)
 • Аграрії області завершують осінню кампанію (09.11.2018) Аграрії області завершують осінню кампанію (09.11.2018)
 • Засідання конкурсної комісії з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування підтримки заходів шляхом здешевлення кредитів (07.11.2018) Засідання конкурсної комісії з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування підтримки заходів шляхом здешевлення кредитів (07.11.2018)
 • Внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» (06.11.2018) Внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» (06.11.2018)
 • Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (01.11.2018) Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (01.11.2018)
 • Відбулося засідання Спостережної ради Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (30.10.2018) Відбулося засідання Спостережної ради Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (30.10.2018)
 • Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (23.10.2018) Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (23.10.2018)
 • Семінар на тему: «Аграрні розписки – нові можливості для фермерів для підвищення родючості ґрунтів та збільшення врожайності сільськогосподарських культур» (22.10.2018) Семінар на тему: «Аграрні розписки – нові можливості для фермерів для підвищення родючості ґрунтів та збільшення врожайності сільськогосподарських культур» (22.10.2018)
 • Урочисті збори з нагоди Дня працівників харчової переробної промисловості (18.10.2018) Урочисті збори з нагоди Дня працівників харчової переробної промисловості (18.10.2018)
 • Вітання з Днем працівників харчової переробної промисловості (18.10.2018) Вітання з Днем працівників харчової переробної промисловості (18.10.2018)
 • Використання аграрних розписок дозволило аграріям залучити вже 3,2 млрд грн - Мінагрополітики України (18.10.2018) Використання аграрних розписок дозволило аграріям залучити вже 3,2 млрд грн - Мінагрополітики України (18.10.2018)
 • Виконання зернового Меморандуму забезпечено на понад 36% і відповідає запланованій динаміці - Мінагрополітики України (17.10.2018) Виконання зернового Меморандуму забезпечено на понад 36% і відповідає запланованій динаміці - Мінагрополітики України (17.10.2018)
 • Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації проведено галузеву нараду (17.10.2018) Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації проведено галузеву нараду (17.10.2018)
 • Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації взяв участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня захисника України! (14.10.2018) Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації взяв участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня захисника України! (14.10.2018)
 • Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (10.10.2018) Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (10.10.2018)
 • Департамент агропромислового розвитку повідомляє про відбір виконавців земельних торгів (10.10.2018) Департамент агропромислового розвитку повідомляє про відбір виконавців земельних торгів (10.10.2018)
 • Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує відбір суб’єктів господарювання – виконавців землевпорядних, землеоціночних робіт (09.10.2018) Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує відбір суб’єктів господарювання – виконавців землевпорядних, землеоціночних робіт (09.10.2018)
 • Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (01.10.2018) Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (01.10.2018)
 • Обласний агропромисловий ярмарок «Буковинська осінь-2018» (30.09.2018) Обласний агропромисловий ярмарок «Буковинська осінь-2018» (30.09.2018)
 • Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (17.09.2018) Засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (17.09.2018)
 • Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (14.09.2018) Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин (14.09.2018)
 • В області триває комплекс осінньо-польових робіт (13.09.2018) В області триває комплекс осінньо-польових робіт (13.09.2018)
 • Програма заходів агропромислового ярмарку «Буковинська осінь – 2018» (12.09.2018) Програма заходів агропромислового ярмарку «Буковинська осінь – 2018» (12.09.2018)
 • Відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення обласної агропромислової виставки-ярмарку «Буковинська осінь - 2018» (12.09.2018) Відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення обласної агропромислової виставки-ярмарку «Буковинська осінь - 2018» (12.09.2018)
 • У вересні 2018 року проект IFC «Аграрні розписки в Україні» проведе серію вебінарів (11.09.2018) У вересні 2018 року проект IFC «Аграрні розписки в Україні» проведе серію вебінарів (11.09.2018)
 • На 69-му році життя обірвалася земна дорога Телешмана Василя Григоровича На 69-му році життя обірвалася земна дорога Телешмана Василя Григоровича
 • В області завершено збір ранніх сільськогосподарських культур (30.08.2018) В області завершено збір ранніх сільськогосподарських культур (30.08.2018)
 • Відбулась робоча зустріч з питань безперебійної роботи хлібопекарських підприємств області, забезпечення їх сировиною та цінової ситуації на ринку хлібопродуктів у Чернівецькій області (21.08.2018) Відбулась робоча зустріч з питань безперебійної роботи хлібопекарських підприємств області, забезпечення їх сировиною та цінової ситуації на ринку хлібопродуктів у Чернівецькій області (21.08.2018)
 • Повідомлення про проведення конкурсу серед суб’єктів сільськогосподарської діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги (20.08.2018) Повідомлення про проведення конкурсу серед суб’єктів сільськогосподарської діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги (20.08.2018)
 • Відбулося засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (17.08.2018) Відбулося засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області (17.08.2018)
 • Відшкодування коштів з обласного бюджету суб’єктам господарювання за проведення в області заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів (09.08.2018) Відшкодування коштів з обласного бюджету суб’єктам господарювання за проведення в області заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів (09.08.2018)
 • Визначення якості насіннєвого матеріалу – необхідна умова стабільного врожаю (09.08.2018) Визначення якості насіннєвого матеріалу – необхідна умова стабільного врожаю (09.08.2018)
 • В області підходить до завершення збір ранніх сільськогосподарських культур (08.08.2018) В області підходить до завершення збір ранніх сільськогосподарських культур (08.08.2018)
 • Засідання регіональної комісії з розгляду заяв та документів суб’єктів господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, та вирішенням інших питань щодо надання їм фінансової підтримки (01.08.2018) Засідання регіональної комісії з розгляду заяв та документів суб’єктів господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, та вирішенням інших питань щодо надання їм фінансової підтримки (01.08.2018)
 • Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин інформує (20.07.2018) Обласна комісія з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин інформує (20.07.2018)
 • В області триває жнивна кампанія (18.07.2018) В області триває жнивна кампанія (18.07.2018)
 • Внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 2418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (17.07.2018) Внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 2418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (17.07.2018)
 • Інформація про надання кредитів учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС у 2016-2018 роках (16.07.2018) Інформація про надання кредитів учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС у 2016-2018 роках (16.07.2018)
 • Відбулось засідання обласної робочої групи для проведення розподілу коштів суб’єктам господарювання відповідно до «Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки» (16.07.2018) Відбулось засідання обласної робочої групи для проведення розподілу коштів суб’єктам господарювання відповідно до «Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки» (16.07.2018)
 • Відбулося засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку (10.07.2018) Відбулося засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку (10.07.2018)
 • «День поля» на базі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції (06.07.2018) «День поля» на базі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції (06.07.2018)
 • Проведено стаді-тур в рамках реалізації проекту «Сприяння стратегічному розвитку Мамаївської сільської об’єднаної територіальної громади» (06.07.2018) Проведено стаді-тур в рамках реалізації проекту «Сприяння стратегічному розвитку Мамаївської сільської об’єднаної територіальної громади» (06.07.2018)
 • Урочистості з нагоди 80-річчя Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН (05.07.2018) Урочистості з нагоди 80-річчя Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН (05.07.2018)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства» (03.07.2018) Міжнародна науково-практична конференція «Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства» (03.07.2018)
 • Аграрні розписки на Буковині – нові можливості для фермерів та селян (27.06.2018) Аграрні розписки на Буковині – нові можливості для фермерів та селян (27.06.2018)
 • Начальник управління агропромислового розвитку Хотинської районної державної адміністрації нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (21.06.2018) Начальник управління агропромислового розвитку Хотинської районної державної адміністрації нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (21.06.2018)
 • Розвиток підприємництва на селі (21.06.2018) Розвиток підприємництва на селі (21.06.2018)
 • «Наслідки негоди для агросектору області» (19.06.2018) «Наслідки негоди для агросектору області» (19.06.2018)
 • Науковий підхід до використання екологічно чистих технологій в інтегрованих системах (14.06.2018) Науковий підхід до використання екологічно чистих технологій в інтегрованих системах (14.06.2018)
 • Участь Департаменту агропромисвлого розвитку облдержадміністрації у ХХХ агропромисловій виставці «Агро-2018» (08.06.2018) Участь Департаменту агропромисвлого розвитку облдержадміністрації у ХХХ агропромисловій виставці «Агро-2018» (08.06.2018)
 • Карпатське сіно для арабських скакунів (05.06.2018) Карпатське сіно для арабських скакунів (05.06.2018)
 • Працівники Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації взяли участь у тренінгу щодо органічного виробництва та сертифікації у м. Житомир (23.05.2018) Працівники Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації взяли участь у тренінгу щодо органічного виробництва та сертифікації у м. Житомир (23.05.2018)
 • Проведено нараду з питань підготовки та участі у ювілейній XXХ Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2018" (18.05.2018) Проведено нараду з питань підготовки та участі у ювілейній XXХ Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2018" (18.05.2018)
 • Колектив Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації вітає всіх із Вознесінням Господнім та Всесвітнім днем вишиванки! (17.05.2018) Колектив Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації вітає всіх із Вознесінням Господнім та Всесвітнім днем вишиванки! (17.05.2018)
 • Прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку на тему: «В області триває посів ярих культур» (03.05.2018) Прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку на тему: «В області триває посів ярих культур» (03.05.2018)
 • Кабінет Міністрів України має намір передати землі постійного користування (0,5 млн га) у власність фермерів (02.05.2018) Кабінет Міністрів України має намір передати землі постійного користування (0,5 млн га) у власність фермерів (02.05.2018)
 • Керівництво Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації взяло участь у засіданні Ради Єврорегіону «Верхній Прут» (27.04.2018) Керівництво Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації взяло участь у засіданні Ради Єврорегіону «Верхній Прут» (27.04.2018)
 • Парламент зробив перший крок у регулюванні органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (27.04.2018) Парламент зробив перший крок у регулюванні органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (27.04.2018)
 • Заступником директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації проведено виїзний прийом громадян у Вижницькому районі (26.04.2018) Заступником директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації проведено виїзний прийом громадян у Вижницькому районі (26.04.2018)
 • 24 квітня 2018 року відбулось засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (24.04.2018) 24 квітня 2018 року відбулось засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (24.04.2018)
 • 6-9 червня відбудеться ювілейна 30-та міжнародна агропромислова виставка «Агро-2018» (23.04.2018) 6-9 червня відбудеться ювілейна 30-та міжнародна агропромислова виставка «Агро-2018» (23.04.2018)
 • Відео-конференція Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році» (20.04.2018) Відео-конференція Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році» (20.04.2018)
 • Проведено семінар- нараду «Розвиток бджільництва в Чернівецькій області» (10.04.2018) Проведено семінар- нараду «Розвиток бджільництва в Чернівецькій області» (10.04.2018)
 • Виробники продукції аквакультури мають запровадити систему НАССР на підприємствах протягом 2018-2019 років - Міністерство аграрної політики та продовольства України (05.04.2018) Виробники продукції аквакультури мають запровадити систему НАССР на підприємствах протягом 2018-2019 років - Міністерство аграрної політики та продовольства України (05.04.2018)
 • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (28.03.2018) Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (28.03.2018)
 • В області вже підживлено 10,6% озимих культур (22.03.2018) В області вже підживлено 10,6% озимих культур (22.03.2018)
 • Уряд надаватиме дотації за утримання корів та молодняку (інструкція для отримання коштів) (15.03.2018) Уряд надаватиме дотації за утримання корів та молодняку (інструкція для отримання коштів) (15.03.2018)
 • За підтримки Мінагрополітики пройде конкурс "Неймовірні села України" 2018 (06.03.2018) За підтримки Мінагрополітики пройде конкурс "Неймовірні села України" 2018 (06.03.2018)
 • Уряд компенсує кооперативам 70% вартості обладнання (06.03.2018) Уряд компенсує кооперативам 70% вартості обладнання (06.03.2018)
 • Уряд буде надавати 70% компенсації за обладнання кооперативам - Віктор Шеремета (01.03.2018) Уряд буде надавати 70% компенсації за обладнання кооперативам - Віктор Шеремета (01.03.2018)
 • Науково-практичний семінар компанії «Сингента» (27.02.2018) Науково-практичний семінар компанії «Сингента» (27.02.2018)
 • Брифінг щодо державної підтримки аграріїв - Міністерство аграрної політики та продовольства України (19.02.2018) Брифінг щодо державної підтримки аграріїв - Міністерство аграрної політики та продовольства України (19.02.2018)
 • Уряд схвалив програми підтримки аграріїв на 2018 рік - Міністерство аграрної політики та продовольства України (09.02.2018) Уряд схвалив програми підтримки аграріїв на 2018 рік - Міністерство аграрної політики та продовольства України (09.02.2018)
 • Пріоритетним напрямком державної підтримки визначено молочні кооперативи - Максим Мартинюк (06.02.2018) Пріоритетним напрямком державної підтримки визначено молочні кооперативи - Максим Мартинюк (06.02.2018)
 • У 2018 році в області запрацює Проект «Аграрні розписки» (05.02.2018) У 2018 році в області запрацює Проект «Аграрні розписки» (05.02.2018)
 • Аграрні розписки - Міністерство аграрної політики та продовольства України (25.01.2018) Аграрні розписки - Міністерство аграрної політики та продовольства України (25.01.2018)
 • Закупівля молока в господарствах населення триватиме - Олена Ковальова (22.01.2018) Закупівля молока в господарствах населення триватиме - Олена Ковальова (22.01.2018)
 • Бюджетна дотація - Міністерство аграрної політики та продовольства України (18.01.2018) Бюджетна дотація - Міністерство аграрної політики та продовольства України (18.01.2018)
 • Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання - Міністерство аграрної політики та продовольства України (18.01.2018) Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання - Міністерство аграрної політики та продовольства України (18.01.2018)

werewrewrew

 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації висловлює щирі співчуття та схиляє голову в задумі і молитві за мільйонами жертв геноциду українського народу, голодомору 1932-33 років.

Посів озимих сільськогосподарських культур під урожай 2019 року аграріями області проведено на площі 48,1 тис. га, що становить 100,8% до прогнозованої площі. У розрізі культур посіяно:
- озимої пшениці – 40,3 тис. га (98,8%) при прогнозі 40,8 тис. га;
- жита – 0,3 тис. га (100%) до прогнозу;
- озимого ячменю – 7,5 тис. га (113,6%) при прогнозі 6,6 тис. га.
Крім того, озимого ріпаку посіяно 10,8 тис. га (101,9%) при прогнозі 10,6 тис. га.
Згідно спостереження за станом посівів озимих культур, їх сходи отримано на всій посівній площі. Більшість посівів озимих зернових, а це 42,8 тис.га (89,0%), знаходяться в доброму та задовільному стані та 5,3 тис.га (11,0%) – слабкі та зріджені. Крім того, сходи озимого ріпаку знаходяться в доброму і задовільному стані на площі 9,4 тис.га (87,0%) та 1,4 тис.га (13,0%) – слабкі та зріджені.
Погодні умови 2018 року, що склалися у період осінньої вегетації озимих сільськогосподарських культур, а саме недостатня кількість вологи, дещо стримували їх ріст та розвиток. 
Озимі зернові, оптимальних строків посіву, знаходяться у фазі кущіння при висоті рослин 18-22 см. Посіви озимого ріпаку, посіяні на початку вересня, знаходяться у фазі утворення 2 листків.
В другій декаді листопада в області випав сніг (сніговий покрив висотою 10-12 см), промерзання ґрунту не відмічалось. Із 20 листопада, в результаті різкого зниження температурного режиму на посівах озимих культур відмічалося остаточне припинення вегетації. На разі, погодні умови і температурний режим є сприятливі для озимих культур, а морози до 10о С, які прогнозуються на найближчі дні, не завдадуть шкоди їх посівам. 
Спостереження за станом посівів озимих сільськогосподарських культур в області продовжується.

21 листопада 2018 року відбулося пленарне засідання 27-ї позачергової сесії обласної ради VII скликання. На сесії було прийнято рішення про внесення змін до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017–2022 роки. 
Ними передбачено введення у 2019-2020 роках нового напрямку фінансування, а саме фінансова підтримка на закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в яких утримується не менше трьох корів.
Однак, у 2019 році діяти Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки буде лише за умови співфінансування її заходів з місцевих бюджетів (районних та об’єднаних територіальних громад). 
Тому, потрібно вжити невідкладних заходів щодо розробки аналогічних програм підтримки розвитку сільського господарства в районах та об’єднаних територіальних громадах області та передбачити фінансування за напрямками, які є пріоритетними для того чи іншого регіону. 
За підтримку аграріїв, за сприяння у розгляді та прийнятті змін до Комплексної програми дякуємо керівництву обласної державної адміністрації та депутатам обласної ради. 

21.11.2018 року о 10-00 год. за участю заступника Міністра аграрної політики та продовольства України В.Шеремети, заступника директора Департаменту – начальника управління Л.Федірчик, голови Чернівецького регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств П.Жанської та спеціалістів Департаменту агропромислового розвитку відбулася селекторна нарада з питань підтримки реалізації бюджетних програм для надання підтримки розвитку фермерства та шляхи доступу до неї.
Фахівці Мінагрополітики повідомили, що Постановою КМУ від 24.10.18 №911 було внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою КМУ від 07.02.18 №106, а саме:
Розширено коло фермерських господарств, які мають право на державну підтримку. Відтепер на неї можуть розраховувати фермерські господарства, у яких чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік становить 20,0 млн.грн. (раніше було 15,0 млн.грн.). При цьому площа землі сільгосппризначення необмежена (раніше було до 500 га).
Запроваджено нову форму державної підтримки для новостворених ФГ. ФГ протягом перших трьох років після створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 3,0 тис.грн. на 1 га, але не більше 60,0 тис. грн. (тобто за 20 га). У 2018 році таку субсидію зможуть отримати ФГ, зареєстровані в ЄДР після 1 січня 2016 року.
Запроваджено нову форму державної підтримки для ФГ. ФГ (крім новостворених) у 2018 році можуть отримати бюджетну субсидію в розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, в розрахунку на одного члена ФГ (який станом на 1 січня 2018 року був і на період отримання бюджетної субсидії є членом ФГ).
На 01.01.18 прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, становить 1762 грн. Отже, субсидія становитиме 9691 грн. на одного члена ФГ. Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне ФГ не може перевищувати 30 тис. грн. 
Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на ці субсидії є Мінагрополітики, а розпорядником нижчого рівня – Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Крім того, розширено коло сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на державну підтримку. СОК плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин матимуть право на фінансову підтримку за умови, що до їх складу входять не менше як 7 членів (раніше було 20 членів). Умови щодо кількості ФГ у складі та площі землі (до 100 га) залишились незмінними.
Надана можливість отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання декілька разів на рік. Оновленим порядком надано можливість для ФГ отримувати 40% компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва декілька разів на рік.
Для отримання більш детальної інформації щодо бюджетної субсидії необхідно звернутись до Чернівецького регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Жанської Півонії Антонівни (м. Чернівці, вул. Київська, 9, моб.тел: 0505733981).

З нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства, 16 листопада поточного року, в приміщенні Чернівецької обласної філармонії відбулися урочистості.
Зі святом працівників сільського господарства краю привітав голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук: «Сьогодні ми підбиваємо підсумки сільськогосподарського року. В поточному році аграрії Буковини черговий раз довели, що вони спроможні нарощувати обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Для економіки Буковини сільськогосподарське виробництво – надзвичайно важлива галузь, яка значною мірою визначає її соціально-економічний стан і перспективи подальшого розвитку, забезпечує потреби населення у продуктах харчування та робить значний внесок у продовольчу безпеку регіону». 
Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Варжевський у своїй доповіді повідомив, що не дивлячись на погані погодні умови, які склалися навесні (затяжна зима з різким переходом в літо) та дощі наприкінці червня та на початку липня поточного року, хліборобами нашого краю одержано непоганий урожай зернових та технічних культур, овочів, плодів та ягід. Станом на 1 листопада збільшено обсяги виробництва сої (+50,8% до відповідного періоду минулого року), ріпаку (+31,1%), соняшнику (+34,5%), овочів (+1,1%), плодів та ягід (+23,0%).
Зазначив, що в минулому році Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації було розроблено Комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017–2022 роки. А у поточному році з обласного бюджету на виконання окремих її заходів виділено 1 млн. 945,0 тис.гривень по 5-ти напрямках.
На сьогоднішній день даною програмою скористалися малі суб’єкти господарювання за напрямками: 
- за утримання трьох і більше корів – відшкодовано 229 тис.гривень (отримали підтримку 54 фізичні особи). Збір та обробка документів для отримання фінансової підтримки триває;
- за утримання та збереження племінного поголів’я баранів, вівцематок та ярок – отримано чотирма суб’єктами господарювання 215 тис.гривень. 
Хотілося б відмітити, що Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації підготовлені та будуть подані до кінця року на розгляд сесії обласної ради зміни до даної Комплексної програми, якими передбачена у 2019-2020 роках фінансова підтримка на закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в яких утримується не менше трьох корів.
З нагоди професійного свята кращі працівники галузі були нагороджені подяками Прем’єр-міністра України, почесними відзнаками обласної державної адміністрації «На Славу Буковини», «100 - річчя Буковинському віче», почесними відзнаками обласної ради «За заслуги перед Буковиною», грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок агропромислового комплексу та цінними подарунками.
Урочистості супроводжувались святковим концертом.

В Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Заячука М.Д. відбулось чергове засідання обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин.
На порядку денному було розглянуто 17 заяв та одна заява яка не була включення до затвердженого порядку денного. По одинадцяти заявниках було прийнято позитивні рішення, відповідно до Земельному кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про оцінку», а саме: про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки в оренду, про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо в становлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), затвердження проекту відведення земельної ділянки в оренду, згода щодо передачі земельних ділянок у постійне користування, про включення земельних ділянок водного фонду та земель промисловості до переліку земельних ділянок державної власності, право оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах.
По семи заявниках були відмови про укладання договорів оренди земельних ділянок на новий строк, дозвіл на продаж земельної ділянки та надання земельної ділянки в довгострокове тимчасове користування, як такі, що не відповідали нормам чинного законодавства, а саме: Земельному кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про оцінку». 
Проведення наступної комісії планується на другу декаду листопада 2018 року.

Посів озимих сільськогосподарських культур під урожай 2019 року аграріями області проведено на площі 47,7 тис. га, що становить 100% до прогнозованої площі. У розрізі культур посіяно:
- озимої пшениці – 39,9 тис. га (98%) при прогнозі 40,8 тис. га;
- жита – 0,3 тис. га (100%) до прогнозу;
- озимого ячменю – 7,5 тис. га (113,6%) при прогнозі 6,6 тис. га.
Крім того, озимого ріпаку посіяно 10,7 тис. га (100,9%) при прогнозі 10,6 тис. га.
Згідно спостереження за станом посівів озимих культур, на даний час, отримано сходи озимих зернових культур на всій посівній площі 47,7 тис. га, з яких посіви на площі 17,1 тис. га (35,8%) знаходяться в доброму стані, 25,6 тис. га (53,7%) – в задовільному стані та 5,0 тис. га (10,5%) – слабкі та зріджені.
Крім того, отримано 100% сходів озимого ріпаку, з яких посіви на площі 2,7 тис. га (25,2%) знаходяться в доброму стані, 6,5 тис. га (60,8%) – в задовільному стані та 1,5 тис. га (14,0%) – слабкі та зріджені.
Погодні умови 2018 року, що склалися у період осінньої вегетації озимих сільськогосподарських культур, а саме недостатня кількість вологи, дещо стримують їх ріст та розвиток.
Щодо проведення жнив, то слід зазначити, що станом на 08.11.2018, за оперативними даними, аграрії зібрали 614,7 тис. тонн зерна з площі 119,7 тис. га (98,8%) при середній врожайності 51,4 ц/га. У розрізі культур:
- ранніх зернових та зернобобових намолочено – 259,5 тис. тонн з площі 65,8 тис. га при врожайності 39,4 ц/га;
- кукурудзи – 354,4 тис. тонн з площі 53,4 тис. га (98,9%) при врожайності 66,4 ц/га.
Крім того, технічних культур намолочено:
- соняшнику – 52,1 тис. тонн з площі 19,5 тис. га (100%) при врожайності 26,7 ц/га;
- сої – 152,3 тис. тонн з площі 56,8 тис. га (99,3%) при врожайності 26,8 ц/га;
- озимого ріпаку – 24,0 тис. тонн з площі 10,5 тис. га (98,1%) при врожайності 23,1 ц/га;
- ярого ріпаку 3,4 тис. тонн з площі 2,1 тис. га (100%) при врожайності 16,2 ц/га.
Також в області на площі 58,2 тис. га виорано ґрунту на зяб, що складає 28,7% до прогнозу та практично завершено збір плодових культур.
За сприятливих погодних умов, збір сої та кукурудзи буде завершено у найкоротші строки.

06.11.2018 року за участю спеціалістів Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту фінансів, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, Головного управління статистики у Чернівецькій області, Головного управління ДФС у Чернівецькій області, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, громадської організації «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» проведено засідання конкурсної комісії з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
Голова комісії Варжевський О.З. – директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, повідомив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 із внесеними зміни „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” на дану комісію надійшли документи від 2 підприємств. 
Паламарюк Л.М. - секретар комісії, довела до відома присутніх, що відповідно до вимог вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) для Чернівецької області затверджено обсяг бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2018 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (КПКВ 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»), в сумі 497,0 тис. грн.
Зазначила, що відповідно до п.8 Порядку використання коштів вищезазначеної постанови до конкурсної комісії подано повний пакет документів для отримання компенсації від 2 суб’єктів господарювання. 
Члени комісії підтримали пропозиції щодо розподілу залишку коштів доведених бюджетних призначень в сумі 362,1 тис. грн. між 2 підприємствами.
Крім того, Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до пункту 16 Порядку доручено подати до Мінагрополітики заявки щодо додаткової потреби в коштах, необхідних для здешевлення кредитів на підставі визначених сум відшкодування за фактично сплачені відсотки користування кредитом.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації спільним наказом від 05.11.2018 №121/119-ОД внесли зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК МБ 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства». Відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.10.18 №161-25/18 «Про внесення змін до обласного бюджету» за напрямком: надання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді середньострокових (терміном на 3 роки) кредитів суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам на поновлення обігових коштів, обсяг видатків зменшено на 600,0 тис. грн.

 

 

Чергове засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів (далі – обласна робоча група) щодо обговорення виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 19 червня 2018 року № 587-р відбулось 31 жовтня 2018 року в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
В ході зустрічі члени обласної робочої групи доповіли про виконання ними доручень, наданих за підсумками попереднього засідання, яке відбулось 09 жовтня поточного року та обговорили ряд інших питань. Зокрема, заслухано В.о. заступника начальника управління – начальник відділу землеустрою та охорони земель ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області – О.П. Драганчука який повідомив, що продовжується робота щодо уточнення площі багаторічних насаджень (садів) у всіх категоріях господарств області. Зокрема, за дев'ять місяців поточного року проведено 14 перевірок дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних для вирощування багаторічних насаджень, де виявлено 11 порушень.
До порушників вжито заходи адміністративного впливу за ст. 55 кодексу України про адміністративні правопорушення.
Управлінням з контролю за використанням та охороною земель на IV квартал 2018 року, відповідно до плану роботи, заплановано проведення перевірок дотримання вимог земельного законодавства під час використання земель наданих для ведення сільськогосподарського виробництва на території Заставнівського району (Добриновецька сільська рада) та Сокирянського району (Сокирянська міська рада та Ломачинецька сільська рада).
Також заслухано інформацію начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області – Пуріча Ю.С. про результати проведених перевірок сільськогосподарських підприємств області, в тому числі садівничих господарств, на предмет легалізації найманої праці та дотримання законодавства про працю та інших нормативно-правових актів. 
З початку року проведено 30 інспекційних відвідувань на 28 підприємствах сільськогосподарської галузі.
За результатами контрольних заходів матеріали щодо посадових осіб суб’єктів господарювання, на яких виявлено порушення трудового законодавства, передано до суду для розгляду щодо притягнення до адміністративної відповідальності, а також на суб’єкти господарювання накладено штрафні санкції.
На підставі матеріалів ГУ ПФУ у Чернівецькій області інспекторами праці Управління 13-18 вересня 2018 року здійснено інспекційні відвідування з питань дотримання законодавства про працю, в тому числі щодо оформлення трудових відносин у ФОП Фурлета В.М., в ФГ «Фурлета» (місце здійснення діяльності – с. Рукшин, Хотинський район). В ході інспекційного відвідування в ФГ «Фурлета» укладено 67 трудових договорів з найманими працівниками замість цивільно-правових. За результатами контрольних заходів у ФОП Фурлета В.М. виявлено 12 неналежно оформлених працівників.
На підставі інформації Хотинської райдержадміністрації інспекторами праці Управління 25-26 вересня 2018 року здійснено інспекційне відвідування з питань дотримання законодавства про працю, в тому числі щодо оформлення трудових відносин в ТОВ «Дністер» (місце здійснення діяльності – с. Пригородок, Хотинський район), в ТОВ «Дністер» виявлено 28 неналежно оформлених працівників.
В ході інспекційного відвідування в ТОВ «Дьолор Буковина» виявлено неналежно оформлених працівників. 
В засіданні також прийняли участь голови (заступники та члени) районних робочих груп Сторожинецького, Новоселицького, Глибоцького та Вижницького районів області, які проінформували про проведену відповідними робочими групами роботу щодо виконання цього розпорядження обласної державної адміністрації та наданих за підсумками попередніх засідань обласною робочою групою доручень.
Між учасниками засідання та запрошеними відбулись обговорення цих та інших питань, а за підсумками прийняті відповідні рішення та надано ряд доручень, про хід виконання яких відповідальні виконавці проінформують обласну робочу групу на черговому засіданні, про що буде повідомлено додатково.

30.10.2018 року за участю заступника голови обласної державної адміністрації М.Заячука, голови Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі М.Гунчака та спеціалістів Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту фінансів, Департаменту регіонального розвитку та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації проведено засідання Спостережної ради Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).
На засіданні слухали Звіт голови Фонду про виконання Програми «Власний дім» у 2017 році та за 9 місяців 2018 року. 
У 2017 році на Комплексну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки було затверджено кошти у розмірі 1725,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок:
- державного бюджету – 600,0 тис. грн.;
- обласного бюджету – 1050,0 тис. грн.;
- Глибоцького районного бюджету – 75 тис. грн.
За 2017 рік Фондом отримано фінансування з державного, обласного та районних бюджетів у розмірі 1722,2 тис. грн., в т.ч.:
- спеціального фонду державного бюджету – 600,0 тис. грн.;
- загального фонду обласного бюджету – 800,0 тис. грн.;
- спеціального фонду обласного бюджету – 247,2 тис. грн.;
- спеціального фонду районних бюджетів – 75,0 тис. грн.;
Отримані Фондом кошти фактично освоєні у 2017 році у повному обсязі.
Протягом 2017 року Фондом укладено 13 кредитних угод, в тому числі:
 1 угода на кредитування нового будівництва на суму 300 тис. грн.;
 3 угоди на кредитування завершення будівництва – 307,2 тис. грн.;
 8 угод на кредитування реконструкції будівництва – 915,0 тис. грн.;
 1 угода на придбання житла – 200,0 тис. грн.
Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2017 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 5200 тис. грн., з яких за 2017 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 1722,2 тис. грн. 
Серед наданих кредитів було надано 4 кредити учасникам бойових дій на загальну суму 500 тис. грн. та 1 кредит багатодітній родині.
У 2018 р. на виконання програми «Власний дім» заплановано фінансування у розмірі 2 860 тис. грн., в тому числі:
- спеціального фонду державного бюджету – 500,0 тис. грн.;
- загального фонду обласного бюджету – 2 000,0 тис. грн., в т.ч. 1000,0 тис.грн. учасникам бойових дій в зоні проведення АТО;
- спеціального фонду обласного бюджету – 250,0 тис. грн.;
- спеціального фонду районного бюджету Глибоцького району – 110,0 тис.грн. 
Отримано фінансування у 2018 році, станом на 01.10.2018 р., в сумі 1 692,0 тис. грн. в тому числі:
- спеціального фонду державного бюджету – 340,0 тис. грн.;
- загального фонду обласного бюджету – 1 225,0 тис. грн., з них для учасників АТО - 540,0 тис. грн.;
- спеціального фонду обласного бюджету – 127,0 тис. грн.
Отримані кошти освоєно в повній сумі. З початку року укладено 13 кредитних договорів на суму 2437,0 тис. грн., з них: 447,0 тис. грн. – за кошти державного бюджету, 1990,0 тис. грн. за кошти обласного бюджету та фінансувалося 6 кредитних угод, укладених у 2017 році на суму 310,0 тис. грн.
Станом на 01.10.2018 року Фондом фінансується 17 кредитних угод, в тому числі, 6 кредитних угод, укладених у 2017 році і 11 кредитних угод, укладених у 2018 році. 
У 2018 році було укладено 4 кредитні угоди з учасниками бойових дій в зоні АТО чи з членами їх сімей на суму 900 тис. грн. та продовжено фінансування 3 кредитних договорів, укладених у 2017 році з учасниками бойових дій в зоні АТО на суму 150 тис. грн. Також надано 1 кредит багатодітній сім’ї за кошти державного бюджету.
Для сприяння популяризації Програми проводиться постійна робота із районними засобами масової інформації щодо інформованості сільських мешканців про діяльність Програми. 
Крім того, було затверджено План роботи Фонду щодо виконання Комплексної програми «Власний дім» у 2019 році.

22.10.2018 року під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Заячука М.Д. відбулось чергове засідання обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин.
На порядку денному було розглянуто 6 заяв, по яким за рішенням обласної комісії будуть готуватись проекти розпоряджень та відповідні листи-висновки.

Проведення наступної комісії планується на другу декаду листопада 2018 року.

25 жовтня 2018 року о 9:30 в залі засідань обласної філії "Держгрунтохорона" (м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 194/А) відбудеться семінар для сільськогосподарських підприємств на тему: «Аграрні розписки – нові можливості для фермерів для підвищення родючості ґрунтів та збільшення врожайності сільськогосподарських культур».
Запрошені агровиробники, постачальники, кредитори візьмуть участь в обговоренні нових можливостей та наявного практичного досвіду підвищення родючості ґрунтів і збільшення врожайності, використовуючи інструмент аграрних розписок.

Контактний телефон 067-372-19-96 - Собко Володимир Іванович.

З нагоди відзначення Дня працівників харчової переробної промисловості, 18 жовтня поточного року, в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації відбулися урочисті збори.
Зі святом Дня працівників харчової переробної промисловості краю привітали голова Чернівецької обласної державної адміністрації, голова Чернівецької обласної ради, голова обласної ради профспілки працівників харчової і переробної промисловості та директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
З нагоди свята, кращі працівники галузі були нагороджені: 
• почесною відзнакою обласної державної адміністрації «На славу Буковини» - генеральний директор ТзОВ «Лілак» Володимир Завадовський;
• ювілейними відзнаками обласної державної адміністрації «100 років Буковинському віче»:
- директор ТзОВ торгова промислова компанія «Грін Рей» Анатолій Грицуник,
- фінансовий директор ПП «Надія-Є» Михайло Лакуста, 
- власник ТзОВ «Бук Пак» Юрій Писаренко, 
- заступник голови правління з режиму приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Руслан Осколов, 
- директор державного підприємства «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів» Володимир Чопик.
Крім того, кращі працівники харчопереробної галузі були нагороджені почесними грамотами Чернівецької обласної ради, подяками голови обласної державної адміністрації, почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та грамотами обласної ради профспілок працівників харчової та переробної промисловості.

За 9 місяців 2018 року сільгоспвиробниками оформлено 514 аграрних розписок на загальну суму 3,2 млрд гривень.

Крім того, станом на 9 жовтня за весь період впровадження аграрних розписок аграріям видано 696 розписок на суму 4,4 млрд грн, з яких товарних – 290 на суму 2,5 млрд грн, фінансових – 406 на суму 1,9 млрд грн.

«74% від  загальної кількості аграрних розписок оформлено саме цього року. Це говорить про те, що цей фінансовий інструмент є ефективним та стає все більш популярним серед агровиробників. Аграрні розписки є зручними завдяки своїй простоті та швидкості оформлення, а також задоволенні потреб саме малого та середнього бізнесу», - зазначила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Вона додала, що аграрні розписки охопили широкий спектр напрямів сільського господарства. Цим фінансовим інструментом користуються виробники зернових та олійних культур, а також ті, хто зайнятий в овочівництві, садівництві та тваринництві.

Аграрні розписки видано під заставу майбутнього врожаю: кукурудзи, пшениці, гороху, рису, молока, яблук, кавуна тощо. Крім того, за кількістю всього укладених розписок – 60% фінансові, що передбачає відносини у грошовій формі. З усієї кількості оформлених аграрних розписок на сьогодні виконані та закриті зобов'язання за 176 аграрними розписками на загальну суму 1,4 млрд грн.

Довідково:

Розподіл аграрних розписок за розміром с/г підприємств за весь період:

10% -  господарства більше 5,000 га землі;

54% - господарства 1,000-5,000 га;

36% - господарства до 1,000 га.

Станом на 5 жовтня вже експортовано 5,8 млн тонн пшениці, що складає 36,1% виконання Меморандуму про взаєморозуміння на 2018/19 МР між Мінагрополітики та учасниками зернового ринку.

У співвідношенні класів, експорт фуражної пшениці склав 2,5 млн тонн (31,2% виконання Меморандуму), продовольчої пшениці – 3,3 млн тонн (41,0% виконання). В тому числі протягом 2018/19 МР було експортовано 0,42 млн тонн пшениці 2 класу (38% розрахункового експортного потенціалу) та 2,07 млн тонн пшениці 3 класу (40% потенціалу). 

Всього за вересень місяць 2018 року експорт пшениці становив 2,3 млн тонн, що на 0,3 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У серпні 2018 р. було вивезено 2,2 млн тонн пшениці (2,5 млн тонн у МР 2017/2018). 

Попри заплановану динаміку та благополучні баланси на продовольчому ринку, Мінагрополітики й надалі буде тримати високий рівень контролю за темпами і об’ємами експорту.

Нагадаємо, 10 серпня між Мінагрополітики, представниками професійних об’єднань учасників зернового ринку та експортерами зерна було підписано Меморандум про взаєморозуміння на 2018/19 МР з метою зберігання балансу споживання та експорту українського зерна.

Днями в управлінні агропромислового розвитку Новоселицької районної державної адміністрації відбулась галузева нарада Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
На нараді розглядались питання:
- хід проведення збирання пізніх сільськогосподарських культур;
- робота районних робочих груп з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів;
- виконання рішень колегій Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;
- організація та проведення урочистостей до Дня працівників сільського господарства.
В заході взяли участь начальники структурних підрозділів агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівники обласних служб та наукових установ області, представники Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Про хід проведення збирання пізніх сільськогосподарських культур доповів Іван Антофійчук – заступник начальника управління – начальник відділу аграрного виробництва. Так, за оперативним даними в області зібрано зернові та зернобобові культури на площі 113,6 тис.га зерна. З них, ранні зернові і зернобобові культури - 65,5 тис.га, кукурудзу на зерно - 48,0 тис.га. Крім того, озимий ріпак зібрано 10,5 тис.га та ярий ріпак - 2,1 тис.га.
В області ще триває збір інших пізніх культур, зокрема: сої з площі 42,0 тис.га, соняшнику - 19,3 тис.га. Вже завершено збір картоплі з площі 35,1 тис.га та накопано 816,3 тис.тонн. Робота в даному напрямку продовжується.
З другого питання виступив Богдан Бойчук – заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового виробництва який зазначив, що згідно оперативних даних можна констатувати, що у поточному році врожайність пізніх сільськогосподарських культур вища минулорічної на 5-8 цнт/га. Очікуване валове виробництво зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), незважаючи на зменшення показника по ранній групі у 2018 року, складе на рівні минулого року в межах 620,0 тис. тонн. 
Наголосив на необхідності звернення уваги районних робочих груп на значні відхилення урожайності та валового збору окремих господарств до середньо районних та обласних показників, з’ясування причин даних відхилень та можливості уточнення звітності по Ф № 37 с/г (місячна) по збору ранніх культур. З метою надходжень податків до місцевих бюджетів та упорядкування згідно вимог чинного законодавства трудових відносин, запропонував районним робочим групам залучити до даної роботи фахівців державної фіскальної служби та Управління Держпраці. 
Окремим питанням зупинився на врожайності плодових культур у сільськогосподарських підприємствах, їхнього обліку та валових зборів, а також, переведення ріллі в багаторічні насадження, що дасть змогу впорядкувати використання земель сільськогосподарського призначення та обліку валового виробництва.
Богдан Бойчук наголосив, що з метою недопущення зменшення валового виробництва сільськогосподарської продукції у 2018 році, районним робочим групам необхідно провести відповідну роботу із сільгосптоваровиробниками щодо надання ними в органи статистики достовірних даних фактичної урожайності та валового збору сільгоспкультур та плодів (зокрема, яблук) для подальшого їх відображення у статзвітності за ф.№29-сг. (річна).
З питань виконання рішень колегій Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації доповіла заступник директора Департаменту – Людмила Федірчик, яка провела аналіз виконання попередніх рішень колегій та наголосила на розробці та прийнятті в районах та ОТГ програм аналогічній Комплексній програмі розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2018-2022 роки з метою співфінансування окремих напрямів. 
Підвів підсумки наради директор Департаменту агропромислового розвитку Олександр Варжевський, який надав відповідні доручення з вищезазначених питань.

Чергове засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів (далі – обласна робоча група) щодо обговорення виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 19 червня 2018 року № 587-р відбулось 09 жовтня 2018 року в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.  

