Управління екології та природних ресурсів

Про управління

 • Структура
 • Мета діяльності
 • Діяльність
 • ПОЛОЖЕННЯ про управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

Управління екології та природних ресурсів

Адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

тел. (0372) 52-22-23 E-mail: [email protected]
[email protected]

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Робочий телефон

 

1.

 

Білоконь Микола

Васильович

начальник  управління

52-22-23

2.

Савчук Андрій

Іванович

заступник начальника управління-начальник відділу економіки, інформаційно–організаційного забезпечення та природно–заповідної справи

52-22-23

Відділ економіки, інформаційно–організаційного забезпечення та природно–заповідної справи

3.

Костишин  Ігор Михайлович

заступник начальника відділу

55-05-65

4.

Калашникова Неллі Олександрівна

головний спеціаліст

52-22-23

5.

Гандабура Мар΄яна Вадимівна

головний спеціаліст

55-05-65

 

6.

 

Продан Аліна Костянтинівна

 

головний спеціаліст

 

55-05-65

7.

Кухарчук  Ніна Володимирівна

головний спеціаліст

52-22-23

 

Відділ  координації  природоохоронної роботи, регулювання  використання природних ресурсів та погоджень

 

8.

Білокучма Микола Васильович

начальник відділу

52-47-94

9.

 

Каменецький  Василь Миколайович

заступник начальника відділу

52-47-94

10.

 

Апетроаєй  Олександр Валерійович

головний спеціаліст

52-47-94

11.

 

Євдокімова Світлана Іванівна

головний спеціаліст

52-47-94

12.

Харлашко Олеся Миколаївна

головний спеціаліст

52-47-94

13.

Пелехата Марина Дмитрівна

головний спеціаліст

52-47-94

 

Сектор бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

14.

Рупишева Алла

Іванівна

 

заступник начальника відділу-головний бухгалтер

52-47-94

15.

Колопельна Наталія Михайлівна

 

головний спеціаліст з питань персоналу

52-22-23

Головний спеціаліст-юрисконсульт

16.

Степанов Василь Георгійович

головний спеціаліст – юрисконсульт

 

52-22-23

Сектор оцінки впливу на довкілля

17.

Юзик Ірина Олександрівна

завідувача сектору

52-22-23

18.

Бегін Алла Василівна

головний спеціаліст

52-22-23

       


 

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища Чернівецької області, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та, у межах своєї компетенції, радіаційної безпеки відповідно на території області. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

- забезпечення економічного механізму охорони навколишнього природного середовища шляхом фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки;

- здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Міжнародна діяльність

Згідно рішення Ради Єврорегіону «Верхній Прут» від 29 травня 2010 р. «Про фінансування діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» у 2010-2011 роках» в області проводиться відповідна робота щодо реалізації трьох великомасштабних українсько-румунсько-молдовських проектів , впровадження яких схвалено рядом галузевих міністерств, зокрема Держкомлісгоспом, Держводгоспом, Міністерством з питань житлово-комунальнго господарства, Мінприроди.

- «Транскордонна співпраця із запровадження ефективної системи поводження з промисловими і муніципальними відходами на основі їх сортування та застосування ВАТ (кращих доступних технологій)».

Мета проекту: забезпечення послідовної мінімізації відходів та більш ефективного використання ресурсів, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

В основу проекту закладено добудову і оснащення сміттєсортувального заводу в м. Чернівці ТОВ «Еко Баланс Сервіс», будівництво якого призупинено. (стан готовності заводу в попередній період в таблиці додатку). Ці пропозиції включено до Позиційного документу України щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а даний проект також відібрано для представлення українською стороною для представлення українською стороною до Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» за рішенням наради в Мінекономіки 26.07.2010. Погоджений проект фінансуватиметься коштами зазначеної програми ЄС (90% вартості). Співфінансування з українського боку погоджене листами Держводгоспу і МЖКГ України.

Ці напрацювання започатковують системне застосування можливостей Дунайської стратегії та Східного партнерства ЄС на 2007-2013 роки і обґрунтування наступних інноваційно-інвестиційних проектів. Йдеться про забезпечення сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки в Карпатсько-Дунайській зоні з подальшим поширенням на басейн Дністра у 2014-2020 роках із застосуванням трансферу кращих доступних технологій (ВАТ) згідно з ІЗЗС Директивою та сучасних кластер них підходів ЄС.

- «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».

Мета проекту: забезпечення послідовного моніторингу стану та управління водними ресурсами, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

- «Формування пілотного транскордонного лісо-деревообробного кластеру на базі співробітництва Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні».

Мета проекту: створення якісно нової системної та інфраструктурної основи для розвитку лісо-деревообробної галузі Буковини за кластерно-інноваційним підходом на базі Карпатсько-Альпійського співробітництва регіонів і країн у Дунайському басейні, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та послідовного наближення до стандартів ЄС.

Орієнтовна вартість кожного з проектів становить від 3 до 10 млн. €, фінансування 90% вартості проектів передбачається за рахунок СОП «Румунія-Україна-Молдова» та «Румунія-Україна».

Держуправлінням спільно з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії проводиться спільний моніторинг якості води в прикордонних річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань водогосподарського використання Дунаю і охорони ріки від забруднення. Щомісяця проводиться відбір проб води згідно графіка та робляться аналізи на вміст забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією.

25 січня представник області брав участь у Консультативній робочій зустрічі «Рух до Карпатської стратегії – запровадження Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в Карпатському просторі» на запрошення Секретаріату Карпатської конвенції в м. Брюсселі. Було презентовано послідовну політику України, яка дозволила включити до пріоритетних проектних напрямків EUSDR не тільки українську частину Дунайської дельти в Єврорегіоні «Нижній Дунай», але й карпатських басейнів Тиси, Прута і Сірету (Єврорегіони «Карпатський» і «Верхній Прут»).

7-9 лютого відбувся семінар Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» у м. Яси (Румунія) з підготовки великомасштабного проекту зі створення системи протидії повеням та покращення управління водними ресурсами у верхніх частинах басейнів Прута і Сірету на основі автоматизованих станцій, в ході якого відбулись консультації з партнерами – Мінприроди Румунії та його регіональних інституцій, а також – з Республіки Молдова. 15 лютого представник області брав участь у підсумковому обговоренні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 років (НПД), в ході яких відбулись консультації і були передані матеріали першого заступника Міністра М.І. Романову щодо участі України у Дунайській стратегії ЄС та використання для цього напрацювань Екоєврорегіону в складі пілотного Єврорегіону «Верхній Прут». Щодо НПД були внесені пропозиції про його доповнення планом реалізації у національному законодавстві, за основними цілями НПД та у регіональній політиці України принципів інтегрованого попередження і контролю забруднень як ключового засобу для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та застосування кращих доступних технологій (ВАТ), зокрема як основи подальшого здійснення ОВНС та втілення інноваційно-інвестиційної політики.

