Гендерна рівність

Нормативно-правова база

  • Нормативно-правова база
  1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
  2. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
  3. Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
  4. Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» на  період до 2020 року
  5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем
  6. Пекінська декларація 1995 року
  7. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2019 № 229-р «Про схвалення  Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

10. Доповідь про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Восьма періодична доповідь)

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

12. Указ Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»