В ході зустрічі члени обласної робочої групи доповіли про виконання ними доручень, наданих за підсумками попереднього засідання, яке відбулось 14 вересня поточного року та обговорили ряд інших питань. Зокрема, заслухали Коропотницьку М.В. – начальника управління аналізу статистичних даних Головного управління статистики у Чернівецькій області, яка  проінформувала про результати проведеного аналізу зібраних площ, валового збору та очікуваної і фактичної урожайності ранніх сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах області. В результаті порівняльного аналізу встановлено, що згідно статистичних даних (на підставі даних державного спостереження за ф. №37-сг (місячна) станом на 01.09.18), фактична урожайність ранніх зернових та зернобобових сільськогосподарських культур є вища на 2,3 ц/га за прогнозовану і склала 43,5 ц/га. Відповідно, фактично валове виробництво ранніх зернових та зернобобових культур зросло на 7,6% або на 11,2 тис.тонн, порівняно до очікуваного, і склало 158,7 тис.тонн. Також, відмічено збільшення на 4,1 ц/га до прогнозованого, урожайності озимого ріпаку, яка фактично склала 28,4 ц/га та, відповідно, збільшення його валу на 3,2 тис.тонн або на 12,3% (фактично намолочено – 29,07 тис.тонн).

В розрізі окремих господарств області встановлено значні відхилення фактичної урожайності до очікуваної, як в сторону збільшення, так і зменшення, причиною чого є попередньо надані суб’єктами господарювання неправдиві дані та втрати через погодні умови, які склались під час збору врожаю (дощі), що не дозволило їм своєчасно завершити збиральні роботи.

Щодо очікуваної урожайності основних пізніх сільськогосподарських культур (кукурудзи на зерно, сої,  соняшнику) та плодових культур (яблунь) в сільськогосподарських підприємствах області проінформував заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації –  Бойчук Б.Т. За попередніми розрахунками, у поточному році, урожайність окремих пізніх сільгоспкультур та яблук, згідно оперативної інформації сільгосппідприємств, очікується дещо вища проти минулого року, зокрема, в середньому по області, прогнозована урожайність кукурудзи на зерно склала 69,5 ц/га (+12,1 ц/га до рівня 2017 року), сої – 23,6 ц/га (+5,8 ц/га), соняшнику – 25,2 ц/га (-1,1 ц/га) та яблук – 172,5 ц/га (+26,7 ц/га). Із врахуванням посівних площ та відповідної урожайності, прогнозується зростання валового виробництва сої майже на 10 тис.тонн, соняшнику – більш як на 2 тис.тонни  та яблук – на 6,6 тис.тонн.

В ході засідання також заслухано інформацію начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  Управління Держпраці у Чернівецькій області – Пуріча Ю.С. про результати проведених перевірок сільськогосподарських підприємств області, в тому числі садівничих господарств, на предмет легалізації найманої праці та дотримання законодавства про працю та інших нормативно-правових актів. З початку року проведено 22 інспекційних відвідувань на 20 підприємствах сільськогосподарської галузі. У господарствах, де виявлено порушення трудового законодавства, накладено штрафні санкції та притягнуто їх до адмінвідповідальності. Також, в результаті перевірок, на одному підприємстві укладено 67 трудових угод з найманими працівниками замість цивільно-правових, та ще на одному виявлено 12 неналежно оформлених працівників. Інспекторами праці запропоновано роботодавцям до 01.10.18 добровільно укладати з працівниками трудові угоди. Робота в даному напрямку продовжується. 

В.о. заступника начальника управління – начальник відділу землеустрою та охорони земель ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області –   О.П.  Драганчук повідомив, що продовжується робота щодо уточнення площі багаторічних насаджень (садів) у всіх категоріях господарств області. Зокрема, упродовж І-ІІІ кварталу проведено 13 перевірок на предмет дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок, наданих для ведення сільськогосподарського виробництва (угіддя – рілля) для вирощування багаторічних насаджень, з яких виявлено 11 порушень у Заставнівському, Сокирянському та Сторожинецькому районах на площі 47,17 га, і до порушників вжито заходи адмінвпливу за ст. 55 кодексу України про адміністративні порушення та направлено повідомлення про надання ними роз’яснень.

В засіданні також прийняли участь голови (заступники та члени) районних робочих груп Кіцманського, Заставнівського та Герцаївського районів області, які проінформували про проведену відповідними робочими групами роботу щодо виконання цього розпорядження обласної державної адміністрації та наданих за підсумками попередніх засідань обласною робочою групою доручень.

Між учасниками засідання та запрошеними відбулись обговорення цих та інших питань, а за підсумками прийняті відповідні рішення та надано ряд доручень, про хід виконання яких відповідальні виконавці проінформують обласну робочу групу на черговому засіданні, про що буде повідомлено додатково.


 

Керуючись статтями 122, 135, 139 Земельного кодексу України та Законом України «Про публічні закупівлі» Департамент агропромислового розвитку повідомляє про відбір виконавців земельних торгів, а саме:

1) відповідно до протоколу №4 «По відбору виконавця земельних торгів» виконавцем земельних торгів із продажу права оренди земельної ділянки площею 0,6087 га, кадастровий номер 7321080900:02:004:0001, цільове призначення - для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, що розташована на території  Волоківської сільської ради, Глибоцького району, Чернівецької області (за межами населеного пункту) обрано ФОП Романко Р.М.

2) відповідно до протоколу №5 «По відбору виконавця земельних торгів» виконавцем земельних торгів із продажу права оренди наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка, площею 0,5451 га, кадастровий номер 7321085400:01:006:0540, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована на території  Тереблеченської сільської ради, Глибоцького району, Чернівецької області (за межами населеного пункту) обрано ТОВ «Глобус КО»;

- земельна ділянка, площею 12,7361 га, кадастровий номер 7321082100:01:009:0001, цільове призначення – для рибогосподарських потреб, що розташована на території Кам’янської сільської ради, Глибоцького району, Чернівецької області (за межами населеного пункту) обрано ТОВ «Глобус КО».

Відповідно до статей 122, 135-139 Земельного Кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 липня 2018 року № 80-р, про включення земельних ділянок водного фонду до переліку земельних ділянок державної форми власності для подальшого продажу їх права оренди на земельних торгах, Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує відбір суб’єктів господарювання – виконавців землевпорядних, землеоціночних робіт.

1. Земельна ділянка:
- площа 37,4826 га, цільове призначення 10.07 – для рибогосподарських потреб, яка розташована на території Вовчинецької сільської ради, урочище «Плотіна», Кельменецького району, Чернівецької області (за межами населеного пункту).

2. Перелік документів, які подаються на відбір виконавців земельних торгів:
- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконанням робіт із землеустрою і землеоціночних робіт; 
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- копії установчих документів (для претендента – юридичної особи); 
- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників.  

3. Вид документації яку необхідно розробити:
- технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.  Поштова адреса, за якою подаються документи: 
58000, м. Чернівці, вул. Грушевського,1, (Департамент агропромислового розвитку обласної державної адмінстрації).
тел. (0372) 55-05-95 (Церковний Олександр Миколайович).

01.10.2018 року під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Заячука М.Д. відбулось чергове засідання обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин.
На порядку денному було розглянуто 14 заяв, із них 9 заяв задоволено. Зокрема, продовження договорів оренди земельних ділянок водного фонду, включення земельних ділянок водного до переліку земельних ділянок право оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах (аукціоні), надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.
П’ятьом заявникам відмовлено у задоволенні заяв у зв’язку із невідповідністю поданих документів до норм чинного законодавства, а саме пункту 2 статті 81, статей 123, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та рекомендовано надати відповідні документи до повного пакету документів. 
Спеціалістами Департаменту агропромислового розвитку за рішенням обласної комісії готуються проекти розпоряджень із вищезазначених питань.
Проведення наступної комісії планується на другу декаду жовтня 2018 року.

30 вересня 2018 року у с.Реваківці Кіцманського району Чернівецької області на території клубу сімейного відпочинку «Буковинська Троя» відбулась ХІ обласна агропромислова виставка-ярмарок «Буковинська осінь-2018».
Організатори ярмарку - Чернівецька обласна та Кіцманська районна державні адміністрації. В ярмарку прийняли участь сільськогосподарські підприємства та господарства населення - основні виробники рослинної та тваринної сільськогосподарської продукції, підприємства харчової та переробної промисловості з усіх районів Чернівецької області, а також з сусідньої Івано-Франківщини.
Відкрив ярмарок голова Чернівецької обласної державної адміністрації О.Фищук, який привітав організаторів, учасників, гостей та відвідувачів з святом, відмітив здобутки аграріїв області, подякував всім за нелегку, але дуже потрібну всім працю. За попередніми підсумками сільськогосподарського виробництва поточного року було нагороджено кращих працівників з врученням подяк обласної державної адміністрації та грамот обласної ради та Департаменту агропромислового розвитку. З привітаннями та самими добрими побажаннями перед учасниками та відвідувачами ярмарку виступали заступник голови обласної ради І.Маковецька, директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – О.Варжевський, заступник голови Сучавської повітової ради Румунії, партнер єврорегіону «Верхній Прут» - В.Середенчук, голова Кіцманської районної ради - П.Лумей, т.в.о. Кіцманської районної державної адміністрації –Д.Косар, народні депутати України та інші офіційні особи.
В повному обсязі на виставці-ярмарку було представлено районні експозиції в яких показано продукцію сільськогосподарських та харчопереробних підприємств, що виробляється на території кожного району. 
Експозиціями Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, Української науково-дослідної станції карантину рослин, Придністровської дослідної станції садівництва та науковими закладами області була представлена аграрна наука нашого краю.
Торгові ряди на ярмарку були заповнені різноманітною якісною продукцією вирощеною на полях та фермах нашого краю: елітним насінням, саджанцями плодових, декоративних дерев та кущів, плодоовочевою продукцією та продукцією молочної, м’ясопереробної, консервної та рибної галузей.
Всього на ярмарку обласного рівня прийняли участь понад 150 сільгосптоваровиробників та харчових переробних підприємств, що представляли продукцію, яку можна було придбати за цінами від виробників.
Учасники ярмарку та всі охочі мали змогу придбати продукти харчування, саджанці плодових дерев, розсаду декоративних рослин, насіння зернових та зернобобових культур, а також живих птицю та тварин за цінами виробника. Овочі та фрукти реалізовувалися за нижчими для населення області цінами порівняно з цінами на стаціонарних ринках та в супермаркетах області. 
Також, відвідувачам та гостям заходу в широкому обсязі було представлено досягнення різних галузей сільського господарства, зокрема сільськогосподарських тварин, продукцію рослинництва, бджільництва, вівчарства, рибальства, засоби захисту рослин, найрізноманітнішу продукцію харчової переробної галузі, сувеніри та українську вишивку та сільськогосподарську техніку. 
Проведення зазначеного заходу дало можливість забезпечити споживачів якісною продукцією, а також сприяло обміну досвідом, налагодженню ділових контактів для подальшої співпраці між виробниками та переробними підприємствами краю та запрошеними товаровиробниками сусідніх регіонів країни.

В Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відбулось чергове засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів (далі – обласна робоча група). 
В ході засідання члени обласної робочої групи розглянули та обговорили ряд питань. 
Заслухали інформацію заступника директора Департаменту – начальника управління Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Бойчука Б.Т. про виконання відповідальними виконавцями та районними робочими групами попередніх рішень, наданих обласною робочою групою, та вжиття щодо них відповідних заходів, а саме, щодо розгляду графіків проведення засідань робочих груп в кожному районі області на 2018 рік та протоколів вже проведених засідань, а також щодо участі членів обласної робочої групи у роботі районних робочих груп в окремих районах області. 
В ході засідання також заслухано інформацію представників ГУ Державної фіскальної служби у Чернівецькій області щодо боржників (сільгосптоваровиробників - юридичних осіб) по оплаті за використання земельних ділянок державної та комунальної власності в Чернівецькій області та інформацію щодо проведення аналізу звітних даних про використання сільськогосподарськими підприємствами області площ сільгоспугідь (в т.ч. багаторічних насаджень), що знаходяться в обробітку. Крім того, спеціалісти фіскальної служби проінформували про стан виплати орендної плати за оренду земельних паїв та про сплату податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів. 
Про проведену роботу щодо обліку чисельності працівників в садівничих господарствах області, дотримання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів доповів фахівець Управління Держпраці у Чернівецькій області. 
Представник ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області проінформував, що на разі проводиться робота щодо уточнення площі багаторічних насаджень (садів) у всіх категоріях господарств області.
В роботі засідання також прийняли участь голови (заступники) відповідних районних робочих груп Хотинського, Сокирянського та Кельменецького районів області, які проінформували про проведену роботу робочих груп в районах та виконання, наданих обласною робочою групою доручень.
Крім того, на засіданні розглянуто питання, пов’язане із ефективністю та законністю використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходяться в обробітку Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції та ДП ДГ «Центральне», сплати податку за їх використання та звітності в органи статистики щодо посіву та збору врожаю сільськогосподарських культур.
За підсумками засідання надано ряд доручень, про хід виконання яких відповідальні виконавці проінформують обласну робочу групу на черговому засіданні, про що буде повідомлено додатково.


 

13.09.2018 року під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Заячука М.Д. відбулось чергове засідання обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин.
На порядку денному було розглянуто 18 заяв, із них 4 заяви задоволено. Зокрема, продовження договорів оренди земельних ділянок водного фонду, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову в власність (шляхом викупу), надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
Чотирнадцятьом заявникам відмовлено у задоволенні заяв у зв’язку із невідповідністю поданих документів до норм чинного законодавства статей 123, 128 Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» та рекомендовано надати відповідні документи до повного пакету документів. 
Спеціалістами Департаменту агропромислового розвитку за рішенням обласної комісії готуються проекти розпоряджень із вищезазначених питань.
Проведення наступної комісії планується на першу декаду жовтня 2018 року.

В області завершено збір ранніх сільськогосподарських культур, та практично в усіх районах розпочато комплекс робіт зі збирання пізніх сільгоспкультур, підготовки ґрунту та посіву озимих культур під урожай наступного року.
На даний час, за оперативними даними, в області намолочено 331,6 тис.тонн зерна зернових та зернобобових культур (в т.ч. кукурудзу на зерно) на площі 79,8 тис.га (65,8% до прогнозу), при середній врожайності 41,6 ц/га.
В тому числі, зібрано врожаю ранніх зернових і зернобобових культур 262,4 тис.тонн на площі – 65,5 тис.га, при середній урожайності 39,4 ц/га та кукурудзи на зерно 74,8,0 тис.тонн з площі 14,3 тис.га (26,5% до прогнозу), при середній урожайності 52,3 ц/га,
В області також триває збір інших пізніх сільськогосподарських культур. Зокрема, сою зібрано з площі 1,2 тис.га (2,1%) з якої, намолочено 3,0 тис.тонн, при середній урожайності 25,0 ц/га; соняшник з площі 4,1 тис.га (21,0%) намолочено 9,6 тис.тонн, при середній урожайності 23,4 ц/га; гірчицю – з площі 0,2 тис.га (100%) намолочено 0,2 тис.тонн, при середній урожайності 20,0 ц/га; овоче-баштанні культури – з площі 10,3 тис.га (76,3%) зібрано 364,2 тис.тонн, при середній урожайності 353,6 ц/га та картоплю – з площі 25,7 тис.га (73,2%) накопано 609,0 тис.тонн, при середній урожайності 237,0 ц/га,
Крім того в області проводиться посів озимих культур під урожай 2019 року. Зокрема, під урожай наступного року прогнозується посіяти озимі культури на площі 58,3 тис.га, з них: озимі зернові на площі 47,7 тис.га (в т.ч. озимої пшениці – 40,8 тис.га, озимого ячменю – 6,6 та озимого жита – 0,3 тис.га) та озимий ріпак на площі – 10,6 тис.га. 
На даний час вже посіяно 0,9 тис.га (2,2% до прогнозу) озимої пшениці та 9,0 тис.га (84,9,2% до прогнозу) озимого ріпаку. 
У зв’язку із погодними умовами, що склалися у серпні-вересні цього року на більшій території області (переважно центральна та східна частини), а саме переважання тривалого періоду жаркої і сухої погоди, відсутність істотних опадів (у серпні 46% місячної норми), створили несприятливі умови для накопичення вологи в орному шарі ґрунту (на першу декаду вересня 30- 34% від норми), що не дозволяє провести сівбу озимих культур в оптимальні агротехнічні строки.
Відповідно, прогнозується недосів озимого ріпаку та стримується посів озимих зернових культур.
Під посів озимих сільськогосподарських культур підготовлено 35,9 тис.га ґрунту (61,6% до прогнозу).
Робота в даному напрямку продовжується.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Запрошуємо Вас взяти участь в обласному агропромисловому ярмарку “БУКОВИНСЬКА ОСІНЬ-2018”, який відбудеться 30 вересня 2018 року на території клубу сімейного відпочинку «Буковинська троя” (с.Реваківці Кіцманського району)!
Початок ярмарку о 10.00
На ярмарку можна придбати за цінами виробника:
- насіння бобових рослин
- зерно кукурудзи і пшениці
- борошно і висівки
- хлібобулочні вироби
- саджанці плодових дерев та 
  декоративних рослин
- овочі і фрукти
- живих птицю та тварин 
- живу рибу
- м’ясні вироби
- яйці
- продукти бджільництва
- фіточаї

Початок урочистостей о 12.00
Бажаючих весело і цікаво відпочити чекатимуть:
- 08.00-10.00 – заїзд і розміщення учасників ярмарку
- 10.00-11.00 – огляд торгових точок
- 11.00-12.00 – показовий виступ кінних спортсменів України («Зелене поле»)
- 12.00-14.00 – офіційне відкриття ярмарку та святковий концерт за участі аматорських колективів  області
- 14.00- 16.00 – огляд презентаційних палаток районів області
- 14.00 -16.00 – Чемпіонат з конкуру спортсменів України
- 10.00-22.00 – атракціони, торгівля, спортивні змагання, розваги

Графік курсування безкоштовних автобусів:
09.00-10.00 – зупинка  “Дріжджзавод” (Чернівці) - КСВ “Буковинська Троя”
16.00 – КСВ “Буковинська Троя” -  зупинка  “Дріжджзавод” (Чернівці)
09.00 - 10.00 – автостанція “Кіцмань” - КСВ “Буковинська Троя”
16.00 – КСВ “Буковинська Троя” -  автостанція “Кіцмань”
Будемо раді бачити Вас на святі!

11 вересня 2018 року відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення обласної агропромислової виставки-ярмарку «Буковинська осінь - 2018», яка запланована на 30 вересня поточного року в КСК «Буковинська Троя» с.Реваківці Кіцманського району. 
Засідання Оргкомітету відбулось під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Мирослава Заячука. 
На засіданні затверджений план проведення обласної агропромислової виставки-ярмарку Буковинська осінь - 2018», також обговорено план розміщення експозицій сільськогосподарської та промислової продукції, план проведення розважальних, спортивних та культурно-масових заходів, забезпечення правоохоронними органами безпеки під час проведення виставки-ярмарку.
В заході візьмуть участь сільськогосподарські, харчові та переробні підприємства як нашої області, так і сусідніх областей. Крім цього, планується до представлення експозиції кожного району.
За результатами засідання Оргкомітету дано низку відповідних доручень.

У Чернівецькій області з початку року за активної участі обласної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку і управлінь в районах, головного територіального управління юстиції розпочав роботу Проект «Аграрні розписки в Україні», який допомагає агровиробникам залучити додаткові фінансові ресурси.
Цим інструментом додаткового фінансування в області вже скористалися сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Дари Гуцульщини», ТОВ «Західагро» та інші агровиробники. 
З розширенням сфери застосування аграрних розписок часто виникають практичні питання від учасників ринку. Тому, у вересні 2018 року проект IFC «Аграрні розписки в Україні» проведе серію вебінарів для фермерів, дистриб’юторів, нотаріусів щодо різних аспектів роботи з аграрними розписками. 
Експерти та учасники ринку поділяться рекомендаціями та практичним досвідом використання аграрних розписок, а також дадуть відповіді на запитання учасників. 
12 вересня, 12:00 вебінар для кредиторів «Індосамент (передача) аграрних розписок»
19 вересня, 11:00, вебінар для нотаріусів «Посвідчення аграрних розписок» 
20 вересня, 11:00, вебінар для фермерів «Оформлення аграрних розписок: поради та рекомендації»
25 вересня, 11:00, вебінар для нотаріусів «Підключення до Реєстру аграрних розписок»
27 вересня, 11:00, вебінар для фермерів «Виконання та закриття аграрних розписок»

Реєстрація доступна за посиланням
http://agroregisters.com.ua/index.php/news/177-webinars-announcement-20180905.html

Довідково:

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Мета проекту – покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгосптоваровиробників.
Станом на 04 вересня 2018 в Україні видано 675 аграрних розписок, залучено 4,3 млрд. грн. додаткового фінансування.
Культури, майбутній врожай яких був наданий в заставу за аграрними розписками: кукурудза, соняшник, пшениця, соя, ріпак, гречка, ячмінь, горох, рис, яблука, малина, лохина, часник, цукровий буряк, картопля, сіно, шипшина, гірчиця, молоко, морква, кавун.