Стратегія розвитку галузі

У відповідності до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” та Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року управлінням забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Стратегічними напрямками в галузі екології на території області, беручи до уваги затверджену Чернівецькою облрадою Комплексну програму з охорони навколишнього природного середовища “Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки є:

- продовження робіт з будівництва та реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в м. Чернівці, в райцентрах області: Вижниця, Глибока, Новоселиця, Заставна, смт. Берегомет Вижницького району;

-впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства, сміттєзвалищ, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних виробництв, налагодження використання відходів як вторинної сировини;

- розширення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, в тому числі здійснення науково-дослідних робіт по розширенню національних природних парків;

- впровадження природозберігаючих технологій на лісосічних роботах в лісах Карпатського регіону, зокрема канатно-повітряних установок, колісних тракторів при трелюванні деревини;

- недопущення несанкціонованого використання природних ресурсів та неорганізованого розміщення промислових і побутових відходів;

- збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування;

-забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля;

- розробка, реалізація та контроль за виконанням державних та місцевих програм охорони довкілля тощо.

 

Цільові програми

Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (Нова редакція). Завантажити

Зміни до Програми. Завантажити 

Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2019-2021 роки . Завантажити

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
22 жовтня 2018 року№ 1108-р

(зі змінами, внесеними з розпорядженням

від 25 вересня 2019 р. №909-р)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління екології та природних ресурсів
Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), утворюється головою облдержадміністрації.

Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища;

2) раціональне використання, відтворення та охорона  природних ресурсів (земля, надра (місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

3) здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території області, формування екологічної мережі;

4) інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території області та вжиті заходи щодо його поліпшення.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах області;

3) здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

4) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

5) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та громадськими організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

6) бере участь у реалізації затверджених у встановленому законом порядку програм з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

7) приймає участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

8) здійснює у межах своїх повноважень стратегічну екологічну оцінку для забезпечення охорони довкілля шляхом інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування відповідно до чинного законодавства;

9) здійснює аналіз дотримання підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

10) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках, – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів Чернівецької області в межах своїх повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації в частині питань, що належать до компетенції управління;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) приймає участь у роботі консультативно-дорадчих органів, робочих груп та комісій, створених відповідно до законодавства при облдержадміністрації та інших органів;

17) постійно інформує населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, та проводить заходи, щодо його поліпшення, сприяє екологічній освіті, діяльності об`єднань громад тощо;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування в межах компетенції управління;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є управління;

22) забезпечує ведення діловодства та контролю за виконанням документів відповідно до вимог національних стандартів, Типової інструкції з діловодства;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів та веде їх реєстр;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) забезпечує захист персональних даних;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

28) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

30) подає запити та пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

31) приймає участь у формуванні та використанні обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів та проводить їх аналіз;

32) організовує в установленому порядку ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) забезпечує здійснення превентивних заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах своїх повноважень, зокрема шляхом впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;

34) взаємодіє з Мінприроди України;

35) готує щорічно Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища у Чернівецькій області;

36) здійснює заходи щодо сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об`єднань громадян, рухів, тощо;

37) модернізує надання адміністративних послуг в електронному вигляді у рамках впровадження електронного урядування та їх інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг,  надає адміністративні послуги  в межах наданих повноважень;

38) бере участь у роботі Центрів надання адміністративних послуг міст та районів області, об’єднаних територіальних громад, згідно чинного законодавства;

39) організовує і здійснює державне регулювання за використанням і відтворенням тваринного світу;

40) регулює встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопою тварин, а також інших умов, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах;

41) розглядає та затверджує за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення);

42) забезпечує обмеження загального використання природних ресурсів у разі їх виснаження, різкого зменшення популяції та ценотичної різноманітності, тощо;

43) забезпечує інформування громадян про стан довкілля, існуючі екологічні ризики для безпечної життєдіяльності, зокрема в електронному вигляді із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж у рамках впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;

44) забезпечує міжнародне співробітництво у межах своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду з питань, що стосуються довкілля.

5. Управління здійснює передбачені законодавством повноваження:

 

1) у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Чернівецької області:

реалізує повноваження у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації;

готує та подає в установленому порядку Екологічні паспорти на території Чернівецької області;

бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням регіональних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища і внесення змін до них;

забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України щодо охорони навколишнього природного середовища на відповідній території;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів стратегій, програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області та відповідних регіональних цільових програм з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

бере участь у організації та координації державного моніторингу стану навколишнього природного середовища на регіональному рівні;

здійснює повноваження у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку.

2) у сфері раціонального використання, відтворення і збереження об’єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття:

здійснює погодження щодо строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

розглядає пропозиції користувачів мисливських угідь щодо лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;

організовує розгляд клопотання (заявки) на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

погоджує надання відстрочення у встановленому законодавством порядку на заготівлю та/або вивезення деревини;

погоджує проект ліміту заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин.

3) у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду:

забезпечує реалізацію повноважень у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;

відповідно до законодавства видає дозволи на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на підставі лімітів, затверджених Мінприроди;

складає переліки територій та об’єктів екологічної мережі;

забезпечує розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;

готує пропозиції щодо надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок, що знаходяться в межах територій та об’єктів екомережі;

розглядає клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організовує їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій рекомендованих для заповідання, забезпечує розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

вносить пропозиції облдержадміністрації щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

забезпечує ведення державних кадастрів тваринного та рослинного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;

погоджує плани проведення санітарно-оздоровчих заходів на території природно-заповідного фонду;

4) у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів:

розглядає землевпорядну та містобудівну документацію щодо відповідності вимогам діючого природоохоронного законодавства;

погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій чи об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

здійснює погодження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережно захисних смуг.

5) у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів:

забезпечує реалізацію повноважень у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів відповідно до законодавства.

погоджує проекти водоохоронних зон;

встановлює межі зон санітарної охорони водних об’єктів;

встановлює умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;

погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних відомчих господарсько-питних водопроводів, що встановлюються місцевими радами;

погоджує індивідуальні регламенти скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у поверхневі водні об’єкти;

здійснює погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

погоджує нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті відповідно до законодавства;

здійснює погодження створення на річках та у басейнах штучних водойм та водо підпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, що допускається лише з дозволу місцевих рад;

погоджує в установленому порядку проекти проведення руслорегулюючих робіт;

6) у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, металобрухтом:

забезпечує реалізацію повноважень у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства;

приймає участь у роботі комісії по складанню акта обстеження приймальних пунктів для отримання ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом;

складає і веде реєстри об’єктів утворення відходів (ОУВ), об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), місць видалення відходів (МВВ), збирає та зберігає електронні копії реєстрових карт ОУВ, ООУВ, паспортів МВВ;

погоджує в установленому порядку технічні паспорти відходів, утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів;

видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки та здійснює реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;

здійснює моніторинг місць, утворення, зберігання і видалення відходів (складова єдиної системи державного моніторингу);

7) у сфері охорони атмосферного повітря:

забезпечує реалізацію повноважень у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства;

видає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, об’єкти яких за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до об’єктів ІІ та ІІІ груп;

визначає тривалість кожного етапу (заходу) та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (у разі перевищення нормативів екологічної безпеки) на кожному етапі;

здійснює реєстрацію звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємства;

здійснює видачу величин фонових концентрацій розрахунковим методом;

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, науковців, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі охорони навколишнього природного середовища;

4) користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів в межах своєї компетенції;

7) вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення й охорони природних ресурсів;

8) виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сферах, що належать до його компетенції.

7. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій, щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики, впровадження принципів Орхуської конвенції та інших питань в управлінні можуть утворюватися координаційні та наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад таких органів та положення про них затверджується згідно з чинним законодавством.

9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення напрямів його діяльності, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Склад колегії затверджується наказом управління. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальником управління.

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінприроди України в установленому законодавством порядку.

11. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на  управління завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;

11) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

14) здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні;

15) здійснює добір кадрів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

16) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

17) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" в управлінні, звільняє з таких посад відповідно до законодавства України, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

19) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

20) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни в управлінні;

21) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

22) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

23) створює належні умови для роботи працівників та матеріально-технічне забезпечення;

24) здійснює інші повноваження відповідно до законів України;

25) начальник управління може мати двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням голови облдержадміністрації, відповідно до законодавства про державну службу. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із заступників начальника управління, згідно наказу начальника управління, а в разі відсутності останніх, виконання обов’язків покладаються наказом на іншу особу в установленому порядку;

26) накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінприроди чи в судовому порядку.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління в установленому порядку.

14. Управління є юридичною особою публічного права, не є прибутковою організацією, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банках і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію управління, затвердження складу ліквідаційної комісії приймаються головою обласної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату обласної державної

адміністрації                                                                       О. СТЕЦЕВИЧ

Оцінка впливу на довкілля

 • Повідомлення про плановану діяльність
 • Звіт з оцінки впливу на довкілля
 • Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
 • Звіт про громадське обговорення
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля/ рішення про відмову

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Попович П.І. (№ 20189111658/4269 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/4356 від 14.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ «Укрнафта», нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» (№20189211771/4635 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Скорпіон-15», № 20189281816/4780 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «АГРО ФІНАНС ГРУП», № 20181021833/4847 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр», № 20181021830/4844 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101900/5049 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101901/5050 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Влад Валерій Васильович, № 201810252009/5395 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «СКОРПІОН-15», № 201810252011/5397 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Цегельник», № 201812112385/6777 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко», № 201812122395/6816 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ», № 201812212498/711 від 26.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці», (№ 201812282556/7288 від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252686/7935 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252688/7940 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252690/7942 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212752/8192  від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212754/8194 від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА», (№ 2019272796/8410  від 08.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПАРІ», № 20195163624/11424 від 16.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці», № 20195273719/11800  від 29.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ФОП Попович П.І., № 20196103812/12280  від 11.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці», № 20196113830/12330 від 13.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТОВ «ОКСАНА-М», №: 20197174113/13573 від 18.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  Семенюк Іван Іванович, №: 20197164090/13484 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП "ШИЛІВЧАНКА" ШИЛОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ", №: 20197194124/13663 від 22.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «УКА ГЛОБАЛ», № 2019864246/14234 від 08.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «КОЛОС», №: 2019874258/14293 від 09.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  Фізична особа - підприємець Семенюк Іван Іванович, №: 2019894279/14393 від 09.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Станівецький цегельний завод», № 201910284721/16702 від 28.10.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, № 201911274886/17639 від 28.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Д-ОІЛ», № 201912134998 від 16.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Генетік-Інвест», № 201912185031 від 18.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП МТК «Калинівський ринок», № 20202185334 від 20.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЛОМАЧИНЦІ ХС», № 20204175682 від 21.04.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП «Гамазинський Андрій Володимирович», справа № 20207156119 від 16.07.20 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Гамазинський Олександр Володимирович, № 20207206146 від 21.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ІНГАЗКО», № 20207226298 від 22.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЕКО ОІЛ», № 20208126402  від 12.08.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЕКО ОІЛ», № 20208276496 від 27.08.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Круп’янський цегельний завод», № 2020926515 від 02.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля АТ «Укргазвидобування», № 20209286651 від 30.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП МТК «Калинівський ринок», № 20201076698 від 09.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Влада Валерія Васильовича і ФОП Пукая Андрія Васильовича, № 20201247347 від 04.02.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «Сабіа-ФШ, № 20213177541 від 17.03.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4270 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/4304 від 13.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№ 20186261107/4424 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» №2018413558/4486 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4622 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4619 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4671 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4754 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4779 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5084 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5380 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5427 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№201810101900/6243 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6245  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Влад В.В. (№201810252009/6441 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» № 201812112385/8416  від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7857  від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «Будстрой Чернівці» № 201812282556/10015 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/11481 від 20.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252686/13028  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252688/13019 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252690/13016 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212752/13017 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212754/13022  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ФОП Попович П.І. № 20196103812/13492 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТОВ «ПАРІ» №: 20195163624/13932 від 29.07.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік – Тарасівці» №: 20195273719/14421 від 12.08.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20196113830/14654 від 16.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Шилівчанка» № 20197194124/15073 від 30.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ОКСАНА-М» №20197174113/15451 від 12.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» № 201812212498/15640 від 18.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «УКА ГЛОБАЛ» №2019864246/15790 від 23.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Семенюк І. І. № 2019894279/17413 від 22.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Станівецький цегельний завод» №201910284721 від 27.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ГЕНЕТІК-ІНВЕСТ» (№06/03 від 31.03.2020, справа № 201912185031 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТОВ «ЛОМАЧИНЦІ ХС»№ 20204175682 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 09.06.2020