На 69-му році життя обірвалася земна дорога Телешмана Василя Григоровича.

Колектив Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації висловлює щирі слова співчуття рідним з приводу смерті Василя Григоровича.

Василь Григоровича народився 10 травня 1950 року в с. Комарів Кельменецького району Чернівецької області.

З 1965 року навчався у Хотинському сільськогосподарському технікумі на факультеті агрономії.

Впродовж свого життя Василь Григорович маючи чудові професійні та організаторські здібності очолював такі підприємства як ТзОВ «Дністровське»,  ТОВ «Дністрові роси» та ін.

Був Депутатом Чернівецької обласної ради VI – VII скликань. 

За високий професіоналізм Василю Григоровичу присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України», трудовою відзнакою «Знак пошани» - Міністерством аграрної політики України, «Відмінник освіти України», неодноразово нагороджено грамотами та подяками різних рівнів, в тому числі, почесною грамотою Верховної ради України.

У 2010 році Василя Григоровича за багаторічну професійну діяльність в агросфері та досягнення високих виробничих показників указом Президента України відзначено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У липні 2011 року Василю Григоровичу присвоєно звання «Почесний громадянин Кельменецького району».

Світла пам’ять про Василя Григоровича назавжди збережеться в наших серцях.


 

В області завершено збір ранніх сільськогосподарських культур.
Згідно із статистичними даними, зернові та зернобобові культури (без кукурудзи на зерно) в області посіяно на площі 67,2 тис.га, в т.ч.: пшениця (озима та яра) – 41,7 тис.га, ячмінь  (озимий та ярий) – 20,8 тис.га, озиме жито – 0,4 тис.га, овес – 0,9 тис.га, зернобобові – 3,0 тис.га та інші – 0,4 тис.га. Крім того, ріпак – на площі 12,8 тис.га, з яких: озимий на площі – 10,7 тис.га та ярий на площі – 2,1 тис.га.
На даний час, за оперативними даними, в області зібрано: ранні зернові і зернобобові культури (без кукурудзи на зеро) на площі – 65,5 тис.га, з яких намолочено 254,9 тис.тонн, при середній урожайності 38,9 ц/га, в тому числі: озимої пшениці з площі – 39,2 тис.га  намолочено 172,2 тис.тонн, при середній урожайності 43,9 ц/га, озимого ячменю – з площі 4,9 тис.га намолочено 20,3 тис.тонн, при середній урожайності 41,4 ц/га, жита – з площі 0,4 тис.га намолочено 1,4 тис.тонн, при середній урожайності 35,0 ц/га, ярої пшениці – з площі 2,4 га намолочено 7,6 тис.тонн, при середній урожайності 31,7 ц/га, ярого ячменю – з площі 15,7 тис.га намолочено 47,6 тис.тонн, при середній урожайності 30,3 ц/га, вівса – з площі 0,9 тис.га намолочено 3,3 тис.тонн, при середній урожайності 36,7 ц/га, гороху – з площі 1,1 тис.га намолочено 2,5 тис.тонн, при середній урожайності 22,7 ц/га та квасолі – з площі 0,9 тис.га намолочено 1,9 тис.тонн, при середній урожайності 21,1 ц/га.
Крім того, озимий ріпак зібрано на площі 10,5 тис.га, з яких намолочено 24,0 тис.тонн, при середній урожайності 23,1 ц/га та ярий ріпак на площі 2,1 тис.га, з яких намолочено 3,4 тис.тонн, при середній урожайності 16,2 ц/га.
Аналізуючи урожайність та валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур, порівняно з минулим роком, слід відмітити помітне зниження цих показників, а саме: зниження урожайності на 7,1 ц/га (в 2017 – 47,4 ц/га) та валу на 48,5 тис.тонн (в 2017 році зібрано – 303,4 тис.тонн).
Причиною зниження врожаю є пошкодження посівів під час стихії в ІІ декаді червня 2018 року та дощова погода в липні поточного року, що не дозволило аграріям вчасно зібрати врожай ранніх сільгоспкультур, і внаслідок чого відбулося осипання зерна та погіршення його якості.

21 серпня 2018 року в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації відбулась робоча зустріч з питань безперебійної роботи хлібопекарських підприємств області, забезпечення їх сировиною та цінової ситуації на ринку хлібопродуктів в Чернівецькій області. 
В нараді прийняли участь: в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Бойчук Б.Т., заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Федірчик Л.В., заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління соціально-економічного розвитку Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації Дунаєвський В.Б., представник ПАТ «Аграрний Фонд» – Назарко Я.Г., заступник директора ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» – Сандуляк В.Д., директор ДП «Неполоковецький КХП» – Чопик В.К., керівник підприємства «Вашківецький хлібокомбінат» Панів Г.Ф., представник ТОВ «Чернівецький комбінат хлібобулочних виробів» Кудрявцева О.І. 
Виступив в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Бойчук Б.Т., який проінформував присутніх про стан справ у хлібопекарській галузі, наголосив на необхідності забезпечення безперебійної роботи хлібопекарських підприємств, продовольчої безпеки краю.
Панів Галина Федорівна - керівник підприємства «Вашківецький хлібокомбінат» повідомила що згідно договорів підприємство забезпечене борошном до кінця року. Ціни на хліб впродовж року не зросли, але в подальшому ціна зросте на 5%, так як подорожчало борошно.
Представник ТОВ «Чернівецький комбінат хлібобулочних виробів» Кудрявцева Оксана Іванівна – повідомила, що ціна на хліб на їхньому підприємстві не зросла, але в подальшому також планується подорожчання хліба на 50 копійок - буханець буде коштувати 8,50 грн. 
Назарко Ярослав Григорович – представник ПАТ «Аграрний Фонд» запевнив присутніх що борошно ПАТ «Аграрний Фонд» якісне та відповідає ДСТУ. ПАТ «Аграрний Фонд» має можливість, при зверненні хлібопекарських підприємств, забезпечити їх борошном в достатній кількості. Але зауважив, що ціна на борошно зросла, так як підвищилась вартість зерна і є дещо вищою ніж на ринку.
Представники підприємств повідомили, що у зв’язку із підвищенням цін на борошно, енергоносії, збільшення заробітної плати працівникам можливе підвищення цін на хліб.
Дунаєвський В.Б. - заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління соціально-економічного розвитку Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації запропонував співпрацювати з торгівельною мережею, конкурувати з аналогічними підприємствами інших областей.
Федірчик Людмила Василівна – заступник директора Департаменту агропромислового розвитку зауважила, що для забезпечення населення краю якісними та безпечними продуктами харчування та підвищення рівня рентабельності, підприємствам потрібно проводити модернізацію та збільшувати кількість інвестицій в даному напрямку.
В.о. директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Бойчук Б.Т., запропонував, що при виникненні проблем з поставкою борошна та інших питань, хлібопекарські підприємства можуть звертатись до Департаменту. 
Учасники робочої зустрічі обговорили умови співпраці хлібопекарських підприємств з ПАТ «Аграрний фонд» та ДП «Неполоковецький КХП».

Повідомлення про проведення конкурсу серед суб’єктів сільськогосподарської діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорадчих послуг, які мають найбільшу ефективність - проведення навчальних семінарів.
Виконавцями Програми, що надають соціально спрямовані дорадчі послуги, є суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності, зареєстровані відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» та визначаються на конкурсній основі.

Для участі в конкурсі претенденти подають до Комісії такі документи:
1) заявку на участь у конкурсі;
2) засвідчені в установленому порядку копії документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);
3) довідку про банківські реквізити претендента;
4) довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб;
5) довідку про штатну чисельність та кваліфікацію дорадників;
6) письмове зобов’язання претендента щодо повернення в місячний термін до обласного бюджету отриманих коштів, у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання, відповідно до вимог чинного законодавства;
7) довідку із визначенням переліку дорадчих послуг на виконання завдань Програми та термінів їх виконання.


Документи приймаються в робочі дні за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, каб. № 243. Тел.: (0372) 55-31-98, 55-05-95.

16.08.2018 в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відбулось чергове засідання обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів (далі – обласна робоча група). 
В ході засідання члени обласної робочої групи розглянули та обговорили ряд питань. Зокрема, заслухали інформацію представників ГУ Державної фіскальної служби та ГУ Статистики в області щодо звітності по використанню сільськогосподарськими підприємствами області площ багаторічних насаджень, які знаходяться в їх обробітку, а також інформацію щодо декларування земель сільськогосподарського призначення та сплати податків. Про проведений аналіз прогнозованої та фактичної (за оперативними даними) урожайності ранніх сільськогосподарських культур в агроформуваннях області у 2018 році доповіли спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Крім того, на засіданні було розглянуто інші проблемні питання та підведені підсумки.
В ході засідання надано доручення районним робочим групам провести аналіз інформації щодо сплати податків за використання земель державної та комунальної власності. ГУ Державної фіскальної служби у Чернівецькій області продовжити роботу щодо аналізу звітних даних про використання сільськогосподарськими підприємствами області площ сільгоспугідь (в т.ч. багаторічних насаджень), що знаходяться в обробітку, а також щодо виплати орендної плати за земельні паї та звітності по найманих працівниках. ГУ Статистики в Чернівецькій області доручено провести порівняльний аналіз очікуваної та фактичної урожайності ранніх сільськогосподарських культур в розрізі сільськогосподарських товаровиробників області. Управлінню Держпраці у Чернівецькій області продовжити роботу щодо обліку чисельності працівників в садівничих господарствах області та проаналізувати залежність між кількістю працюючих та площею садів. ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області продовжити роботу щодо уточнення статистичної звітності по площах багаторічних насаджень (садів) у всіх категоріях господарств області та фактичної їх наявності.
Крім того, вирішено обласній робочій групі вибірково провести виїзди для участі в засіданнях районних робочих груп, відповідно до графіків їх роботи.
Про хід виконання наданих доручень відповідальні виконавці проінформують обласну робочу групу на черговому засіданні, про що буде повідомлено додатково.

Відшкодування коштів з обласного бюджету суб’єктам господарювання за проведення в області заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів, передбачених Комплексною програмою розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки

У 2018 році на розгляд обласної комісії з питань використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки (далі – обласна комісія), подано документи від трьох суб’єктів господарювання для відшкодування їм витрат у поточному році за виконання робіт з корчування багаторічних плодових насаджень та підготовки ґрунту під закладку нових перспективних садів плодових культур, а також за виконані роботи із вапнування кислих ґрунтів.
Загальна сума коштів, заявлена на відшкодування суб’єктами господарювання, склала – 489122,88 гривень. Всі заходи, проведені суб’єктами господарювання, відповідають напрямку «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК МБ 2418311).
Подані суб’єктами господарювання документи винесені на розгляд обласної комісії, якою прийнято рішення про відшкодування витрат по напрямку (КПКВК МБ 2418311) «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», згідно поданих ними заяв та в межах передбачених коштів. Відповідні видатки зазначеним суб’єктам господарювання профінансовано на підставі розпорядження обласної державної адміністрації від 11 липня 2018 року № 682-р «Про відшкодування витрат за виконані роботи з охорони та раціонального використання природних ресурсів».
При цьому повідомляємо, що відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 10 липня 2018 року № 681-р «Про внесення змін до календарного плану проведення у 2018 році заходів з реалізації Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки» залишок коштів обласного бюджету складає: 117677,12 гривень, які передбачено на проведення робіт з охорони земель та корчування багаторічних насаджень (за напрямком «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК МБ 2418311), а також 43000,0 гривень, які передбачено на проведення нормативної грошової оцінки земель (за напрямком «Землеустрій» (КПКВК МБ 2417130).
З огляду на вищезазначене, обласна комісія продовжує приймати документи від суб’єктів господарювання для проведення відшкодування витрат за виконання вказаних видів робіт.

Якість насіння – це показник, який забезпечується посівними та сортовими характеристиками. Саме від них залежить врожайність культури. Тому, вже під час проведення жнив треба турбуватися про врожай наступного року, тобто готуватися до посіву.
Для посіву використовується тільки те насіння, яке відповідає посівним якостям та вимогам державного стандарту. До основних показників якості насіння відносять чистоту, схожість і енергію проростання насіння, вологість зразка насіння, масу 1000 насінин.
Раніше насіннєва інспекція кожного регіону видавала Сертифікат на насіння. Наразі актуальним є Протокол лабораторних досліджень насіння. Такий документ можна отримати в Чернівецькій обласній фітосанітарній лабораторії. При цьому можна замовити також визначення лише необхідних показників якості насіннєвого матеріалу.
Методика проведення досліджень стандартизована, визначення певного показника займає встановлений час, тому варто потурбуватися про замовлення дослідження завчасно.
Кожному суб’єкту господарювання, який замовляє дослідження необхідно подати лише заяву встановленого зразка. Надалі необхідно буде надати документ, що підтверджує оплату наданих послуг (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,органами та установами,що належать до сфери її управління» та Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»).
Розцінки аналізу посівних якостей насіння
Назва аналізу посівної якості посівного матеріалу Вартість послуг, грн./за пробу
Визначення маси 1000 насінин 30,56
Визначення вологості насіння 32,92
Визначення чистоти і відходу насіння 34,82
Визначення схожості та енергії проростання насіння 35,70
Адреса Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії: м. Чернівці, вул. Надрічна, 23/б. Контактний телефон: (0372) 563317.

В області тривають роботи зі збирання ранніх сільськогосподарських культур, які вже практично підходять до завершення. За попередніми статистичними даними, в усіх категоріях господарств області до збирання підлягають зернові колосові та зернобобові культури (без кукурудзи на зерно) на площі 67,2 тис.га, в тому числі: пшениця (озима та яра) – 41,7 тис.га, ячмінь (озимий та ярий) – 20,8 тис.га, озиме жито – 0,4 тис.га, овес – 0,9 тис.га, зернобобові – 3,0 тис.га та 0,4 тис.га – інші. Крім того, ріпак – на площі 12,8 тис.га, з них: озимий на площі – 10,7 тис.га та ярий на площі – 2,1 тис.га.
На даний час, за оперативними даними структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку в області вже зібрано ранні зернові колосові та зернобобові культури (без кукурудзи на зерно) на площі 55,3 тис.га (82,3% їх посівних площ), з яких намолочено 222,5 тис.тонн, при середній урожайності 40,2 ц/га. 
В тому числі: озимої пшениці – з площі 36,5 тис.га (93,1%) намолочено 159,7 тис.тонн, при середній урожайності 43,8 ц/га, озимого ячменю – з площі 4,9 тис.га (100%) намолочено 19,9 тис.тонн, при середній урожайності 40,6 ц/га, ярої пшениці – з площі 1,5 тис.га (60,0%) намолочено 4,8 тис.тонн, при середній урожайності 32,0 ц/га, ярого ячменю – з площі 11,1 тис.га (69,8%) намолочено 34,5 тис.тонн, при середній урожайності 31,1 ц/га, гороху – з площі 0,8 тис.га (44,4%) намолочено 1,9 тис.тонн, при середній урожайності 23,8 ц/га, жита – з площі 0,4 тис.га (100,0%) намолочено 1,3 тис.тонн, при середній урожайності 32,5 ц/га та вівса – з площі 0,1 тис.га (11,1%) намолочено 0,4 тис.тонн, при середній урожайності 40,0 ц/га.
Крім того, ріпак зібрано з площі 10,4 тис.га (81,3% до всіх посівних площ ріпаку) та намолочено 23,9 тис.тонн, при середній урожайності 23,0 ц/га, в тому числі озимий ріпак – з площі 10,1 тис.га (94,4%) намолочено 23,3 тис.тонн, при середній урожайності 23,1 ц/га та ярий ріпак – з площі 0,3 тис.га (14,3%) намолочено 0,6 тис.тонн, при середній урожайності 20,0 ц/га. 
Найбільші площі ранніх зернових та зернобобових культур зібрано в Заставнівському (10,4 тис.га – 89%), Кельменецькому (9,7 тис.га – 90%), Новоселицькому (8,3 тис.га – 90%) та Кіцманському (6,7 тис.га – 64%) районах області.
Збирання ранніх сільськогосподарських культур продовжується.

31 липня 2018 року в Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації відбулось засідання регіональної комісії з розгляду заяв та документів суб’єктів господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, та вирішенням інших питань щодо надання їм фінансової підтримки (далі комісія). 
В ході засідання комісії, відповідно до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (зі змінами), розглядались заяви двох сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням плодових культур, а саме ТОВ «Буковинський сад» та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» Сокирянського району Чернівецької області щодо включення їх до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників з регульованим газовим середовищем. 
ТОВ «Буковинський сад» вирощує плодові культури на площі 320,1 га, в тому числі 260,98 га яблуневих, 53,13 га грушевих, 0,52 га черешневих, 5,47 га сливових садів, з них на площі 16,27 га за інтенсивною технологією садівництва. Зокрема, у 2017 році товариством зібрано 9150,971 тонну яблук та 1284,524 тонни груш. В поточному році очікується валовий збір урожаю в кількості 15604 тонни, з них 14412 тонни яблук та 1192 тонни груш. 
ТОВ «Буковинський сад» вже має побудовані 4 плодосховища (холодильники з РГС), загальною місткістю 8750 тонн, які введені в експлуатацію впродовж 2009-2013 років, однак для довготривалого зберігання більших об’ємів вирощеної продукції цих ємностей не достатньо. Відповідно, є потреба принаймні ще в 1 сховищі (холодильника з РГС) ємністю 1100 тонн, будівництво якого планується завершити до кінця року.
ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» вирощує 48 га яблуневих садів за інтенсивною технологією садівництва, з них 29,7 га молодих садів. У 2017 році валовий збір зерняткових культур склав 1060,45 тонни. В поточному році очікується валовий збір урожаю яблук в кількості 1727 тонн. Відповідно, для зберігання вирощеної продукції товариство потребує плодосховище. У 2018 році ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» планує завершити будівництво холодильника для зберігання фруктів з регульованим газовим середовищем об’ємом 1200 тонн (це ІІ черга об’єкту «Будівництво фруктосховища з РГС місткістю 5000 тонн» в селі Олексіївка Сокирянського району Чернівецької області).
В ході засідання члени комісії провели обговорення щодо доцільності будівництва вищезазначених плодосховищ та вирішили підготувати клопотання регіональної комісії до Міністерства аграрної політики та продовольства України про включення ТОВ «Буковинський сад» та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» Сокирянського району Чернівецької області до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання у 2018 році компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників з регульованим газовим середовищем.

 

20.07.2018 року під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Гостюка В.І. відбулось чергове засідання обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин.
На порядку денному було розглянуто 21 заява, із них 9 заяв задоволено. Зокрема, затвердження технічних документацій із землеустрою, продовження договорів оренди земельних ділянок водного фонду, дозвіл та затвердження звіту про експертну грошову оцінку та надання земельної ділянки в оренду. 
Дванадцятьом заявникам відмовлено у задоволенні заяв у зв’язку із невідповідністю до норм чинного законодавства, а саме ст. 123, Земельного кодексу України, 24 Закону України «Про містобудівну діяльність».
Спеціалістами Департаменту агропромислового розвитку за рішенням обласної комісії готуються проекти розпоряджень із вищезазначених питань.
Проведення наступної комісії планується на третю декаду серпня 2018 року.

В області тривають роботи зі збирання ранніх сільськогосподарських культур. За попередніми статистичними даними, в усіх категоріях господарств до збирання підлягають: зернові колосові та зернобобові культури (без кукурудзи на зерно) на площі 67,2 тис.га, в тому числі: пшениця (озима та яра) – 41,8 тис.га, ячмінь (озимий та ярий) – 20,8 тис.га, озиме жито – 0,4 тис.га, овес – 0,8 тис.га, зернобобові – 3,0 тис.га та 0,4 тис.га – інші. Крім того, ріпак – на площі 12,8 тис.га, з них: озимий на площі – 10,7 тис.га та ярий на площі – 2,1 тис.га.
Збір врожаю ранніх зернових колосових та зернобобових культур і ріпаку розпочався в останній декаді червня і триває в усіх районах області. На разі, порівнюючи з минулим роком, за темпами збирання сільгоспкультур відбувається значно швидше.
На даний час, за оперативними даними структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, в області вже зібрано зернові колосові та зернобобові культури на площі 22,2 тис.га, що складає 33% до потреби (для порівняння, в 2017 році на звітну дату зібрано культури на площі 8,0 тис.га - 13% до потреби), з яких намолочено 94,0 тис.тонн зерна при середній урожайності 42,3 ц/га, в тому числі зібрано: озиму пшеницю на площі 17,0 тис.га (43,0%), з яких намолочено – 73,5 тис.тонн при середній урожайності 43,2 ц/га, озимий ячмінь на площі 4,7 тис.га (95,9%), з яких намолочено – 19,5 тис.тонн при середній урожайності 41,5 ц/га, горох на площі 500 га (27,8%), з яких намолочено 1,0 тис.тонн при середній урожайності 20,0 ц/га та жито на площі 8 га (1,8%), з яких намолочено 32 тонни при середній урожайності 40 ц/га.
Крім того, підходить до завершення збір озимого ріпаку, який зібрано на площі 8,9 тис.га (83,2%) та намолочено – 20,8 тис.тонн при урожайності 23,4 ц/га.
Щодо урожайності сільськогосподарських культур врожаю 2018 року, то слід зазначити, що суттєвої різниці із показниками минулого року поки не відмічено.
Найбільш активно жнива проводяться в Новоселицькому, Кіцманському, Заставнівському, Сокирянському, Хотинському та Кельменецькому районах області. 
Збирання ранніх сільськогосподарських культур продовжується.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації спільним наказом від 12.07.2018 №76/79-ОД внесли зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК МБ 2418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів». У 2018 році з обласного бюджету передбачено кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 606,8 тис. грн., з них: на вапнування кислих ґрунтів – 193,5 тис. грн., на корчування багаторічних насаджень та окультурення площ – 413,3 тис. грн.
Наказ і паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік додаються на 6 арк. в 1 прим.