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Д-ОІЛ» № 201912134998 від 13.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Д-ОІЛ» № 201912134998 від 13.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Гамазинський Андрій Володимирович № 20207156119 від 03.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Гамазинський Олександр Володимирович № 20207206146 від 04.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 20207226298 від 10.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Д-ОІЛ» (06/06 від 09.09.2020, справа № 201912134998 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Крупянський цегельний завод» № 2020926515 від 22.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Гамазинський А.В. (№ 20207156119 від 29.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Гамазинський О.В. (№ 20207206146 від 29.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля АТ «Укргазвидобування» № 202092866516 від 14.12.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Влада Валерія Васильовича і ФОП Пукая Андрія Васильовича, № 20201247347 від 12.03.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4266 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№2018426683/4305 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№20186261107/4425 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік – Тарасівці» №: 20195273719/14422 від 12.08.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» № 2018413558/4485 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4574 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4575 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4672 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4753 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4778 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5083 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5379 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5428 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/6242  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6244  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ФОП Влад В.В. (№ 201810252009/6442 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7858 від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» № 201812112385/8418 від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці» № 201812282556/10014 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «КУПА БЮЛД» 2019453330/11482 № від 20.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212754/13023 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212752/13018 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252690/13014 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252688/13024 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252686/13028  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович П.І. №: 20196103812/13493 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ПАРІ» №: 20195163624/13933 від 29.07.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20196113830/14655 від 16.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Шилівчанка» № 20197194124/15074 від 30.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ОКСАНА-М» 20197174113/15450 від 12.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» №201812212498/15641 від 18.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «УКА ГЛОБАЛ» № 2019864246/15791 від 23.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Семенюк І. І. № 2019894279/17412 від 22.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Станівецький цегельний завод» №201910284721 від 27.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ЛОМАЧИНЦІ ХС» № 20204175682 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 09.06.2020

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Д-ОІЛ» № 201912134998 від 13.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Д-ОІЛ» № 201912134998 від 13.07.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Гамазинський Андрій Володимирович № 20207156119 від 03.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Гамазинський Олександр Володимирович № 20207206146 від 04.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 20207226298 від 10.09.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Крупянський цегельний завод» № 2020926515 від 22.10.20 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля АТ «Укргазвидобування» № 202092866516 від 14.12.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Влада Валерія Васильовича і ФОП Пукая Андрія Васильовича, № 20201247347 від 12.03.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№  20188221557/6760 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6862 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6982 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7366   від 02.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/7562 від 11.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7835 від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.»  (№201810252009/7835 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9904 від 20.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «Цегельник» (№  201812112385/11024  від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/13067 від 04.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Попович П.І.   (№: 20196103812/14952 від 27.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Біла») №2019212752/15426 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  водозабір «Ленківці-1») №2019212754/15428 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  водозабір «Очерет» №20191252690/15432 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  водозабір «Рогізна» №20191252688/15438 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  водозабір «Магала» №20191252686/15430 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20195273719/15724  від 18.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці» (№ 20196113830/15919 від 27.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПАРІ» (№: 20195163624/15970 від 30.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ОКСАНА-М» (№ 20197174113/16688 від 23.10.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «Шилівчанка» Шиловецької сільської ради» (№ 20197194124/16974 від 01.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (№201812212498/17694 від 27.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТОВ «УКА ГЛОБАЛ» (№ 2019864246/17759 від 02.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Семенюк І.І. (№06/01 від 03.02.2020, справа № 2019894279 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Станівецький цегельний завод» (№06/02 від 21.02.2020, справа № 201910284721 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області (№06/04 від 02.04.2020, справа № 201911274886 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ  «ВП»ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (06/07 від 29.09.2020, справа № 20196133859 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ІНГАЗКО» (№ 20207226298 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Круп’янський цегельний завод» (№ 2020926515 від 09.12.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності АТ «Укргазвидобування» (№ 20209286651 від 23.02.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка та гірничотехнічна рекультивація Котелевського родовища глин у Новоселицькому районі Чернівецької області» ПП «Котелево-цегла» (№ 2018323393/4164 від 06.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Нова Гра» (№  20187171258/5663 від 02.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» № 2018426683/6251 від 22.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Прайм-тек-Буковина» (№2018881426/6295 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ фірми «Граніт» (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Попович П.І. (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№20188221557/6761 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6863 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6983 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7367  від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№  201810101900/7565  від 11.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7836  від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/8404 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9905 від 27.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «Цегельник» (№ 201812112385/11025 від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля ПП «Будстрой-Чернівці» № 201812282556/12478 від 12.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/13068 від 04.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Попович П.І. №: 20196103812/14953 від 27.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Біла») №2019212752/15427 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Ленківці-1») №2019212754/15429 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Очерет») №20191252690/15433   від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Рогізна») №20191252688/15439 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (водозабір «Магала») №20191252686/15431 від 11.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20195273719/15725 від 18.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці» (№ 20196113830/15920 від 27.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПАРІ» (№:20195163624/15972 від 30.09.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ОКСАНА-М» (№ 20197174113/16689 від 23.10.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «Шилівчанка» Шиловецької сільської ради» (№ 20197194124/16977 від 01.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (№ 201812212498/17693 від 27.11.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «УКА ГЛОБАЛ» (№ 2019864246/17760 від 02.12.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Семенюк І.І. (06/01 від 03.02.2020, справа № 2019894279 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Станівецький цегельний завод» (06/02 від 21.02.2020, справа № 201910284721 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ГЕНЕТІК-ІНВЕСТ» (06/03 від 31.03.2020, справа № 201912185031 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльност Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області (06/04 від 02.04.2020, справа № 201911274886 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Д-ОІЛ» (06/06 від 10.09.2020, справа № 201912134998 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ВП»ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (06/07 від 29.09.2020, справа № 20196133859 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ІНГАЗКО» (№ 20207226298 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Гамазинський А.В. (№ 20207156119 від 29.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Гамазинський О.В. (№ 20207206146 від 29.10.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Круп’янський цегельний завод» (№ 2020926515 від 09.12.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності АТ «Укргазвидобування» (№ 20209286651 від 23.02.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Нормативно-правова база

 • Акти Верховної Ради України
 • Постанови КМУ
 • Укази Президента України

Конституція України

Земельний кодекс України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про Червону книгу України»

Закон України «Про екологічну мережу України»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Закон України «Про запобігання корупції»

Кодекс України про надра

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Методичні рекомендації доЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (завантажити).

Зміни до Методичних рекомендаційЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку»(завантажити)

 

Постанова КМУ деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»

Постанова КМУ «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Постанова КМУ «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Колегія

 • Склад колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
 • Положення про колегію

Склад колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

1

Начальник управління  екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (голова колегії)

2

Заступник  начальника відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно - заповідної справи управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (секретар колегії)

Члени колегії:

3

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації (згідно розподілу обов’язків)

4

Заступник начальника управління-начальник відділу господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

5

Начальник відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

6

Заступник начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

7

Перший заступник начальника державної екологічної інспекції Карпатського округу (за згодою)

8

Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства(за згодою)

9

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області(за згодою)

10

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації

11

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет(за згодою)

12

Директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

13

Начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області(за згодою)

14

Начальник відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації

15

Голова наукової ради управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

16

Директор НПП «Вижницький» (за згодою)

17

Директор НПП «Черемоський» (за згодою)

18

Директор НПП «Хотинський» (за згодою)

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ управління екології

                                                                          та природних ресурсів Чернівецької

                                                                          обласної державної адміністрації

                                                                          26.02.2018  № 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами  управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління)  та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає начальник управління.