Рішенням IV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 15.03.16 № 24-4/16 затверджена Комплексна програма «Власний дім» на 2016-2020 роки. Виконання програми здійснюється Чернівецьким обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд) шляхом надання пільгових кредитів сільським мешканцям згідно Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.1998 № 1597.
Програма спрямована на реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла, підтримку молодих та багатодітних сімей, військовослужбовців – учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції та вимушених переселенців із зони АТО, часткове розв’язання проблем зайнятості, зокрема в сільській місцевості, створення умов для збільшення доходів і підвищення економічної активності сільського населення шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення до цієї Програми різних джерел фінансування.
Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати(батько) віком до 35 років) - до 30 років. Відсотки за користування кредитом не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, - з початку і до закінчення особливого періоду;
резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.
У 2016 році до Фонду надійшло 2 звернення від сімей учасників бойових дій в зоні АТО з Глибоцького району і було профінансовано з обласного бюджету на загальну суму 400,0 тис. грн. для придбання власного житла.
У 2017 році Фондом було укладено 4 кредитних договори з сім’ями учасників бойових дій в зоні АТО на загальну суму 650,0 тис. грн., з них 3 – на реконструкцію житлових будинків та 1 – на придбання житла. З обласного бюджету було профінансовано сім’ї учасників АТО на загальну суму 500,0 тис. грн., а саме: жителя Глибоцького району для придбання житла на суму 200,0 тис. грн., жительку Кіцманського району для реконструкції житлового будинку на суму 120,0 тис. грн., жительку Заставнівського району для реконструкції житлового будинку на суму 97,5 тис. грн. та жительку Кельменецького району для реконструкції житлового будинку на суму 82,5 тис. грн. 
Всього у минулому році до Фонду надійшло 14 звернень від сімей учасників бойових дій в зоні АТО для покращення житлових умов на загальну суму 1950,0 тис. грн.
У 2018 році продовжено фінансування 3 кредитних договорів, укладених у 2017 році жительці Кіцманського району для реконструкції житлового будинку на суму 30,0 тис. грн., жительці Заставнівського району для реконструкції житлового будинку на суму 52,5 тис. грн. та жительці Кельменецького району для реконструкції житлового будинку на суму 67,5 тис. грн. Профінансовано жителя Сторожинецького району для завершення будівництва житлового будинку на суму 150,0 тис. грн. та розпочато фінансування жительки Глибоцького району для реконструкції житлового будинку на суму 45,0 тис.грн.
Всього у поточному році до Фонду надійшло 10 звернень від сімей учасників бойових дій в зоні АТО для покращення житлових умов на загальну суму 1700,0 тис. грн.
Додатково повідомляємо, що Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі знаходиться за адресою: 58013 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А, офіс 222, e-mail: [email protected] Телефон для довідок: (03722) 902-400, (094) 991-44-00. Голова фонду - Гунчак Михайло Володимирович.

13 липня 2018 року в Департаменті агропромислового розвитку відбулось засідання обласної робочої групи для проведення розподілу коштів суб’єктам господарювання відповідно до «Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки», затвердженої рішення XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14 листопада 2017р. №195-17/17 та Порядку використання коштів обласного бюджету затвердженого розпорядження обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 р. №375-р
На засіданні робочої групи присутні директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Варжевський О.З. – голова комісії та члени комісії.
На порядку денному ознайомлення з «Комплексною програмою підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки», затвердженої рішення XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14 листопада 2017р. №195-17/17 та розгляд документів від суб’єктів господарювання щодо отримання фінансової підтримки з обласного бюджету на утримання та збереження племінного поголів’я баранів, вівцематок та ярок.
По першому питанню виступила заступнику директора Департаменту агропромислового розвитку - начальнику управління розвитку сільських територій Федірчик Л.В., яка довела до відома присутніх що вищезазначена програма розроблена спеціалістами Департаменту агропромислового розвитку на 5 років і фінансується з обласного бюджету за 15 напрямами на які виділено 2,0 млн. грн.,з яких 215,0 тис.грн. виділено на утримання та збереження племінного поголів’я баранів, вівцематок та ярок. Основною метою надання фінансової підтримки є збереження та збільшення поголів’я овець.
По другому питанню головний спеціаліст відділу продовольства та аграрного виробництва Департаменту агропромислового розвитку ОДА Мельничук М.Г. секретар робочої групи надала інформацію про те що станом на 1.01.2018 року в області налічується 6 племінних господарств, чотири з яких подали пакети документів на розгляд комісії відповідно до вимог Порядку використання коштів обласного бюджету затвердженого розпорядження обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 р. №375-р. а саме; ФГ «Вівчарик», ФГ «Дана», ПП «Сервіс-СВС, ФО «Негруца Зіновій Аркадійович. Зазначила, що загальна кількість поголів’я овець на яких суб’єкти племінної справи у тваринництві претендують отримати фінансову підтримку станом на 1.07.2018 року становить 1596 гол., в тому числі 1544 гол. вівцематок і ярок старше одного року та 52 гол. баранів.
Голова робочої групи Варжевський Олександр Зіфрідович – запропонував членам робочої групи визначитись щодо розподілу коштів між суб’єктами племінної справи у тваринництві.
Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Бойчук Богдан Тарасович запропонував надати фінансову підтримку суб’єктам племінної справи у вівчарстві з розрахунку з суми виділеної обласним бюджетом в 2018 році 215,0 тис. грн., за утримання 1 гол. барана надати 300 грн, решту коштів поділити пропорційно на наявні вівцематки і ярки. 
Всі члени робочої групи підтримали таку пропозицію.
Відповідно до рішення робочої групи зазначеним господарствам буде виділено кошти на утримання збереження племінного поголів’я баранів, вівцематок та ярок а саме, ФГ «Дана» - 38082,0 грн, ФО «Негруца Зіновій Аркадійович» - 73722,0 грн, ФГ «Вівчарик» - 64169,0 грн, ФГ «Дана», ПП «Сервіс-СВС – 39027,0 грн.
Зобов’язано відділ фінансів, бухгалтерського обліку, звітності та управління персоналом до 15 липня 2018 року підготувати та подати заявку на фінансування в Департамент фінансів обласної державної адміністрації, а 
при надходженні коштів провести перерахування на рахунки суб’єктів господарювання відповідно до реєстрів.

На базі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України 06 липня 2018 року відбулось чергове засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На засіданні колегії розглядались питання: про підготовку агроформувань області до збирання ранніх зернових та зернобобових культур, про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах Департаменту агропромислового розвитку та районних управлінь (відділів, секторів) райдержадміністрацій, про моніторинг урожайності сільськогосподарських культур.
Засідання колегії відбулось за участю директора та заступника директора Департаменту агропромислового розвитку, начальників управлінь (відділів, секторів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій, членів колегії та керівників обласних служб.
З першого питання порядку денного доповів заступник начальника управління агропромислового виробництва – начальник відділу аграрного виробництва Департаменту агропромислового розвитку ОДА - Антофійчук Іван Іванович, який наголосила, що в поточному році до збирання в усіх категоріях господарств області підлягає 80,0 тис. га ранніх культур, з яких: 67,1 тис. га – зернові та зернобобові, в тому числі 42,5 тис. га – пшениця, 20,7 тис. га – ячмінь, 400 га – жито, 500 га – овес, 1,5 тис. га – горох. Крім того, 12,9 тис. га ріпаку (озимий та ярий).
За попередніми підрахунками в поточному році в області очікуване валове виробництво всіх зернових культур складе близько 543,5 тис.тонн, з яких 196,1 тис.тонн в сільгосппідприємствах, в т. ч. пшениці (озимої та ярої) – 169,9 тис.тонн, в с/г підприємствах – 117,7 тис.тонн. 
Він наголосив, що потрібно забезпечити організацію збирання ранніх сільськогосподарських культур в стислі технологічні строки та дотримання протипожежних заходів, охорони праці при збиранні зернових культур і доведення насіння до посівних кондицій.
З другого питання порядку денного доповіла заступник директора – начальник управління розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку - Федірчик Людмила Василівна, яка відмітила, що порівнюючи документообіг у Департаменті агропромислового розвитку за 2013-2017 роки і 6 місяців поточного року можна зробити висновок, що навантаження на працівників Департаменту щороку зростає. Зокрема, у 2014 році, у порівнянні до 2013, кількість вхідних документів зросла на 168, у 2016 році до 2015 - на 315, у 2017 році до 2016 - на 496 одиниць. Також зростає кількість підготовлених інформацій працівниками Департаменту: у 2017 році - 3182, а за І півріччя 2018 року вже 1952, в т.ч. на виконання контрольних документів – у 2017 році 1808, а за І півріччя 2018 року вже 1002. Наголосила на виконавській дисципліні та якості виконання документів.
З третього питання порядку денного виступив заступник начальника управління агропромислового виробництва – начальник відділу аграрного виробництва Департаменту агропромислового розвитку ОДА - Антофійчук Іван Іванович. Він зазначив, що в 2018 році розпорядженням обласної державної адміністрації від 19.06.2018 №578-р «Про створення обласної робочої групи з питань моніторингу урожайності сільськогосподарських культур та плодів в агроформуваннях області, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, трудових відносин між суб’єктами господарювання та повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів» створено обласну робочу групу та доручено створити відповідні робочі групи в районних державних адміністраціях.
Обласній робочій групі та робочим групам на рівні районів необхідно провести аналіз очікуваної та фактичної урожайності основних сільськогосподарських культур (пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, соняшнику, сої, ріпаку) і плодових насаджень (яблуні) в агроформуваннях області та при виявленні найбільших розбіжностей, у порівнянні із середньорайонними показниками, встановити їх причину; кількості працівників у сільськогосподарських формуваннях з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення; виплати орендної плати за земельні паї, в тому числі із врахуванням ціни на продукцію при натуроплаті.

На базі Буковинської державної сільськогосподарської станції НААН України відбувся «День поля». В заходів взяли участь керівники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Чернівецької філія ДУ «Держгрунтоохорона», управління Держпраці у Чернівецькій області, Української дослідної станції карантину рослин, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, начальники районних управлінь (відділів, сектору) агропромислового розвитку, керівники та фахівці сільгосппідприємств, фермери – всього понад 37осіб. 
Із вступним словом виступив директор Департаменту агропромислового розвитку Олександр Варжевський, який доповів, що в області до збирання в усіх категоріях господарств області підлягає 80,0 тис.га ранніх культур, з яких: 67,1 тис.га – ранні зернові та зернобобові, в тому числі 42,5 тис.га – пшениця, 20,7 тис.га – ячмінь, 400 га – жито, 500 га – овес, 1,5 тис.га – горох, крім того 12, 9 тис.га ріпаку.
Також зазначив, що в області розпочато збирання ранніх культур, зокрема вже зібрано озимий ячмінь на площі – 1,6 тис.га, намолочено – 6,7 тис.тонн, при урожайності – 41,9 ц/га. та озимого ріпаку на площі – 2,4 тис.га, намолочено – 5,7 тис.тонн, при урожайності – 23,8 ц/га.
Привітав учасників «Дня поля» та проінформував присутніх про основні напрями наукової діяльності дослідної станції, перспективні розробки науковців, що пропонуються для освоєння в аграрному виробництві Василь Осадчук – директор Буковинської ДСГДС – кандидат с/г наук. 
Всі присутні на заході були ознайомлені із селекційними посівами гібридів кукурудзи та їх характеристиками, перспективними та новореєстрованими сортами зернових культур, картоплі, також мали змогу оглянути селекційні посіви квасолі та сої, які виведені науковцями Буковинської ДСДС та іншими провідними науковими установами України. 
Підвів підсумки «Дня поля» Олександр Варжевський, який доручив районним службам області довести інформацію до сільськогосподарських товаровиробників щодо розповсюдження новітніх сортів і гібридів рослин та технологій в аграрному виробництві краю.

З 3 по 5 липня 2018 року Громадською організацією «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» організовано та проведено стаді-тур в с.Смолигів Луцького району Волинської області для вивчення позитивного досвіду роботи Смолигівської сільської об’єднаної територіальної громади в рамках реалізації проекту «Сприяння стратегічному розвитку Мамаївської сільської об’єднаної територіальної громади» за фінансової підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».
Учасниками стаді-туру були: голова Мамаївської ОТГ Катрюк Наталія, керуючий справам Бучацький Микола, працівники сільської ради, керівники організацій, активісти громади, представники громадських організацій, а також представник партнера даного проекту – заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку Федірчик Людмила Василівна.
В с.Смолигів учасників делегації зустріла голова ОТГ Прус Галина, яка розповіла присутнім про роботу громади, її досягнення та проблемні питання над якими працюють та вирішують на даний час, а також ознайомила з планами на майбутнє, супроводжуючи свій виступ презентаційними матеріалами, а також фото-, відео-матеріалами. 
Перед учасниками делегації виступила також начальник гуманітарного відділу даної ОТГ Андрійчук Світлана Михайлівна, яка ознайомила присутніх з роботою закладів освіти та культури, поділилась досвідом впровадження нових організаційних форм та методів роботи, ознайомила з досягненнями в цих галузях та планами, над якими працюють. Відбулася жвава дискусія. Представники Смолигівської ОТГ відповіли на всі питання, якими цікавились члени делегації. Учасники стаді-туру почерпали для себе багато нового в організації роботи ОТГ, досвіду запровадження сучасних реформ, а також методів залучення інвестиційних коштів. 
Члени делегації відвідали заклади освіти та культури ОТГ, ознайомились з їх матеріальною базою. Зокрема, у с. Смолигів: будинок культури, бібліотеку, ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ «Казка»; у с.Хорохорин – будинок культури, фельшерсько-акушерський пункт, ЗОШ І-ІІІ ст.
Учасники делегації цікавились питаннями формування дохідної частини бюджету, напрямками розвитку підприємництва, земельними відносинами в ОТГ, залученням інвестиційних та грантових коштів.
Члени делегації мали можливість також побувати у Волинському Центрі розвитку місцевого самоврядування, в якому ознайомились з впровадженням реформи децентралізації в області. Результатом даної зустрічі виникло бажання відвідати ще одну ОТГ – Боратинську сільську об’єднану територіальну громаду, яка в більшій мірі подібна до Мамаївської ОТГ.
В Боратинській ОТГ мали зустріч з головою – Яручиком Сергієм Олексанровичем, який розповів про громаду, наміри її розбудови та розвитку. Члени делегації цікавились питаннями структури дохідної та видаткової частини бюджету, інноваціями розвитку, залученням інвестицій та роботою комунальних підприємств.

У четвер 05 липня 2018 року відбулися урочистості з нагоди 80-річчя Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН. До святкування приєдналися науковці із України, Молдови та Грузії, а також заступник голови Чернівецької обласної адміністрації Ігор Богатирець, директор Департаменту агропромислового розвитку Олександр Варжевський, представники Чернівецької обласної ради, Новоселицької районної ради, та профспілок. Кращих співробітників установи нагороджено почесними грамотами.

03.07.2018 року на базі Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН розпочала роботу міжнародна науково-практична конференція «Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства». 
Ключовими напрями конференції є фітосанітарна безпека України та регіону як території регулярного транзиту сільськогосподарської продукції; питання захисту і карантину рослин; розвиток органічного землеробства та проблеми переорієнтації сільського господарства на більш рентабельне виробництво нових видів екологічно чистої продукції.
Учасниками конференції є науковці та спеціалісти Грузії, Молдови, а також представники провідних наукових установ України у сфері фітосанітарної безпеки. Також в заході взяли участь заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Богатирець та директор Департаменту агропромислового розвитку Олександр Варжевський. 
Основними напрямами роботи спеціалістів станції є забезпечення наукових установ Державних органів і товаровиробників України науково обґрунтованими методами виявлення та ідентифікації шкідливих організмів, що несуть потенційну загрозу при вирощуванні рослинницької продукції, розробка систем і заходів контролю та ліквідації. 
Дана установа окрім наукових розробок по проблемі фітосанітарної безпеки веде активну роботу в напрямку забезпечення первинної ланки насінництва картоплі з характеристикою на стійкість до регульованих шкідливих організмів. Пріоритетним напрямком інноваційної діяльності регіону є садівництво. Тому розробка системи оздоровлення рослинного матеріалу підщеп шляхом використання біотехнологічних методів в розсадництві, якою займається установа, має важливе значення для аграрного розвитку регіону. Слід відмітити роботу науковців у боротьбі з борщівником Сосновського в місті Чернівці, яка ведеться впродовж останніх 3-х років та дає вагомі результати. Важливим напрямком який започатковано і вдало розвивається в установі є біологізація вирощування рослинницької продукції та екологізації ведення сільського господарства.

З початку року в Чернівецькій області за підтримки Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації успішно впроваджується новий інструмент додаткового фінансування – Аграрні розписки.
На сьогодні аграрними розписками скористалися як фізичні особи - члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Дари Гуцульщини» з Путильського району, так і агропідприємство, яке обробляє понад 1000 га земель у Вижницькому районі – ТОВ «Захід Агро». 
В першому випадку заставою слугувало тюковане сіно, а кошти надала одна з найбільш потужних кредитних спілок в Україні «Наші люди». Як зазначив голова спостережної ради Кирпушко Ярослав Васильович, сьогодні потрібно розвивати в першу чергу аграрний сектор і загалом сільську місцевість. Але без залучення додаткового фінансування досягти бажаного результату важко. Причина полягає в тому, що кредитний ринок досі залишається доволі складним. А аграрні розписки спрощують механізм отримання грошей як для селян, так і для сільськогосподарських підприємств.
В свою чергу, ТОВ «Захід-Агро» видало Аграрну розписку під заставу зерна ярої пшениці, що дало змогу підприємству додатково профінансувати початок жнив.
Аграрні розписки були розроблені, в першу чергу, для забезпечення малих та середніх агровиробників кредитними ресурсами. Їх впровадженням займається Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством юстиції за фінансової підтримки  Швейцарського Уряду. З початку року в Україні видано понад 400 аграрних розписок на суму 2,5 млрд. грн.

21 червня 2018 року за значний особистий внесок у аграрний та соціально-економічний розвиток області, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди відзначення 100-річчя свята – Дня державної служби орденом «За заслуги» ІІІ ступеня був нагороджений Дорош Віктор Васильович – начальник управління агропромислового розвитку Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області.

Колектив Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації щиро вітає свого колегу із вагомими досягненнями та значними успіхами у професійній діяльності!

 

20 червня в смт.Лужани Кіцманського району відбувся семінар на тему: «Розвиток підприємництва на селі» в рамках реалізації проекту «Сприяння стратегічному розвитку Мамаївської сільської ОТГ», який реалізується за фінансової підтримки проекту USAID. 
Експерт з юридичних питань – Дмитро Бабійчук проінформував присутніх про порядок створення підприємницьких структур та їх реєстрації. Голова ГО «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» - Надія Мельник розповіла про створення обслуговуючих кооперативів. 

Від Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в заході взяла участь заступник директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Людмила Федірчик, яка проінформувала присутніх про порядки використання коштів державної підтримки агровиробників. Також, повідомила присутніх про програми підтримки агровиробників з обласного бюджету.

Після завершенню наради відбулася дискусія у форматі «питання-відповідь».

В області під урожай 2018 року посіяно всі сільгоспкультури на площі 319,9 тис. га, з яких посівна площа всіх зернових та зернобобових культур (озимих та ярих) складає 121,4 тис. га, технічних культур – 92,1 тис. га, картоплі та овоче-баштанних культур – 47,5 тис. га, кормових культур – 58,9 тис. га.

Для кількісних показників майбутнього врожаю погодні умови цієї весни та на початку літа були сприятливими, оскільки після цвітіння відбувається налив зерна, і чим більше опадів випадає, тим більше наповнюється зерно. На посівах озимих зернових спостерігається початкова фаза воскової стиглості та на ярих зернових – молочної стиглості. Говорити про зниження врожайності сільгоспкультур на разі підстав немає, констатуємо оптимальний рівень зволоження ґрунту. А той ресурс вологи, який отримали пізні культури, допоможе їм пройти літній період засухи. Щодо кукурудзи, то хороше зволоження зумовило інтенсивне накопичення зеленої маси, а разом із підвищенням температури це дає поштовх більш активному розвитку і на разі триває формування 9-11 листків. Соя на стадії утворення бокових пагонів, зернобобові закінчують цвітіння. Картопля в стадії цвітіння та в городніх культур: формується зелена маса в огірків, суцвіття в перців і томатів та зав’язуються головки в капусти. У плодових продовжується формування плодів. Стан сільгоспкультур та плодів в цілому добрий та задовільний.
Однак, в другій декаді червня в області вирувала негода. За повідомленням Чернівецького обласного центру з гідрометеорології на рівнинній території області (спостереження по станції міста Чернівці) з 11 по 17 червня поточного року випало 98,8 мм опадів, що склало 94,1% до місячної норми – 105 мм), зокрема в центральній частині області випало від 75 до 95 мм. Найбільше опадів випало 14 червня – 69 мм за добу (65,7% місячної норми). Місцями спостерігався град та сильний поривчастий вітер.