ІІ. Функції колегії

         Колегія управління:

1) обговорює та приймає рішення щодо планів та перспективних програм діяльності управління;

2) аналізує стан роботи управління;

3) розглядає пропозиції щодо:

підготовки пропозицій з метою удосконалення законодавства;

заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області;

формування, збереження та використання екологічної мережі Чернівецької області;

4) розглядає питання:

стану додержання законодавства з питань державної служби;

організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

інших питань, віднесених до повноважень управління.

 ІІІ. Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), керівники структурних підрозділів управління (за посадою). У разі потреби – керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

         Персональний склад колегії затверджується наказом начальника управління.

ІV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи управління, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії.

2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі.

План засідань колегії готує відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи, який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад.

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за 8 днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

9. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

10. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою колегії. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

11. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління.

 2. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення.

10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

11. Після засідання колегії відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії.

12. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

13. Засідання колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим  на  засіданні та секретарем колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства.

17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених наказами управління, покладається на керівників структурних підрозділів управління, відповідальних за підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

Координацію та контроль здійснюють заступники начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

          3. Відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи подає узагальнену інформацію про виконання прийнятих рішень колегії, що затверджені наказами управління, на розгляд начальнику управління (голові колегії).

4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Секретар колегії                                                                                       М. Аврам

 

Зв'язки з громадськістю

 • Контакти
 • Графік прийому громадян
 • Правила звернень

Повна назва: Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35

Телефон, факс: (0372) 52-22-23


E-mail[email protected]

E-mail: [email protected]

Сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua

Понеділок-четвер: 9.00-18.00

П’ятниця : 9.00-16.45

Обідня перерва: 13.00-13.45

Гаряча телефонна лінія

З метою дотримання принципів відкритості та прозорості діяльності влади та сприяння населенню у вирішенні нагальних проблем природоохоронної галузі в режимі реального часу в управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації відкрита «гаряча лінія». Жителі краю можуть звертатися за інформацією щодо гострих екологічних проблем та з метою обговорення діяльності управління за номером 52-22-23.

Працівники Громадської приймальні управління екології та природних ресурсів ведуть облік звернень громадян, надають усні консультації та залучають до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

За результатами розгляду телефонних звернень громадяни інформуються по телефону та письмово.

Робота гарячої лінії перебуває на особистому контролі у в.о. начальника управління.

 

телефон: (044) 246-34-11

безкоштовна телефонна лінія:

0-800-503-200

Національне антикорупційне бюро України

телефон: (0372) 52-68-35

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

телефон-факс : (0372) 55-93-21

«телефон довіри » : (0372) 57-23-06

Прокуратура Чернівецької області

телефон (0372) 55-26-43

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької  ОДА

телефон:  (0372) 52-22-23

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької  ОДА

Графік роботи Громадської приймальні

В приміщенні управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації організовано постійну роботу Громадської приймальні та Гарячої телефонної лінії (м.Чернівці, вул. Маяковського, буд. 35, приймальня).

Громадська приймальня працює в двох режимах:

- безпосередній прийом громадян;

- телефонний зв’язок за номером телефону - (0372) 52-22-23;

В Громадській приймальні ведеться облік звернень громадян, надаються усні консультації та залучаються до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

Гаряча телефонна лінія управління працює щоденно з 9:00 до 18:00 години. На Гарячу телефонну лінію можна звернутися за номером телефону Громадської приймальні - (0372) 52-22-23.

 

Графіки особистого прийому громадян

Представники в місті Чернівці

Посада Прізвище, ім`я, по батькові День прийому громадян Час прийому громадян
Начальник управління Білоконь Микола Васильович Вівторок 10:00 – 17:00
Заступник начальника управління Савчук Андрій Іванович Середа 10:00 – 17:00
       

 

Представники в районних центрах області та м. Чернівці

 

АДРЕСИ

центрів надання адміністративних послуг

 

.58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7

Багатоканальний телефон: (0372) 50-90-90

59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 6

Тел. 03737 31978

60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 27

Тел. 03732 2-05-98, 2-04-40

60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 37

Тел. 03733 2-09-66

60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва» буд. 1-В, каб.6

Тел. 03741 3-32-89

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевчена, 9

Тел. 03740 2-21-74

59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька , 6А

Тел. 03735 2-58-22

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Михайла Грушевського, 6А

Тел. 03739 2-26-31

60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Незалежності, 40

Тел. 03731 2-18-07

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3

Тел. 03739 2-20-35

59100, Чернівецька обл., смт. Путила, вул. Українська, 180

Тел. 03738 2-26-11

60400, Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Грушевського, 2А

Тел. 03734 2-43-79

59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 88а

Тел. 03730 2-13-67

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Порядок розгляду звернень громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 19 Закону України „Про звернення громадян” органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом  управління є відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

Розгляд письмових звернень громадян в управлінні екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації доручається начальником управління керівникам окремих структурних підрозділів та безпосереднім виконавцям.

Термін розгляду звернення

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Порядок оскарження бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг управління, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

2. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

3. Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

4. Декларація про відходи;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

5. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

6. Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

 

7. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка 
Технологічна картка 

Стратегічна екологічна оцінка

 • Повідомлення про оприлюднення детального плану розширення території Новодністровського міського кладовища та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території забудови щодо розміщення будівель по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної та Незалежності м. Заставна та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території для будівництва гідротехнічної захисної споруди Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку на території Нелиповецької сільської ради Кельменецького району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту для реконструкції будівлі комори міндобрив під житловий будинок  в с. Мілієве, вул. Шевченка, 2-п, Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4, Чернівецька область
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну оцінку території для розміщення об’єктів для виконання функціональних завдань НПП «Вижницький»
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про СЕО деревообробного цеху на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про СЕО забудови земельної ділянки площею 0,0902 га в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту та звіту про СЕО на території виробничо-складського використання на вул. Головній с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту будівництва столярної майстерні по вул. Польова в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області» звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО  проекту території для будівництва об’єктів рекреаційного призначення в с.Мигове, вул. Центральна, 153, Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «детального плану території по вул. Центральній, 161В в с. Мигове Вижницького району та Звіту про СЕО.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту та звіту про СЕО "Детальний план території щодо можливості розміщення будівель 1а в с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької "
 • Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО та Стратегії розвитку Новоселицької міської ОТГ на період до 2023
 • Повідомлення про оприлюднення Звіту про СЕО та Детального плану території для будівництва об’єктів торгівлі в с. Мольниця Герцаївського району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території для будівництва садових будинків в урочищі «Царина» с. Мілієве Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування детального плану території за адресою вул.Заводській,40 в смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування детального плану території по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території комплексу житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця Герцаївського району
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану частини території для розміщення магазину промислових та продовольчих товарів по вул. Головна с.Горбово Герцаївського р-ну Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території для будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки Герцаївського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Проекту Генерального плану села Рашків Хотинського району Чернівецької області та звіту про CEO
 • Повідомлення про оприлюднення Проекту Генерального плану села Пригородок Хотинського району Чернівецької області та звіту про CEO
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території щодо розміщення житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ
 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ
 • Повідомлення про оприлюднення  звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України на території Берегометської с/р Вижницького р-ну Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ В С.СТРІЛЕЦЬКИЙ КУТ, ВУЛ.ПРИПРУТСЬКА, КІЦМАНСЬКОГО Р-Н ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану частини території району для будівництва фруктосховища за межами населеного пункту с.Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України на території Берегометської с/р Вижницького р-ну Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території для будівництва і обслуговування житлових будинків, по вул. П. Орлика в с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території для будівництва сміттєсортувальної лінії та обслуговування полігону ТПВ в с. Майдан Вижницького району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Василівка Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Волошкове Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Ломаченці Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Ожеве Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Схеми планування території Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Розкопинці Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території кварталу з розміщення об’єктів комерційної діяльності та комплексу дорожнього сервісу в с.Буда Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території щодо можливості розміщення громадської забудови по вул. Центральній, 108 а в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території для реконструкції будівлі сушильного комплексу під магазин: вул.Українська, 106-«в» м.Вижниця Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту “Генеральний план села Іванівці Кельменецького району Чернівецької області”
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території щодо можливості розміщення будівель торгівлі за адресою вул. Центральна в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення Внесення змін до детального плану території виробничої та житлово-громадської забудови в масиві Сад в с.Шипинці Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Внесення змін до детального плану території виробничої та житлово-громадської забудови с.Шипинці Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
 • Повідомлення про оприлюднення Внесення змін до детального плану території виробничої та житлово-громадської забудови с.Шипинці Кіцманського району Чернівецької області, вул.Л.Українки
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території по вулиці Центральна в місті Герца та Звіту по СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території щодо можливості розміщення громадської забудови по вул. Гагаріна в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території громадської та комерційної забудови в с.Чагор Глибоцького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території для будівництва багатофункціональної будівлі по вул. Чорновола в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території для будівництва багатофункціональної будівлі по вул. Чорновола, 4-в в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення «Детальний план території щодо можливості розміщення культових будівель по вул. Центральна в с. Карапчів Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території для будівництва магазину по вул. Чорновола в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення «Детальний план території для будівництва магазину по вул. Чорновола в м. Вижниця» та Звіту про СЕО
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. Сторожинець Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану по вул. І. Богуна в с. Мамаївці Кіцманського району та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території по вул. Кіцманській, 44 Г в с.Мамаївці Кіцманського району та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території в с. Шипинці 1-й пров. Л. Українки Кіцманського району та звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території обмеженої вулицями Орлика Пилипа та проспектом Незалежності в м. Чернівці та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території по вул. Вишневій в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення ДПТ багатоквартирної житлової та громадської забудови м. Чернівці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території по вул. Головній, 4-б в с. Лівинці Кельменецького району Чернівецької області та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ для розміщення об’єктів рекреаційного призначення на території Берегометської селищної ради Вижницького району та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення ДПТ щодо розміщення аптеки по вул.Грігорія Нандріша,57 в с.Магала Новоселицького району та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул Я. Мудрого-Привокзальною-Гетьмана Дорошенка- 2-м пров.Я. Мудрого в м. Чернівцях
 • Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ щодо розміщення магазину по вул. Шевченка 31а в с. Мамаївці Кіцманського району та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення «Детальний план території земельної ділянки щодо можливості будівництва магазину по вул. Центральна,36-Д, в смт. Берегомет Вижницького р-ну Чернівецької обл.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту  «Детальний план території щодо розміщення автомийки по вулиці Шкільній, 1 в селі Байраки Герцаївського району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території житлово-громадської забудови в с. Молниця на території Герцаївської міської ради Герцаївського району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території розміщення громадської забудови по вул.Центральній,13 в смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа та звіту про СЕО Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2021-2027 рр.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення станції технічного обслуговування автомобілів на території Чагорської с/р Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території житлово-громадської забудови по вул.Глибоцької, 729 в с.Петрашівка Герцаївського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території житлової забудови по вул.Верхній в с.Тернавка Герцаївського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення детального плану частини території житлово-громадської забудови по вул.Ю.Гагаріна в с.Петрашівка Герцаївського району Чернівецької області та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення автомийки по вул. Серетській в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення СТО та автомийки по вул. Бажанського, 41 в м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту “Генеральний план села Банилів Вижницького району Чернівецької області”
 • Повідомлення про оприлюднення “Детальний план території для реконструкції комплексу будівель виробничого призначення під підприємство харчової промисловості”: с. Бернове вул. Головна, 7
 • Повідомлення про оприлюднення «Проекту детального плану для розміщення малої АЗС з АГЗП-10 в с. Ропча ( хутір Багна 1), вул. Сторожинецька, Сторожинецького району Чернівецької області»
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту «Генеральний план розвитку, об’єднаний з детальним планом, території села Зелений Гай Новоселицького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення громадської забудови (магазину) по вул. Героїв Майдану в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території громадської забудови по вул. Головній в с. Буківка Герцаївського району та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану частини території для обслуговування єдиного майнового комплексу на території Острицької с-р Герцаївського р-ну Чернівецької обл
 • Повідомлення про оприлюднення проекту Детального плану території щодо внесення змін до ДПТ по вул. Героїв Майдану в смт. Берегомет  Вижницького району  та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення  проекту Детального плану території по вул. Дібрівській  в с. Чорногузи  Вижницького району Чернівецької області  та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення Детального плану території на земельній ділянці, орієнтовною площею 24,0 га, м. Чернівці» та звіту про СЕО.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення житлової садибної забудови по вул. Єсеніна в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення Програми соціально економічного розвитку Вижницької МТГ на 2021-2023 роки та Звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення громадської забудови по вул. Буковинській, 95 б в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту ”Детальний план частини території для розміщення і обслуговування громадської будівлі мікрорайону “Юність” в м.Новодністровськ Чернівецької області”
 • Повідомлення про оприлюднення документа державного планування проєкту: «Детальний план території садибної житлової забудови на вул. Гречаного Валерія в м. Чернівці» та звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення проекту "Детальний план частини території по вулиці Горіховій в місті Герца Герцаївського району Чернівецької області "
 • Для використання в роботі органами виконавчої влади та місцевого саморврядування
 • Повідомлення про оприлюднення проєкту комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту "Детальний план частини території для будівництва житлового будинку по провулку Емінеску М. в місті Герца Герцаївського району Чернівецької області "
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану для розміщення об'єкту торгівлі за межами населеного пункту Могилівка Герцаївського р-у Чернівецької обл.та звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення «Детальний план території комерційного призначення в адміністративних межах Вашківецької міської ради Вижницького району Чернівецької обл
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо можливості розміщення будівель та споруд придорожнього сервісу в с. Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької обл.
 • Повідомлення про оприлюднення «Детальний план території для розміщення об'єкту комерційного призначення в адміністративних межах Вашківецької міської ради Вижницького району Чернівецької обл»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення магазину по вул. Л. Українки в с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території під розміщення СТО на власній земельній ділянці в с.Магала Новоселицького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного плануваннята звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту “Детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в с. Бернове Кельменецького району Чернівецької обл”
 • Повідомлення про оприлюднення проекту “Детальний план території господарського двору в адмінмежах Заставнівської міської ради, урочище Фальчі, 3 Заставнівського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо розміщення житлової садибної забудови по вул. Солонецькій в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту “Детальний план території по вул. Животноводів в с. Остриця Новоселицького району Чернівецької області”
 • Повідомлення про оприлюднення проєктів «Програми соціального та економічного розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021 – 2023 роки» та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території по вул.Чернівецькій в с.Буда Магальської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проєкту«Детальний план території з метою формування нових земельних ділянок, в межах вулиць Промислової ‒ Механізаторів в місті Кіцмань Чернівецької області»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту «Детальний план території щодо можливості розміщення будівель торгівлі за адресою вул. Центральна в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької обл»
 • Повідомлення про оприлюднення проекту Детальний план території щодо розміщення житлової садибної забудови по вул. Н. Яремчука, 39 А в с. Нові Драчинці Кіцманського р-ну Чернівецької обл.