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, з метою оперативного реагування на стихійне лихо, направлено листи в структурні підрозділи райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку щодо необхідності провести роз’яснювальну роботу із населенням та керівниками агроформувань та, при необхідності, надати допомогу в оформленні звернень до районних комісій ТЕБ та НС та складанні актів про нанесенні збитки для подальшого відшкодування.

Відповідно, за оперативними повідомленнями структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку в даний період стихією в агроформуваннях області не нанесено значних пошкоджень посівам сільськогосподарських культур. 

Є повідомлення про незначні пошкодження посівів у Глибоцькому районі в СТзОВ «Колосок-2», ФГ «Серет», СТзОВ «Купа Бюлд плюс» та ТзОВ «Камянка Аграр», однак із заявами про нанесені збитки дані підприємства не звертались. Місцями, внаслідок градобою та сильного вітру в особистих селянських господарствах на території Сучевенської та Купської сільських рад пошкоджено посіви сільгоспкультур, повалено дерева та пошкоджено покрівлю. Місцями в районах, де пройшов град, нанесено незначні пошкодження плодовим культурам. 

У місті Чернівці в період з 11 по 14 червня, на земельних ділянках які належать Буковинській дослідній станції випало 98,8 мм опадів, тому земельні ділянки по вулиці Коломийській, внаслідок зливових дощів, на яких знаходяться посіви ярого ячменю і сої орієнтовною площею 30 га на даний час знаходяться у воді, що може призвести до їх загибелі.

З огляду на вищенаведене, підстав для пересіву сільськогосподарських культур на значних площах на разі немає.

 

Минулого тижня (5 червня) на базі Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин НААН (с. Бояни, Новоселицький р-н, Чернівецька обл.) відбулася зустріч керівників обласних Фітосанітарних лабораторій та представників Центральної фітосанітарної лабораторії (м. Київ). Зустріч в установі відбулася в рамках проекту № 83248962 «Зміцнення регіональних можливостей із використання екологічно чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками», Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства Молдова – Україна. На зустрічі були обговорені питання співпраці установи з обласними Фітосанітарними лабораторіями та ознайомлено з структурою і завданнями проекту. 

Так в результаті виконання проекту буде створено інформаційні класи, запроваджено навчальні курси та тренінги в польових умовах для 90 учасників у 6-ти демонстраційних пунктах, два з яких у Чернівецькій області.

Учасники зустрічі підтримали впровадження (імплементацію) біологічних методів захисту рослин для сільських територій за допомогою он-лайн консультацій. Також учасники ознайомилися із демонстраційними польовими дослідами по застосуванню біологічних засобів захисту основних сільськогосподарських культур від шкідливих організмів, закладених на базі УкрНДСКР ІЗР НААН.
На зустрічі домовлено про проведення навчань та тренінгів для спеціалістів регіональних Фітосанітарних лабораторій держави в рамках проекту.

6 червня, у м. Києві на території НК «Експоцентр України» (пр.-т Ак. Глушкова, 1) відбулось урочисте відкриття ювілейної ХХХ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2018». В офіційному відкритті взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

Цього року Чернівецька область традиційно взяла участь у виставковому заході. Від області взяли участь В експозиції виставки представлені продукти харчування провідних підприємств харчової і переробної галузей АПК, продукція сільськогосподарських товаровиробників. Загалом, область представляють 37 провідних підприємств.

З експозицією Чернівецької області ознайомилися заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук. Захід також відвідали керівники агропромислового комплексу районів, керівники агроформувань, керівники харчових переробних підприємств агропромислового комплексу області. Під час проведення виставки є можливість заключити партнерські угоди, придбати сільськогосподарську техніку, худобу, птицю та інше. Виставка триватиме до 9 червня.

Аграрні розписки в Україні впроваджуються з 2014 року. На початках інтерес до них виявили сільгоспвиробники, які спеціалізуються на вирощуванні експортно зорієнтованих культур – пшениці, кукурудзи, соняшника, ріпаку та сої. Це цілком закономірно, оскільки попит на їхню продукцію залишався стабільно високим не лише на внутрішньому, але й на зовнішньому ринках, і це підштовхувало до активного розвитку власних господарств, до пошуку шляхів кредитування сільгоспвиробництва.

В травні на Буковині були підписані дві унікальні аграрні розписки. Кошти за ними були взяті для виробництва тюкованого сіна. Розписки оформили члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Дари Гуцульщини» з Путильського району. Вони мають перспективні плани постачати свою продукцію не лише для місцевих споживачів, але й до Арабських Еміратів.

З 14-23 травня 2018 року в м.Житомир за сприяння Проекту «Німецько-Українська співпраця в галузі органічного землеробства» відбувся тренінг щодо органічного виробництва та сертифікації. В заходів взяли участь представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Київської та Черкаської обласних державних адміністрацій. Від Чернівецької області в тренінгу взяв участь заступник начальника управління агропромислового виробництва – начальник відділу Антофійчук Іван Іванович.

Метою тренінгу є підвищення рівня обізнаності представників органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва: ознайомлення з вимогами українського та європейського законодавства, практичними аспектами їх застосування.

З метою реалізації державної політики в галузях сільського господарства, харчової переробної промисловості, сприяння залученню інвестицій в агропромисловий комплекс області, розширення торгівельно-економічних відносин, Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, 18 травня 2018 року в приміщенні обласної державної адміністрації проведено нараду з питань підготовки та участі у ювілейній XXХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2018», що відбудеться 06 - 09 червня 2018 року в Національному комплексі «Експоцентр України» (м. Київ, проспект академіка Глушкова, 1).

В нараді прийняли участь заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Л.Федірчик, заступник начальника управління-начальник відділу прогнозування та розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – С.Трачук, головний спеціаліст відділу продовольства та аграрного ринку Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Я.Муль, спеціалісти структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій, сільгосптоваровиробники та керівники харчових та переробних підприємств, області.

Під час проведення наради присутніми були обговорені організаційні заходи участі у виставці. Керівниками підприємств було визначено перелік продукції для експонування на зазначеному заході.

Колектив Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації вітає всіх із Вознесінням Господнім та Всесвітнім днем вишиванки!!!

Через погодні умови сівба ярих культур розпочалась майже на місяць пізніше, порівняно з 2017 роком, проте на даний час проходить швидше, ніж торік. Про це повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександр Варжевський під час сьогоднішньої прес-конференції.
Так, в області вже посіяно ярі культури на площі 170 тис.га, з них – ранніх зернових і зернобобових культур - 20,6 тис.га, в тому числі: 15,4 тис.га ярого ячменю, 2,3 тис.га ярої пшениці, 500 га вівса, 1,6 тис.га гороху, 600 га квасолі та інших зернобобових – 200 га.
Крім того, на сьогодні в області посіяно 45,2 тис.га кукурудзи на зерно, 16,7 тис.га соняшнику, 31,4 тис.га сої, а також 1,9 тис.га ярого ріпаку, 1,8 тис.га однорічних трав, 1,4 тис.га багаторічних трав, 200 га інших олійних культур, 7,5 тис. га кормових буряків, 1,0тис. гакормових баштанних, 500 га кукурудзи на силос та зелений корм, 400 га продовольчих баштанних, 8 тис.га овочів, та посаджено 33,2 тис.га картоплі.
«Посів ярих культур за сприятливих погодних умов буде завершено в оптимальні агротехнічні строки», - наголосив Олександр Варжевський.
З початку року під сільгоспкультури внесено 2905 тонн поживних речовин, проведено захист від мишовидних гризунів на площі 20,9 тис.га (100%) та захист від шкідників, хвороб і бур’янів на площі 101 тис.га (1,1 тис.га - біометодом), протруєно 5,1 тис.тонн насіння. Робота в даному напрямку триває.
Аграріями області для проведення робіт у весняно-літній період 2018 року заготовлено 7806 тонн мінеральних добрив (104,4% до потреби - 7474 тонн), засобів захисту рослин в кількості 409,9 тонн (79,9% до потреби - 513,2 тонни) та необхідною кількістю насіннєвого матеріалу ярих культур на 100% до потреби.
Забезпеченість сільгосппідприємств області паливно-мастильними матеріалами і технічними ресурсами на даний час достатня. В наявності є 1085 тракторів (100% готовності до наявних), 440 культиваторів (100%), 201 борона (100%), 400 сівалок (95% до наявних), 413 плугів (100%).
Питання проведення комплексу весняно-польових робіт знаходиться на постійному контролі Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Кабінет Міністрів України схвалив та направив до Верховної Ради законопроект, який передає сільськогосподарські землі, які були виділені у постійне користування, фермерам та їх нащадкам. Йдеться про передачу близько 0,5 млн га в усіх областях України у власність понад 25 тис. людей. 
«Українською землею мають володіти українці, а сільгоспземлею мають володіти фермери, а не латифундисти та агрохолдинги. Ми вносимо цей дуже важливий закон та відновлюємо соціальну справедливість щодо фермерів – тих, хто стояв у витоків фермерського руху», – сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Землі для ведення фермерських господарств передавалися в 90-х роках на правах довічного успадковуваного володіння та постійного користування. Однак внаслідок внесення змін до законодавства можливість оформити ці ділянки у власність та передати у спадщину була унеможливлена, що створило юридичні проблеми для великої кількості фермерських господарств.
«Приймаючи цей законопроект, ми робимо рішучий крок до відновлення соціальної справедливості і пропонуємо передати землю, яка була ще у 90-ті роки отримана в постійне користування, фермерам або їхнім спадкоємцям у власність. Він на 100% узгоджений з Асоціацією фермерів і приватних землевласників. Сподіваюсь, що український парламент його також підтримає», – сказав перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.
Законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)” передбачає, що земельні ділянки, надані засновнику фермерського господарства у постійне користування або довічне успадковуване володіння, за заявою засновника передаються у власність фермерського господарства.
Залежно від місця розташування ділянки заява подається до місцевого управління Держгеокадастру або органу місцевого самоврядування. До заяви додається технічна документація на ділянку, копії документів, які підтверджують право власності, а в разі смерті початкового одержувача – документ, що підтверджує право успадкування.
Загальна площа земельних ділянок, які можуть бути передані у власність фермерських господарств, становить понад 543508,9 гектарів. Це рішення – ще одна складова комплексного курсу на підтримку та розвиток фермерства в Україні, яку реалізує Уряд.
Довідково:
Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII було передбачено можливість громадян набувати земельні ділянки у довічне успадковуване володіння для ведення селянського (фермерського господарства).
У подальшому Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII (в редакції Закону України від 13 березня 1992 року № 2196-XII) визначено, що громадянам, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, передавалися земельні ділянки у постійне користування.
Право довічного успадковуваного володіння землею та право постійного користування землею посвідчувалося державними актами.

Регіональна структура земель, наданих громадянам в довічне успадковуване володіння та постійне користування для створення та/або ведення фермерського господарства, селянського (фермерського) господарства

Область

Кількість громадян

Площа земель, га

Середня площа на одного громадянина, га

Вінницька

747

17871,14

23,92

Волинська

234

4265,54

18,23

Дніпропетровська

3377

76949,92

22,79

Донецька

760

20175,29

26,55

Житомирська

368

7460,53

20,27

Закарпатська

777

3275,18

4,22

Запорізька

2117

43338,81

20,47

Івано-Франківська

279

3146,73

11,28

Київська

769

20427,95

26,56

Кіровоградська

1266

46524,76

36,75

Луганська

432

14528,21

33,63

Львівська

710

8409,54

11,84

Миколаївська

3986

57710,58

14,48

Одеська

2598

45581,02

17,54

Полтавська

1152

31938,77

27,72

Рівненська

198

3375,00

17,05

Сумська

461

13386,95

29,04

Тернопільська

502

6960,75

13,87

Харківська

743

26791,6167

36,06

Херсонська

1489

45569,19

30,60

Хмельницька

643

16448,54

25,58

Черкаська

882

17286,07

19,60

Чернівецька

502

2623,08

5,23

Чернігівська

345

9463,73

27,43

Всього

25337

543508,89

21,45

Дані: Держгеокадастр

27 квітня 2018 року в с. Бояни Новоселицького району керівництво Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації взяло участь у засіданні Ради Єврорегіону «Верхній Прут», до складу якого входять Чернівецька та Івано-Франківська області України, Ботошанський та Сучавський повіти Румунії, Єдинецький, Фалештський, Глоденський, Окницький, Ришканський, Бричанський райони та м. Бельць Республіки Молдова. 
Під час засідання розглядалися питання транскордонного співробітництва між зазначеними регіонами, розвиток і впровадження передових технологій, розгляд розроблених проектів транскордонного співробітництва, розвиток транскордонних взаємин і розширення співробітництва у сферах ормативно-правового забезпечення, сільського господарства, науки, освіти, культури та ін.
В рамках засідання Ради Єврорегіону «Верхній Прут» представлено продукцію, зокрема соки ТзОВ «Лілак», фіточаї, сушені та мариновані гриби СОК «Дари Гуцульщини». 
ТзОВ «Лілак» експортує свою продукцію до Румунії, Польщі, Німеччини, Великобританії та інших країн. 
СОК «Дари Гуцульщини» здійснює експорт до таких країн як Республіка Молдова, Польща, Ізраїль. 
Під час проведення заходу учасники змогли продегустувати представлену продукцію.

Парламент зробив перший крок у регулюванні органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Відповідний законопроект «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» було прийнято у першому читанні.
Закон сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків збуту. Крім цього, його норми спрямовані на гарантування споживачам органічного походження товарів та захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції.
Також, основні положення документу забезпечать прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів.
Загалом, проектом Закону пропонується: 
- встановити повноваження центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління та контроль у сфері органічного виробництва;
- визначити права та обов’язки суб’єктів ринку органічної продукції, зокрема, операторів ринку , органів сертифікації;
- встановити вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, процедури сертифікації органічного виробництва з деталізацією за галузями;
- запровадити реєстрацію органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння;
- запровадити чіткий механізм державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та відповідальність за порушення законодавства у цій сфері;
- встановити вимоги до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяються використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, а також процедуру, за якою вони можуть бути дозволені до використання.
- встановити вимоги до зберігання, перевезення, реалізації, декларування та маркування органічної продукції.

26 квітня 2018 року заступником директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації від 15 березня 2018 року «Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів ОДА» був проведений виїзний прийом громадян у м. Вашківці Вижницькому району.
Під час проведення прийому зверталися мешканці м. Вашківці, с. Карапчів, с. Замостя з питань виплати орендної плати за оренду земельних ділянок, індексації нормативно грошової оцінки земель, переоформлення державних актів на землю та виділення в натурі, розрахунків за майнові паї , видачу їх в натурі, питань державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, тощо. Всі звернення були розглянуті під час проведення прийому громадян та всім заявникам були наданні роз’яснення щодо порушених ними питань.

На колегії розглянуто питання про підсумки роботи агропромислового комплексу області за 2017 рік, заходи щодо проведення комплексу весняно-польових робіт. Присутнім роз’яснено порядок використання коштів на надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у 2018 році та ознайомлено з наказами МінАПК щодо форм надання документів.
Засідання колегії відбулось під керівництвом директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та за участі начальників управлінь (відділів, секторів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Як зауважила заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Людмила Федірчик, основним показником, що характеризує стан розвитку сільського господарства і за яким проводиться рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку областей є виробництво валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 року).
У порівнянні з 2016 роком, виробництво валової продукції сільського господарства у 2017 році (за попередніми даними) зросло на 5,1% і становить 4 млрд. 504 млн.грн. За темпом приросту наша область посіла 5 місце в загальноукраїнському рейтингу. Виробництво продукції рослинництва збільшилось на 9,0% (3 місце), дещо зменшилось виробництво тваринницької продукції, індекс якої склав 98,8 відсотка (13 місце серед областей).
Також відзначено, що відповідно до прогнозованої структури посівних площ, у 2018 році в усіх категоріях господарств області вся посівна площа сільськогосподарських культур складе 320,3 тис. га, що на 10,8 тис. га більше до рівня 2017 року або 103,5% та в сільгосппідприємствах – 119,3 тис. га.
Порівняно з минулим роком, в області збільшено посівні площі озимих культур на 4,8 тис. га, і їх площа склала 56,2 тис. га (109,4%).
В області завершено підживлення озимих культур на всіх посівних площах. Також проаналізував посіви ярих культур.
Окремо в рамках засідання колегії повідомлено, що Кабінетом Міністрів України на засіданні 7 лютого затверджено основні програми підтримки агросектору, передбачені у Державному бюджеті України на 2018 р., загальним обсягом фінансування понад 6,3 млрд. Також поінформовано про Порядок використання коштів в розрізі програм та напрямів. Наголошено на важливості проведення роз’яснювальної роботи щодо дії програм серед сільськогосподарських товаровиробників. Зазначено, що покрокові схеми Порядків розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

З 6 по 9 червня 2018 року у Києві пройде XXX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2018» на території Національного Комплексу «Експоцентр України». Планується участь понад 1300 учасників із 15 країн світу.
Виставка «АГРО-2018» – найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, яка охопить площу в 27 тис кв. м. «АГРО-2018» виступає ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України, ділових заходів, що відкривають можливості для співпраці з країнами-лідерами світового аграрного сектору. Також виставка дає унікальну нагоду для діалогу між приватним бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними представниками.
Окрім того, «АГРО-2018» – це єдина в Україні багатопрофільна виставка в галузі сільського господарства, яка пропонує відвідувачам ознайомитися зі спеціалізованим обладнанням для польових культур, домашніх тварин, овочівництва, садівництва, рибальства, а також з інноваційними технологіями, автоматизацією управління і контролю в сільському господарстві, впровадженням енергозберігаючих технологій тощо. Серед іншого – презентації та дегустації різноманітної продукції, показ племінних коней та великої рогатої худоби, понад 50 науково-практичних заходів (конференції, круглі столи, симпозіуми, брифінги).
Тематичні експозиції виставки:
ЕкспоАгроТех – сільськогосподарська техніка, обладнання і запасні частини;
Агротранспорт і логістика – забезпечення транспортування і зберігання с/г продукції;
Біопаливо – альтернативні джерела енергії;
Hi-Tech Агро – автоматизація, керування альтернативною енергетикою, GPS і GIS-технології;
Agro Build-Expo – інновації в агробудівництві, технологіях і матеріалах;
Eco House – будівництво заміських будинків, ландшафт, екоматеріали, енергоефективні технології;
Animal'EX – свійські тварини, ветеринарія і товари для тваринництва;
Еквісвіт – конярство та кінний спорт;
FishExpo – рибне господарство і рибальство;
Organiс – екологічночисті продукти і технології;
Рослинництво і агрохімія – технології вирощування, захисту та збереження рослин;
Сучасний фермер – комплексні рішення для фермерських господарств та приватних землевласників.
Місце проведення – м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 1.
Детальна інформація на сайті http://www.agroexpo.in.ua/

Днями в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відбулася відео-конференція Міністерства аграрної політики та продовольства України з використанням програми «SKYPE FOR BUSINESS» на тему: «Проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році».
В заході взяли участь директор і заступники директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, представники Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції, Чернівецької філії ДУ «Держгрунтохорона», ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Чернівецького відділення Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції та регіональний представник ПАТ «Аграрний фонд».
Розпочав нараду перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України – Максим Мартинюк, який ознайомив учасників заходу з порядком його проведення. 
В ході відеоконференції заслухали інформацію фахівців Міністерства аграрної політики та продовольства України, науковців Академії аграрних наук, представника гідрометеорологічного центу України про хід проведення весняно-польових робіт в різних областях України. Фахівці детально зупинились на основних питаннях, пов’язаних із науковим супроводом проведення комплексу польових робіт в умовах поточного року, а також прогнозі метеорологічної ситуації в Україні на період проведення весняно-польових робіт. В розрізі областей та в цілому по Україні проаналізовано інформацію щодо стану посівів озимих культур та їх підживлення, посіву ярих культур, забезпечення насінням, добривами, засобами захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами тощо.
Представник Аграрного фонду України виступила з інформацію про дію програми щодо форвардних угод на закупівлю зерна сільгоспкультур.
Також, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України виступили з інформацією про дію урядових програм в 2018 році, згідно яких передбачено 6,3 млрд. грн. коштів державної підтримки. Програми будуть охоплювати широкий спектр сільгосптоваровиробників, як від великих підприємств, до дрібних фермерських та особистих селянських господарств та спрямовуватись на різні напрямки, зокрема в галузі тваринництва і садівництва. З більш детальною інформацією щодо зазначених програм можна ознайомитись на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
В Чернівецькій області Департаментом агропромислового розвитку розроблено «Комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017 – 2022 роки», яка затверджена рішенням XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14 листопада 2017 року №195-17/17, і передбачає надання фінансової підтримки (з обласного та місцевих бюджетів) малим суб’єктам господарювання й особистим селянським господарствам для розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства (в тому числі і садівництва) та переробної сфери. На разі розроблено порядок використання коштів та надаються відповідні консультації і роз’яснення по програмі.
Слід зазначити, що проведення комплексу весняно-польових робіт у Чернівецькій області триває. На даний час озимі культури, сходи яких отримано на всій посівній площі 56,2 тис. га (100%) знаходяться в доброму та задовільному стані. Забезпеченість вологою в ґрунті на полях на разі є достатня 67-79%. Озимі культури знаходяться у фазі кущіння (висота рослин 12-15 см). Підживлення озимих культур в області завершено в оптимальні строки на всіх посівних площах. Проводиться захист посівів сільгоспкультур від хвороб, шкідників та бур’янів.
Сівба ярих культур в області, у зв’язку з погодними умовами, розпочалась на місяць пізніше як в 2017 році (в першій декаді квітня), що і оптимальних строків та майже. І, на даний час, ярі культури посіяно на площі 49 тис. га (23% до прогнозу, в 2017 р. було посіяно 26,9% до потреби ), з яких ранніх зернових і зернобобових культур 17 тис. га (79,4% до прогнозу, в 2017 році було посіяно 94%). Крім того, триває посів кукурудзи на зерно – 2,2 тис. га (3,9% до прогнозу), соняшнику - 6 тис. га (32,4%), сої – 1,0 тис. га (1,6%), овочів - 3 тис. га (26,8%) та посаджено картоплі - 11,8 тис. га (35%) та інших. Посів ярих культур, за сприятливих погодних умов буде продовжуватися.
Забезпеченість сільгосптоваровиробників міндобривами, засобами захисту рослин, насінням ярих культур, паливо-мастильними матеріалами та технічними засобами є достатня.
Підсумовуючи проведення селекторної наради керівництво Мінагрополітики висловило своє сподівання на успішне завершення комплексу весняно-польових робіт та проведення необхідної організаційної роботи в областях та районах для максимального освоєння коштів державного бюджету для сільськогосподарських товаровиробників.

10 квітня 2018 року Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації спільно з громадською організацією «Асоціація виробників продукції бджільництва «Буковинський бджоляр» у приміщенні Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича було проведено семінар- нараду на тему: «Розвиток бджільництва в Чернівецькій області» під час якої були розглянуті питання державної політики у галузі бджільництва, селекційної роботи на пасіках, результати роботи Асоціації виробників продукції бджільництва у минулому році, проблемні питання та перспективи розвитку галузі бджільництва області.
У нараді взяли участь представники Асоціації виробників продукції бджільництва «Буковинський бджоляр» з усіх районів області.
Від Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації з вітальним словом виступив заступник директора Бойчук Б.Т., а також розповів про механізми вирішення нагальних питань на обласному та районному рівнях, можливість та порядок надання державної допомоги на розвиток галузі бджільництва з бюджетів різних рівнів та відповів на ряд проблемних питань, в т.ч. числі із захисту бджолосімей від масових отруєнь.

Відповідно до законодавства України щодо харчових продуктів визначено терміни, протягом яких виробники продукції аквакультури мають запровадити в роботі принципи системи НАССР (ст. 66 ЗУ від 22.07.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»).
Так, до 20 вересня 2018 року запровадити систему НАССР мають підприємства, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), наприклад, виробники сирої риби. До 20 вересня 2019 року – всі малі підприємства, незалежно від виду продукції, яку вони виробляють.
Невиконання зазначеної норми буде розцінюватися як порушення законодавства, що тягне за собою накладення штрафу відповідно до ст. 64 вищевказаного закону. Так, для юридичних осіб – від 96 до 240 тис. грн, на фізичних осіб-підприємців – від 9,6 тис. грн до 48 тис. грн та зупинення роботи потужності.
Крім того, з 4 квітня 2018 року набирає чинності ЗУ «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин», який передбачає можливість здійснення перевірки Держпродспожслужбою впровадження системи HACCP на підприємствах.
Використання системи дозволить організувати всебічний контроль за безпечністю продукції, забезпечить її конкурентну якість, відкритість у відносинах зі споживачами та контролюючими органами. За рахунок забезпечення належних умов виробництва відповідно до міжнародних норм, виробники також зможуть розширити свою діяльність та  вийти на нові ринки збуту.

Довідково:
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – це система контролю рівня безпечності продукції в процесі її виробництва. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники та запобігти їх виникненню. HACCP була схвалена Європейським Союзом (Директива 93/43/ЄС «Про гігієну харчових продуктів»), Комісією харчового кодексу (Комісія ООН-Codex Alimentarius). Вона складається з 7 принципів (ознайомитись з ними можна на інфографіці). На базі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів. Вони застосовуються в окремих країнах та ланках харчового ланцюга. В Україні на сьогоднішній день діють два стандарти. Йдеться про ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007.
Впровадження в Україні системи гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP, передбачається ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». В тому числі, це стосується суб’єктів аквакультури, які є виробниками необробленої рибопродукції. До 20 вересня 2017 року на систему НАССР мали перейти підприємства, що провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження. Наприклад, ті, що здійснюють виробництво пресервів.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств - Міністерство аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua)

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам - Міністерство аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua)

Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва - Міністерство аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua)

Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету - Міністерство аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 квітня 2017 року № 228 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482) "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" - Верховна Рада України (rada.gov.ua)


Станом на 21 березня в області продовжується підживлення озимих культур на зерно. Роботи проведено на площі 4,8 тис.га (10,6% до прогнозу).
Зокрема, підживлено:
- озимої пшениці – 4,0 тис.га (10,0%);
- озимого ячменю – 0,8 тис. га (16,3%).
Крім того, озимий ріпак підживлений на площі 2,5 тис.га або 22,9%.
Обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018 р. показує, що із посіяних 45,3 тис.га сходи отримано на 100% площ, з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 44,3 тис.га (97,8%), в слабкому та зрідженому стані – 0,1 тис.га (2,2%).
Також сходи озимого ріпаку із посіяних 10,9 тис.га отримані на 100% площ, з них в доброму та задовільному стані 10,4 тис. га (95,4%), в слабкому та зрідженому стані – 0,5 тис.га (4,6%).
Подальший стан посівів буде залежати від сприятливості погодних умов.

Одним із інструментів державної підтримки розвитку тваринництва є надання фізичним особам спеціальної бюджетної дотацій за утримання молодняка ВРХ у розмірі до 2500 грн за вирощування телят до 1-річного віку. Підприємствам Уряд надаватиме дотацію за утримання корів у розмірі 1500 грн. Про це йшлося під час круглого столу «Державна підтримка галузі тваринництва в Україні» в рамках XІ Міжнародного молочного конгресу за участі представників Мінагрополітики 6 березня.
Для отримання дотації за утримання корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:
- заявку (в електронному – e-mail: [email protected] та паперовому вигляді – 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24);
- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Терміни подачі документів: до 1 квітня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом на 1 січня) та до 1 жовтня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом на 1 липня).
Для отримання дотації за утримання молодняку ВРХ власник має подати до місцевої сільської/селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади копії таких документів:
- копії паспортів ВРХ;
- копія паспорта громадянина України;
- копія довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
- копія документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження.
Довідково:
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за бюджетною програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» передбачені видатки загального фонду в обсязі 4 млрд гривень.
Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107.

Розпочато прийом заявок на IIІ Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2018». Проект організовано онлайн-ресурсом AgroPortal.ua за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», компанії «Бейкер Тіллі Україна», Асоціації об'єднаних територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Головною метою проекту є сприяння взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів державного управління на селі для підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села.
Відбір сіл-конкурсантів проходитиме в 2 етапи:

І етап:

2 березня — 30 квітня — прийом заявок (заявку може надіслати кожен охочий, див. «Вимоги до села-претендента на конкурс»);
01 травня — 06 травня — відбір 20-ти найкращих заявок (редакція AgroPortal.ua обирає 20-ку кращих заявок за допомогою оцінювальної шкали (певним питання заявки присвоєно певну кількість балів, див.
Анкета села-претендента ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018»).

ІІ етап:

07 травня — 20 травня — 20-ка сіл надсилає свої бізнес-плани до редакції видання (редакція AgroPortal.ua надає можливість 20 селам, що пройшли у ІІ етап конкурсу, написати бізнес-план, який сприятиме розвитку їхнього села);
21 травня — 03 червня — відбір 10-ти найкращих бізнес-планів (члени Експертної ради (див. «Склад Експертної ради») визначать 10 сіл-фіналістів);
04 червня — 15 липня — «Неймовірний сільський автопробіг» по 10-ти селах-фіналістах (журналісти AgroPortal.ua відвідають кожне з 10 сіл);
16 липня — 16 серпня — на сайті AgroPortal.ua буде проходити онлайн-голосування. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член Експертної ради (див. «Склад Експертної ради») виставить оцінки селам-конкурсантам;
17 — 23 серпня — редакція AgroPortal.ua зведе всі оцінки воєдино;
24 серпня на сайті AgroPortal.ua буде оголошено переможців, дату і місце нагородження.

Вимоги до села-претендента на конкурс:
— Заповнити анкету села-претендента ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018».
— За бажанням надіслати на пошту [email protected] фото- і відеоматеріали, вказавши в темі листа назву села та область.

Склад Експертної ради:
— Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України;
— Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики і продовольства України;
— Ніколя Перен, радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні;
— Кароліна Спаанс, радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні;
— Фолькер Зассе, керівник проекту «Німецько-український агрополітичний діалог»;
— Тарас Висоцький, генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»;
— Олександр Почкун, генеральний директор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;
— Владислава Рутицька, член Національної ради реформ, віце-президент SigmaBleyzer і AgroGeneration;
— Анатолій Циркун, директор УКАБ-сервісу, генеральний директор агентства AgriEvent, керівник агентства AgriTrave;
— Ігор Абрам'юк, директор з розвитку Асоціації об'єднаних територіальних громад;
— Вадим Савчук, заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад;
— Ольга Сидоренко, директор журналу Agroexpert;
— Алла Стрижеус, керівник проекту AgroPortal.ua.

Контактні особи:
Панасюк Іванна, керівник проекту. Тел.: (063) 223 13 91; email: [email protected]
Помянська Наталія, координатор. Тел.: (098) 271 89 69; email: [email protected]

Уряд визначив фермерство як найбільш оптимальну форму розвитку сільського господарства і основний пріоритет державної підтримки, передбачивши в державному бюджеті на 2018 рік 1 млрд гривень на підтримку фермерів. Один із механізмів такої підтримки є відшкодування фермерським кооперативам 70% вартості обладнання. Про це зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета під час круглого столу «Впровадження нових фінансових інструментів підтримки малого та середнього підприємництва на селі у 2018 році».
Захід пройшов з метою поширення інформації щодо державної підтримки фермерських господарств та кооперації по всім областям України. У зустрічі взяли участь представники Мінагрополітики, Асоціації фермерів та приватних землевласників України, керівники фермерських господарств та кооперативів.
«70% компенсацію за обладнання отримають фермери, у яких вже є або які створять кооператив. У цьому році ми зосередимося на двох напрямах кооперативів – молочному та плодово-ягідному. Ці напрями передбачають найбільший ефект зі збільшення продукції з доданою вартістю, створення робочих місць для селян та розвитку місцевої інфраструктури», - відмітив Віктор Шеремета.
Так, ягідничим кооперативам компенсація буде надаватися за обладнання для зберігання і по шоковій заморозці. Молочним кооперативам – за доїльне обладнання і обладнання для охолодження молока.
Також, в рамках держпідтримки для фермерів передбачаються додаткові преференції при купівлі техніки. Крім стандартних 25% компенсації за програмою здешевлення сільськогосподарської техніки, фермери додатково отримають 15% компенсації – загалом 40%.
Окрім того, для фермерів пропонується здешевлення кредитних коштів до європейського рівня – 1-2%. Ще один напрям підтримки – повернення 80% вартості за купівлю насіння української селекції. Також для фермерів буде здешевлена вартість дорадчих послуг.
Програма з розвитку фермерських господарств та кооперації – це нова програма з обсягом фінансування в 1 млрд. грн. Її наповнення відбувалось у тісній співпраці з представниками фермерів, з урахуванням їх головних побажань. Одним із прогнозованих результатів дії програми має стати збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової продукції аграрної галузі з 6 до 10%.

Сьогодні в с.Недобоївці Хотинського району компанією «Сингента» організовано та проведено науково-практичний семінар. На заході розглядались питання щодо комплексного захисту садів від шкідників і хвороб препаратами компанії «Сингента», особливості захисту садів у Чернівецькій області, акційні пропозиції компанії 2018 року, формування, обрізка і захист зерняткових та кісточкових культур.
Учасники мали змогу оглянути нову сортувальну лінію по товарній обробці яблука та отримати практичні рекомендації щодо формування крони яблуні на різних підщепах.
Від Департаменту агропромислового розвитку в заході взяв участь директор Департаменту агропромислового розвитку – Олександр Варжевський, який зосередив увагу на зростанні валового виробництва плодових культур в 2018 році. Так, у 2017 році в області вироблено 192,5 тис.тонн плодово-ягідної продукції, що складає 9,4% від виробленої в України (це орієнтовно 3 місце в загальноукраїнському рейтингу), а їх урожайність в середньому склала 122,2 ц/га і є вища на 17 ц/га як в середньому по Україні.
Учасники семінару також відвідали фермерське господарство Тодосійчука В.І., де ознайомились з сортувальною лінією та сучасним сховищем для плодів.

7 лютого Кабінет Міністрів України схвалив програми підтримки аграрного сектору за ключовими напрямами у рамках Державного бюджету на 2018 рік. Загальна сума підтримки складе 6,3 млрд гривень проти 5,5 млрд грн в минулому році.

«Сьогодні ми розпочинаємо безпрецедентну державну підтримку агропромислового комплексу. Пріоритети – розвиток тваринництва, фермерського і кооперативного руху, підтримка садівництва та виробництва української сільгосптехніки», - наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Основні зусилля сконцентровано на галузях, які зможуть забезпечити довготривалий економічний ефект.

Зокрема, передбачено: 

- компенсація 25% вартості придбання нової сільгосптехніки та обладнання українського виробництва.

- компенсація частини тіла кредиту, залученого на будівництво тваринницьких комплексів, що формує ефективну ставку на рівні 3%, відшкодування вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів, збудованих за власний кошт інвестора, а також здешевлення до 3% позик для проектів, що реалізуються в сфері аквакультури, вівчарства, козівництва тощо.

- здешевлення утримання ВРХ молочного напрямку на агропідприємствах із розрахунку 1 500 гривень/голову/рік.

- здешевлення утримання молодняку (до 1 року), що утримується в господарствах громадян із розрахунку 2,5 тисячі гривень/голову/рік.

- здешевлення на 80% вартості посадкового матеріалу у садівництві та ягідництві.

- малим та середнім фермерським господарствам передбачено відшкодування 100% вартості закупленого українського насіння, 90% вартості дорадчих послуг. Також ця категорія сільгосптоваровиробників отримає доступ до дешевого кредитного ресурсу, а також користується додатковою преференцію при купівлі української сільгосптехніки – їм компенсується 40% її вартості.

- в рамках підтримки та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів держава співфінансуватиме проекти, які реалізуються СОК в тваринництві, садівництві, будівництві овоче- та фруктосховищ, беручи на себе 70% витрат на придбання нового обладнання для них.

"Наше завдання – зупинити негативні тенденції в стагнуючих зараз галузях і закласти дієвий фундамент для зростання всього АПК. Ресурс, що направляється на підтримку тваринництва, зокрема, матиме ефект і за межами цієї галузі, оскільки відновлення господарств та нарощування поголів’я дозволить утримувати ціни на внутрішньому ринку та створити нові робочі місця на селі», - відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

Він підкреслив, що в результаті реалізації програм держпідтримки, Уряд прагне затвердити статус фермера як основного гравця в українському АПК та наростити частку, що зараз генерується фермерськими господарствами в сільськогосподарському ВВП з поточних 6% щонайменше до 10%.

Ключовим напрямком державної підтримки у 2018 році стане створення молочних кооперативів, що дозволить змінити технології доїння та зберігання молока, а значить, дасть можливість виробникам отримувати більший дохід. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, під час прес-конференції.

Нагадаємо, що раніше Мартинюк розповів про долю домашнього молока.

«Серед усіх кооперативів, які ми хочемо підтримувати, основне місце займають молочні. Тому що при тій питомій вазі молока, яке збирається в господарствах населення для переробки, підвищення якості в цьому сегменті можливо тільки шляхом об'єднання в кооперативи, зміни технології доїння та зберігання молока», ‒ розповів заступник міністра агрополітики.

Він зазначив, що уряд зараз завершує розробку механізмів підтримки освіти молочних кооперативів, але вже зараз очевидно, що він буде базуватися на принципах співфінансування.

«Ініціатива повинна виходити від людей ‒ ніхто нікого примусово і «зверху» об'єднувати не буде і не може. За умови, що люди зібралися і вирішили створити кооператив, зрозуміло, що цей кооператив створено заради змін в технології доїння та зберігання молока - для того, щоб купити доїльне обладнання та охолоджувач. Він коштує якихось грошей. Частина цих грошей зберуть люди, частина цих грошей дофінансує держава. Є також місцеві, регіональні програми підтримки сільського господарства, які також спрямовані на це. Думаю, таким потрійним фінансуванням ми сильно стимулюємо утворення кооперативів», ‒ пояснив Мартинюк.
Він пояснив, що економічним стимулом стане отримання виробниками значно більшої вигоди за той же обсяг молока. Мартинюк зазначив, що прибуток буде формуватися за рахунок великих партій.

«Якщо люди об'єднаються в кооператив, то для них 10 тисяч літрів - не проблема. Кооператив дає можливість забезпечити партію молока і партію молока належної якості», ‒ сказав він.

За даними заступника міністра аграрної політики і продовольства Олени Ковальової, прибуток може скласти близько 2 грн/л.

«Якщо ми говоримо про молоко від господарств населення (молоко низької якості), то в середньому його ціна в Україні від 5,5 до 6 грн/л. Але є молоко високої якості, яке здається по 10 і більше гривень. Тобто, те ж молоко, але яке сформувалося в великі партії може додатково принести прибуток в 2-2,5 грн на літрі», ‒ підсумувала Олена Ковальова.

30 січня 2018 року в Чернівецькій обласній державній адміністрації відбулася семінар-нарада на тему: «Впровадження аграрних розписок у Чернівецькій області».

Організатори заходу: Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, проект IFC «Аграрні розписки в Україні». Семінар-нарада відбулась за участі заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Богатирця, директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Олександра Малого, координаторів проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» - Олександра Муляра, Ігоря Дудки та інших. Також, в заході взяли участь представники Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, Управління міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації, банківських та кредитних спілок області, структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку області, компаній-дистриб’юторів, представників об’єднаних територіальних громад, нотаріусів, сільгосптоваровиробників області.

З вітальним словом виступив Ігор Богатирець – заступник голови обласної державної адміністрації, який відмітив, що агропромисловий комплекс Буковини є важливою складовою народногосподарського виробництва нашої області. В структурі валового регіонального продукту питома вага сільського, лісового та рибного господарства займає понад 25%. І це є найбільшим показником серед областей Карпатського регіону. Включаючи переробку в АПК створюється майже третина валової доданої вартості усіх галузей економіки області. Понад 70% валової продукції виробляється господарствами населення для покращення виробничих показників сільгосптоваровиробники потребують фінансування. Однак, фінансові установи з обережністю ставляться до кредитування виробників. Все це формує потребу в інноваційних фінансових інструментах, які були б корисними та економічно вигідними, як для кредиторів, так і для сільгосптоваровиробників. Таким інструментом для вирішення питань можуть стати саме аграрні розписки, це такий механізм кредитування агробізнесу, за якого аграрії будуть убезпечені від ризику зростання відсоткових ставок, коливання курсу іноземних валют. Також, наголосив, що зі сторони місцевих органів влади буде підтримка у впровадженні аграрних розписок в області.

Учасники семінар-наради заслухали відео-звернення заступника Міністерства аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, яка наголосила на доцільності застосування механізму «Аграрних розписок» в аграрному секторі.

Олександр Малий – в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області також виступив з даного питання та відмітив, що нотаріуси області готові посвідчувати аграрні розписки.

Олександр Муляр – координатор проекту «Аграрні розписки» ознайомив присутніх з інструментів доступу до фінансових та матеріально-технічних ресурсів та механізмами їх укладання. Відмітив переваги їх укладання. Зауважив, що Аграрна розписка допоможе сільськогосподарським товаровиробникам отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції. Право на укладання аграрних розписок має право суб’єкт господарювання, що володіє земельною ділянкою або має договір оренди зареєстрований у відповідності до вимог чинного законодавства.