Повна назва документа державного планування: Проект Детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с. Ломачинці.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Новодністровської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Новодністровської міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до 28 лютого 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з проектом Детального плану та звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (за посиланням).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

- в Центрі надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», буд. 1-В каб. №6;

-  в приміщені Новодністровської міської ради (для юридичних осіб) м. Новодністровськ мікрорайон «Діброва», міська рада каб. №16;

- до відділу архітектури та містобудування Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради за адресою: 60236, м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», приміщення Новодністровської міської ради, каб. №17 за тел.: (03741) 3-11-40 або на E-mail: [email protected].

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 28 лютого 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

 

Повна назва документа державного планування: Детальний план частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Боянчуцька сільська рада Новоселицького району Чернівецької області (60321, с. Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Боянчуцької сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  20 червня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Боянчуцька сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

-          в приміщені Боянчуцької сільської ради Новоселицького району, Чернівецької області.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  20 червня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування:

 

Детальний план території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Територія площею 0,1603га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північній околиці с.Мамаївці Кіцманського району і має такі межі:

-північного сходу – смуга відводу залізниці;

-сходу  - територія підприємства комерційного призначення;

-північного заходу – городні дорізки;

-південного заходу – вул.Шевченка - автодорога Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці-Порубне.

Основна мета проекту:

- уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення об’єкту технічного обслуговування транспортних засобів;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців села-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-часткової зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:500;

-схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:1000.

В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво станції технічного обслуговування технічних засобів, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,1603 га;

-проектована забудова – 0,0699га;

-озеленення – 0,0146га;

-замощення – 0,0758га.

 

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

 

Мамаївська  сільська рада.

 

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

 

а)дата початку та строки здійснення процедури:

 

громадське обговорення  Детального плану  території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 27 травня  2019 року і триватиме до  26 червня 2019 року.

 

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

 

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

 

 

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 

Ознайомитися з Детальним планом території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Мамаївській сільській раді за адресою:с.Мамаївці Кіцманського  район, Чернівецька область з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Мамаївської сільської ради.

 

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

 

Виконком Мамаївської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343.

Електронна адреса:   [email protected]

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 27.05.2019р. по

26.06. 2019 року.

 

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 

Виконком Мамаївської  сільської ради.

вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський  район, Чернівецька область, 59343.

 

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

 

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Проект внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної-Незалежності в м.Заставна.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Заставнівської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Заставнівської  міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  16 квітня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Проектом внесення змін до детального плану та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна (в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5)

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

-в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,

м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5;

- за тел.(03737)21242  або  E-mail: [email protected].

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  16 квітня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 10 квітня цього року в приміщенні Заставнівської міської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території щодо реконструкції  житлового будинку з мансардою та господарського комплексу по вул. Шевченка, 109 і 109а в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Мамаївська сільська рада.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мамаївської сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  7 травня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (http://gromady.cv.ua/km/rada/139/document_drafts).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

 • район в приміщені Мамаївської сільської ради: вул. Шевченка, 156,          с. Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  7 травня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 6 травня цього року в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повна назва документа державного планування: Генеральний план  села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Дубівецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області (59334, вул. Шевченка, 6 с. Дубівці, Кіцманський район, Чернівецька область.)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Дубівецької сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  07 липня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Генерального плану села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Генеральним планом села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,6 с. Дубівці  Кіцманського району Чернівецької області, Дубівецька  сільська рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

 •  в  Дубівецьку сільську раду - вул. Шевченка,6 с. Дубівці  Кіцманського району, Чернівецької області;
 • E-mail: [email protected].

Відповідальна особа: Секретар сільської ради - Савюк О.В.

Контактні телефони – (03736) 31-1-53

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 07 липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту Детального плану території для житлової забудови на вул. Українська, з № 7 по № 15 в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області”.