За своєю суттю Аграрна розписка – це угода між сільськогосподарським товаровиробником (позичальником) та кредитором (дистриб’ютором, постачальником ТМЦ, зернотрейдером, банком). Цим механізмом зможуть скористатися як великі сільгосптоваровиробники, так і дрібні фермерські та селянські господарства. Існують два види розписок - це товарна та фінансова.

Ігор Дудка – координатор проекту ознайомив присутніх з дією Аграрних розписок в областях Україні. Відмітив, що механізм залучення коштів для ведення агро бізнесу - Аграрні розписки регламентується Законом України «Про аграрні розписки» від 06.11.2012 року. Проект Аграрні розписки вже впроваджено у восьми областях України. Зауважив, що на сьогодні немає жодного факту невиконання умов по аграрних розписках в Україні.

Під час проведення заходу мали нагоду виступити представники банківських установ, а саме: ОТР Bank, Укрексімбанку, Креді Агріколь Банку, які ознайомили з можливістю, умовами, перевагами щодо співпраці по програмі впровадження аграрних розписок. 
Представник кредитної спілки «Наші люди» повідомив, що кредитна спілка також вивчає можливість працювати в даному напрямку та зауважив, на необхідності в подальшому під час презентації більше акцентувати увагу на ризиках для кредиторів та отримувачів послуг. Дана кредитна спілка вже надала 35 млн.грн. кредитів мешканцям сіл.

Представники фірм «Монсанта», «Ерідон», «ОККО Агротрейд», «Сталлер України» наголосили на готовності співпрацювати та постачати власну продукцію сільгосптоваровиробникам в рамках проекту. 

Фірма «Ерідон» у 2017 році надала кредит садівничим господарствам області на суму 100 млн.грн.

Із заключним словом виступив директор Департаменту агропромислового розвитку Олександр Варжевський, який повідомив, що даний проект має велику перспективу для аграріїв області та задоволений рівнем доведення даної інформації до виробників краю. Адже своєчасне проведення агрозаходів з посіву, підживлення, догляду за сільгоспкультурами потребують всіх необхідних засобів та їх фінансування. Якщо сільгоспвиробники області зможуть взяти під «Аграрні розписки» техніку, насіння, засоби захисту рослин, мінеральні добрива – тоді це підвищить рівень рентабельності. 

Також, довів присутнім графік проведення тренінгів з проекту «Аграрні розписки» для сільгоспвиробників в районах області.

На сьогодні всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, поділяється на екстра, вищий, перший і другий сорти. Цей стандарт з першого січня 2018 року мав бути замінений ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і врегулювання використання молока другого сорту тільки в певних цілях.

При цьому, розуміючи реалії галузі та необхідність поступового переходу, Мінагрополітики ініціювало відтермінування набуття чинності оновленого стандарту до липня 2018 року, що підтримано в Національному органі стандартизації. Фактично ця відстрочка буде використана Мінагрополітики для формування ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічних вимог до молока і молочних продуктів при виробництві та переробці. Проект даного документа, наказу Мінагрополітики, готовий і в січні буде представлений на громадське обговорення. Після прийняття він стане обов'язковим для виконання документом і фактично замінить всі діючі стандарти. Рішення про відстрочення прийняття стандарту допоможе згладити адаптацію як виробників, так і переробників до нових умов.

Впровадження кожного наступного кроку із зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку ринку і ефективності державної підтримки. Кінцева мета - поступове приведення вимог до якості молока-сировини до більш високих норм, в кінцевому підсумку – до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським положенням.

Проектом наказу передбачається, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Таким чином, закупівля молока у господарств населення буде продовжуватися.

Про це повідомила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова в інтерв'ю одному із інтернет-видань.

За словами заступника Міністра, підвищення якості молока від другого ґатунку до першого не вимагає значних витрат. Йдеться про дотримання гігієни персоналу і самих тварин. Персонал, задіяний у роботі з тваринами, повинен бути в чистому одязі, використовувати чисті рукавички, мити руки з милом або дезінфікувати їх. Для доїння потрібно застосовувати чисті ємності, бажано доїльний апарат або доїльну установку, які необхідно мити і дезінфікувати після кожного доїння. І, звичайно, корови повинні підлягати ветеринарному догляду. Базові рекомендації для господарств населення з гігієни виробництва молока підготовлені Держпродспоживлужбою спільно з Швейцарсько-Українським проектом SAFOSO.

«Виробникам молока доцільно працювати над поліпшенням санітарно-гігієнічних умов праці. Молоко вищої якості коштує більше, ніж другого, різниця в середньому сягає двох гривень і більше. А молоко-сировина екстра-класу користується підвищеним попитом. Зараз його частка в структурі закупівлі складає 15,5%, а рік тому – 13,8%. Більше того, саме молоко екстра-класу загалом є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на експорт», - зазначила Олена Ковальова.

Ключовими показниками якості молока є кількість умовних одиниць мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на один кубічний сантиметр (100 в молоці екстра ґатунку), соматичні клітини в одному кубічному сантиметрі молока (400 тисяч в молоці екстра-ґатунку). 100/400 - це порогові значення, при яких молоко допускається в переробку в країнах ЄС. Норми 1997 року, встановлені чинним стандартом, передбачають в рази більше допустиме забруднення для молока другого класу.

«Разом з тим пролонгація дії стандартів не розв’язує проблем галузі. У відповідь на виклики галузі в бюджеті цього року передбачена висока сума на розвиток тваринництва – 4 млрд грн. Разом з тим для невеликих господарств добрим способом прийти до підвищення якості молока може стати кооперація. Адже тоді можна спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут, забезпечувати ветеринарний догляд. Сьогодні через кооперативи реалізується дуже мала частка молока, хоча потенціал величезний», - зазначила Олена Ковальова.

Обласні програми

Державна підтримка аграріїв

АналітикаРослинництво

Тваринництво


Стан розвитку тваринництва


Важливою галуззю агропромислового комплексу Чернівецької області є тваринництво. Основні його галузі — скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, допоміжними галузями являються рибництво та  бджільництво. Завдання тваринництва полягають у виробництві високоякісних продуктів харчування та цінної сировини для харчової та легкої промисловості.

У 2017 р. в області, за попередніми даними у всіх категоріях господарств вироблено 63,6 тис.т  м’яса в живій вазі, 281,7 тис.т молока, 319,6 млн.шт. яєць. 

Виробництво продукції тваринництва за п’ять років (2013-2017) всі категорії господарств

Характерною особливістю сільськогосподарського виробництва нашої області, як і всього Західного регіону держави, є те, що останнім часом провідним типом виробників сільськогосподарської продукції стали особисті селянські господарства, питома вага яких у загальнообласному виробництві складає понад 80 відсотків.

На 1 січня 2018р., за попередніми розрахунками, в області утримувалось 89,6 тис. голів великої рогатої худоби (з них 56,1 тис. корів), 148,6 тис.  – свиней, 45,9 тис. – овець та кіз та 3,4 млн. голів птиці. 

В області функціонують 156 сільськогосподарських підприємств які утримують худобу та птицю і подають звітність у Головне управління статистики в Чернівецькій області. За 12 місяців поточного року в усіх категоріях господарств вдалося припинити спад та дещо наростити, у порівнянні до початку 2017 року, поголів’я ВРХ в т.ч. корів, свиней, овець та кіз, а також птиці.

Чисельність поголів’я худоби та птиці за п’ять років. ( 2013-2017 роки). Всі категорії господарств.

Зокрема, в усіх категоріях господарств порівняно з 1 січня 2016р. в області відбулося збільшення:

-  поголів’я великої рогатої худоби на 503 голову (+0,6%),  в т.ч. поголів’я корів  на рівні минулого року і становить 99,9%,
- поголів’я свиней на 1476 голову (+13%);
-  поголів’я овець і кіз на 1664 голови (+3,8 %);

Селекційно-племінна робота спрямована на поліпшення генетичної якості тварин. Для покращення генетичного потенціалу та підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин в області  успішно діє  та забезпечує роботу  112 пунктів по штучному осіміненню корів і телиць в населення племпідприємство І категорії  ТДВ «Буковинаплемсервіс яке утримує в біосховищі 500,0 тис. спермодоз  високоцінних бугаїв-плідників Буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної, чорно-рябої симентальської та породи пінцгау — покращених  голштинською породою американської, канадської. та німецької селекції.

Для покращення  розвитку скотарства на транскордонній території, створення умов для його конкурентоспроможності шляхом створення трьох Транскордонних центрів підтримки розвитку тваринництва, зокрема – в Румунії, Республіці Молдова та в Україні (Герцаївський район) розроблена міждержавна Європейська програма для транскордонної співпраці (Румунія Україна Молдова). Фінансується Європейським союзом через Румунію.

Укладено більше 200 договорів на співпрацю з науковими установами, сільськогосподарськими підприємствами та населенням.

Відповідно до атестації та переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві в області налічується 20 племінне господарство, яким присвоєно 27 статусів:

Молочне скотарство

В господарствах усіх форм власності  за попередніми даними утримується 89,6 тис. гол. великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, в тому числі 56,1 тис. гол. корів. У сільськогосподарських підприємствах племінна база молочного скотарства представлена 5 племінними заводами з розведення української червоно-рябої молочної породи, 1 племінними заводом та 1 племінним репродуктором з розведення поголів'я  ВРХ Симентальської м’ясної породи.

Суттєво заохочує інвестиції в реконструкцію ферм та комплексів програма здешевлення вартості понесених витрат, що фінансується з державного бюджету (до 50 відсотків вартості).

За останні 5 років 2013-2017 роки реконструйовано та введено в дію 2  молокопереробні підприємства, 1- м’ясопереробне підприємство, 5 – приміщень для утримання великої рогатої худоби, 7 приміщень для свиней, 3 - приміщення для птиці, 1- приміщення для кіз.

Побудовано та введено в дію 2 комплекси з вирощування великої рогатої худоби та свиней Європейського зразка що відповідає  сучасним  новітнім   технологіям  утримання тварин, з індивідуальними боксами для тварин, системою доїння та охолодження молока, системою вентиляції та гноєвидалення, системою автоматизованого напування тварин. Годівля тварин здійснюється за допомогою кормозмішувача з використанням системи кормового стола.
В області встановлено в двох господарствах доїльні зали на 500 гол. корів, де використовують доїльні установки „Делаваль” розраховану на 8 голів одночасного доїння та обладнана автоматизованою системою контролю „Альпро”.

Пріоритетним завданням розвитку молочного скотарства в області і надалі залишається реконструкція та будівництво молочних ферм та комплексів, облаштування міні доїльних залів та молокопроводів у невеликих фермерських господарствах та селянських (родинних) фермах.

Свинарство

Перспективним    напрямком    у   тваринницькій    галузі  є свинарство. Галузь свинарства забезпечує населення цінними продуктами харчування і наразі залишається однією з найперспективніших і економічно привабливих в аграрному бізнесі. Це сприяє залученню інвестицій в реконструкцію свиноферм, модернізацію обладнання для виробництва свинини. На території області успішно функціонують 5 племінних господарств по вирощуванню племінних свиней породи Ландрас та Пєтрен. Крім цих порід, товарні господарства і населення розводять Велику білу, Полтавську м'ясну, Миргородську, та ряд інших.

Станом на 01.01.2018 року в області займаються розведенням свиней 82 сільськогосподарські підприємства.

Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств станом на 01 січня 2018 року становило 148,6 тис. голів і збільшилося в порівнянні до 01 січня 2017 року на 1,5 тис. голів або на 1,0 відсоток . Також збільшилося поголів’я на 2,8 тис. гол. або 5,6 % в сільськогосподарських підприємствах.

В  2017 році обсяги виробництва свинини складають 7,3 тис. тонн що на 18,4 % більше у порівнянні до минулого року.

З метою збільшення поголів’я свиней, завдяки залученню інвестицій в поточному році введено в експлуатацію 7  приміщень - 6 для утримання свиней - 1 приміщення обладнано під кормоцех.
 
Птахівництво

Не менш перспективним напрямком тваринницької галузі є птахівництво. Ця галузь в області розвинена досить потужно.

Станом на 01.01.2018 року в області в усіх категоріях господарств налічується 3095,4 тис. гол птиці,  в сільськогосподарських підприємств налічується 615,3 тис. гол. птиці. На цей час успішно функціонує 10 птахівничих господарств. В тому числі 7 з яких займаються виробництвом м’яса індиків, два господарства утримують поголів’я курей-несучок та займаються виробництвом харчових яєць.

Для успішного ведення птахівничої галузі в області налічується  51 приміщення для індиків,  загальна проектна потужність яких більше 400,0 тисяч голів за 1 посадку  -  заповнені поголів’ям 46 приміщень. При повному заповненні та 2,5 посадки річних поголів’я щорічно може складати понад 1 млн. гол.

За 2017 рік реалізовано на забій в живій вазі 10944 тонни птиці,  що становить 56,3 % до загального показника виробництва м’яса в області.
Для забезпечення рентабельного ведення птахівництва постійно проводиться модернізація та будівництво нових комплексів.

В 2018 році планується ввести в експлуатацію 16 реконструйованих приміщень для вирощування індиків та забійний цех.
Тривають роботи по завершенню реконструкції ще 1 забійного цеху для птиці в Хотинському районі.

Бджільництво

Станом на 01.01.2017 року у всіх категоріях господарств налічується 81,7 тис. бджолосімей, що на рівні минулого року в сільськогосподарських підприємствах 1,3 тис. бджолосім’ї, в господарствах населення  80,4 тис.  бджолосімей.  

В 2016 році всіма категоріями господарств вироблено 700 тонн меду, що на 2 тонни більше до минулого року.  Сільськогосподарськими  підприємствами вироблено 10 тонн (-3 тонни до мин. року), господарствами населення 690 тонн. (+5 тонн до мин. року).

Продуктивність однієї бджолосім’ї за минулий рік в сільськогосподарських підприємствах склала  в середньому  7,7  кг меду на 1 бджолосімю,  в господарствах населення 8,6 кг.

Станом на 01.01.2017 року в області налічується 250 фізичних осіб що займаються бджільництвом - 35 пасічників в яких налічується більше 100 бджолосімей і 215 фізичних осіб в яких утримується більше 10 бджолосімей.

Бджільництво Чернівецької області має медовий та бджолопакетний напрям.

З метою дальшого розвитку бджільництва в господарствах усіх форм господарювання приймаються заходи по відновленню пасік, збільшенню чисельності бджолосімей створено ГО «Асоціація виробників продукції бджільництва Чернівецької області».
Створення ГО «Асоціація виробників продукції бджільництва Чернівецької області» дає можливість об’єднати бджолярів у всіх районах області і всіх категоріях власності для формування галузі бджільництва.

Для успішної реалізації меду за межі області функціонує ТОВ «САН-БИ-Україна», що експортує за межі України продукти бджільництва мед та віск в договірній кількості.                

Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств області складає 600  тонн.

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою для виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування.      

Рибництво

Стан галузі рибництва.

Загальна площа земельного фонду області, яка покрита поверхневими водами, складає 80,041 тис. га, або майже 10 % її території. В межах найменшої в Україні Чернівецької області (Північної Буковини), площа якої становить всього 1,3%  її території, протікає 4240 річок, розташовані 1185 ставків,  загальною площею 5485,2 га., які в основному  використовуються для риборозведення, 4 водосховища, із них Дністровське-належить до великих водогосподарських об’єктів.
Проаналізувавши виробництво риби за останні шість років помітно, що в області успішно розвивається галузь рибництва. Якщо в 2007 році вилов риби склав 366 тонн то в 2017 році цей показник збільшився майже у три рази і становить 772,3 тонни тонни.

Основним видом риби, яку вирощують у ставових господарствах, є короп, який по своїм біологічним особливостям - темпу росту, скоростиглості, невибагливості до умов утримання, займає перше місце серед усіх ставових риб. Крім того на території області успішно функціонує господарство якому присвоєно три статуси  племінного заводу по розведенню цінних видів риб (лососевих, осетрових та  райдужної форелі), та 2 господарства яким присвоєно 7 статусів племінного репродуктора з розведення.

За 3 останні ріки збільшено вилов форелі на 80 %, так якщо в 2010 році річний вилов форелі склав 54 тонни то у 2011 – 98, 2012 -92, 2013 – 190 тонн. На території області успішно розвиваються 3 племінні господарства яким присвоєно 10 статусів – 7 племінного репродуктора з розведення коропа рамчастої та лускатої породи, товстолобика строкатого та білого, райдужної форелі.

Успішно розвивається племінний завод по розведенню лососевих та осетрових видів риб фермерське господарство «Ішхан» племінний завод по розведенню лососевих та осетрових видів риб. На сьогоднішній день в господарстві вирощують Райдужну форель, весняну та осінньо нерестуючу форель «Камлоопс», Золоту форель, Американську Палію, Струмкову форель, Стерлядь, Сибірського осетра та його підвиди. Крім того, в господарстві почали формувати ремонтно-маточне поголів’я Харіуса та Дунайського лосося. Загальна продуктивність господарства 200 тонн форелі і  20 тонн осетрових в рік. Загальна площа водного дзеркала 5600 м2

Ефективно працює також ТДВ "Чернівецький рибокомбінат" який являється племінним заводом з розведення форелі райдужної та племінним репродуктором з коропа рамчастої та лускатої породи.

Зарибленням водойм, вирощуванням малька риб та розведенням коропа рамчастої та лускатої породи, товстолобика строкатого та білого і райдужної форелі в області займається  племінний репродуктор ТОВ „Стебник”.  

З метою забезпечення населення рибою з місцевих водойм та ефективного їх використання в області здійснюється передача водних об’єктів в оренду на конкурентних засадах.

Вівчарство

Згідно статистичних спостережень в області налічується 34,7 тис.гектарів сінокосів, 61,1 тис. гектарів пасовищ. Найбільша кількість таких угідь зосереджена в Путильському, Сторожинецькому та Новоселицькому районах.

Наявні природньокліматичні умови та трудові ресурси області дають можливість нарощувати поголів’я овець до 70,0  тисяч голів.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області станом на 01.01.2016 року в усіх категоріях господарств утримувалось  45394 гол. овець та кіз з них в сільськогосподарських підприємствах 5120 гол, в господарствах населення 40274 гол.

За даними річного звіту найбільше поголів’я овець в усіх категоріях господарств спостерігалась в Новоселицькому районі 9852 гол., Сторожинецькому 8010 гол., Кельменецькому 6142 гол.

За минулий рік всіма категоріями господарств вироблено137 тонн вовни що становить 90,5 % до відповідного періоду минулого року, сільськогосподарськими підприємствами 11 тонн, господарствами населення 126 тонни. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 77 тонни овечого молока, отримано 3293 гол. ягнят. На 100 маток які були на початок року отримано 84 ягнят.

Науковцями Буковинського інституту виведено два типи овець - буковинський тип асканійської каракульської породи овець та буковинський тип асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною. Ведеться робота з покращення української гірсько-карпатської породи овець.

При цьому велике значення  приділяється створенню нового внутріпородного типу і заводських стад при збереженні високої пристосованості  до місцевих умов, що дозволить ефективніше використовувати природні угіддя Карпат.

В області функціонують 6 племінних господарств які займаються розведенням племінних овець. Проводиться робота по присвоєнню статусів  племінних заводів та племінних репродукторів тим  суб’єктам племінної справи в тваринництві які відповідають нормативним вимогам. З 6 племінних господарств два господарства з розведення буковинського типу асканійської каракульської породи овець. Ця порода характеризується великою витривалістю і невибагливістю до кормів. Вони добре акліматизуються в різних природних умовах, за винятком зон з підвищеною вологістю.  Три  господарства з розведення буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною, одне господарства з розведення української гірсько-карпатської породи овець, яка характеризується доброю пристосованістю до вологого клімату Карпат, використанню високогірних пасовищ (полонин), невибагливість до кормів, стійкості до інвазійних захворювань.

Нормативно-правова база


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


Конституція України

Земельний кодекс України

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Закон України "Про оренду землі"

Закон України "Про землеустрій"

Закон України "Про оцінку земель"

Закон України "Про адміністративні послуги"

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

Закон України від 22.07.2014 № 1602-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів"


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ


Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Постанова КМУ від 15 липня 2005 року № 587 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства"

Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Постанова КМУ від 1 березня 2017 року № 130 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 104 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства"

Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 106 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств"

Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 107 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва"

Постанова КМУ від 30 січня 2019 року № 110 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107"

Постанова КМУ від 30 січня 2019 року № 126 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств"


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 квітня 2017 року № 228 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482) "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2018 року № 131 "Про визначення напрямів державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства на 2018 рік"


Різне


Лист ДПС України від 22.03.2021 № 6946/7/99-00-21-03-02-07

Контакти / Facebook

Адреса: 58010, м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1

тел./факс: (0372) 55-35-09, тел.: (0372) 55-32-17 

e-mail: [email protected] / [email protected]Наше розташування на Google Maps