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території розміщення житлової забудови площею 0,1600 га знаходиться в західній частині с. Ошихліби по вул. Українська, 7. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

            Ошихлібська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

 1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  23 травня  2019  року  і  триває  до 21 червня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

        Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

         Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

         Громадські слухання відбудуться 14.06.2019 о 10:00 в Будинку культури с. Ошихліби за адресою вул. Незалежності, 90 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений  для  проведення  процедури  громадського  обговорення,  але  не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

        Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та    розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища»,  який  розробляється у   складі   проекту   містобудівної   документації  та  одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі  Ошихлібської сільської ради за адресою: , с. Ошихліби, вул. Незалежності-90 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті сільської ради -  http://gromady.cv.ua/km/rada/142/news 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Ошихлібської сільської ради.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  59322, Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ошихліби, вул. Незалежності-90, e-mail: oshyhliby.sr@ukr.net. Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 23.05.2019 по 21.06.2019р.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території для будівництва гідротехнічної захисної споруди правого берега р.Дністер в адміністративних межах Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна державна адміністрація, Волошківська сільська рада.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті відповідної сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триває не менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Процедура громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту «Детального плану території для будівництва гідротехнічної захисної споруди правого берега р.Дністер в адміністративних межах Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області» відбувалась з 12.10.2018 р. по 12.11.2018 р. Презентація проекту відбулась 30.10.2018 р. об 11 годині в приміщенні бібліотеки с.Волошкове. Під час проведення процедури, зауважень та пропозицій до проекту не було.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право:  

 • ознайомитися із Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 • подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна до  Волошківської сільської ради.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  «24» липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повна назва документа державного планування: Детальний план території земельної ділянки площею 0.4048 га для будівництва будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна, 50 в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Мамаївська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мамаївської сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  20 серпня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території земельної ділянки площею 0.4048 га для будівництва будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна, 50 в смт. Лужани та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні Мамаївської сільської ради та за посиланням http://dev.gromady.cv.ua/km/rada/139/document_drafts.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна: в приміщені Мамаївської сільської ради: вул. Шевченка, 156, с. Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343

         Зауваження та пропозицій подаються до 20 серпня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 20 серпня цього року в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств орієнтовною площею 20 га на території Нелиповецькоїсільської ради (за межами населеного пункту) Кельменецького району Чернівецької області

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Кельменецька районна державна адміністрація Чернівецької області

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

1) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  04.07.2019  року  і  триває  до 2.08.2019 року.

2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 26.07.2019р. о 10:00 в приміщенні Кельменецької РДА за адресою смт. Кельменці, пл. Центральна, 2.

4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  розділом «Охорона      навколишнього  природного  середовища» можна у Кельменецькій РДА щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на WEB-сайт: kelmentsi.bukoda.gov.ua

5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Кельменецька районна державна адміністрація . Адреса для   подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 2, e-mail:[email protected] Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 4.07.2019 по 2.08.2019р.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

“Детальний план території для реконструкції будівлі комори міндобрив під житловий будинок та будівництво господарських будівель та споруд в с. Мілієве, вул. Шевченка, 2-п, Вижницького району Чернівецької області”.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Виконавчий комітет  Вижницької міської ради.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  14.06.2019 до 13.07.2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 17.07.2019 року  о  14.00  год. за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве (приміщення старостату).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища» можна в старостаті с. Мілієве за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве:  понеділок – п’ятниця   з 9.00 до 17.00 год.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичнихосіб приймаються з 14.06.2019 до 13.07.2019 року за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве  (приміщення старостату).

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1)Повна назва документа державного планування: 

Детальний план території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4, Чернівецька область.

Територія площею 0,6260 га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північно-західній частині м.Герца і має такі межі:

-північного сходу – мала АЗС, садибна житлова забудова,  вул.Центральна ;

-південного сходу  - територія приватного підприємства;

-північного та південного  заходу – землі загального користування – зелені насадження;

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення будівель торгівлі;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців міста-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

         До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:500;

-схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:1000.

         В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво торгівельного комплексу, автомийки самообслуговування, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.  

         Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

         Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,6260 га;

-проектована забудова – 0,1524га;

-озеленення – 0,2749га;

-замощення – 0,1987га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Герцаївська міська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану  території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 22 липня 2019 року і триватиме до  20 серпня 2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Герцаївській міській раді за адресою: 60500, Чернівецька область, м.Герца, вул.Г.Асакі, 9   щоденно  з 10-00 до 18-00 год., окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Герцаївської міської ради.

Громадські слухання щодо врахування  громадських інтересів  під час розроблення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться  об 11-00годині  16 серпня цього року в приміщенні  Герцаївської міської ради

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

         Виконком Герцаївської міської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

Електронна адреса:  [email protected]

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 22.07.2019р. по  

 20.08. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Герцаївської міської  ради.

Вул.Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території розміщення об’єктів для виконання функціональних завдань національного природного парку “Вижницький” площею 1,0 га знаходиться в в смт. Берегомет по вул. Центральній, 27-А. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для розміщення об’єктів по виконанню функціональних завдань НПП “Вижницький”.

Основна мета проекту вгоначення функціонального прюначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієшчними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

 1. Орган, що прийматіше рішення про затвердження документа державного

планування:

Берегометська селищна рада Вижницького району Чернівецької області

 1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з 13 червня 2019 року і триває до 12 липня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в)  дата, час і місце проведення: запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 08.07.2019 о 10:00 в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою вул. Центральна, 20 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г)    орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі Берегометської селищної ради за адресою: смт. Берегомет, вул. Центральна, 20 щовівторка з 14.00 до 17.00

та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті сільської ради -http://gromady.cv.ua/vn/rada/275/document_drafts

t) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Берегометської селищної ради. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59233, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 20. Тел.;(03730) 3-61-68. Контактний e-mail (сайту): [email protected] Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 13.06.2019 по 12.07.2019р.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території для реконструкції нежитлової будівлі під об’єкт комерційного призначення по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Вижницька міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Вижницької міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до 24 серпня 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану територіїта Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території для реконструкції нежитлової будівлі під об’єкт комерційного призначення по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у старостаті с. Черешенька та на офіційному веб-сайті міської ради http://www.vnmiscrada.gov.ua.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна за адресою: вул. Українська, 16 с. Черешенька (приміщення старостату).

         Зауваження та пропозицій подаються до 24 серпня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 27 серпня цього року о 12.00 год. за адресою: вул. Українська, 16 с. Черешенька (приміщення старостату).

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад йогозмісту:

Детальний план території розміщення деревообробного цехута допоміжних будівельплощею 0,6717 га знаходиться в с. Ошихліби по вул. Незалежності, 2в (бувший склад мінеральних добрив) і має такі межі:

-        з північної та східної сторони – землі с/г призначення;

-        зпівденної сторони– ґрунтова дорога;

-        із західної – автомобільною дорогою загального користування місцевого значення, (вулиця Незалежності).

Основна мета проекту уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості; встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території. 

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державногопланування:

Кіцманська районна державна адміністрація Кіцманського району Чернівецької області

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у томучислі: а) дата початку та строки здійсненняпроцедури:

громадське обговорення починається з  12-го  серпня  2019  року  і  триватиме  до 12-го вересня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 10.09.2019 о 10:00 в приміщенні РДА за адресою м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений  для  проведення  процедури  громадського  обговорення,  але нераніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом «Детального плану території щодо можливості розміщення деревообробного цеху (реконструкція будівлі складу мінеральних добрив) та допоміжних будівель на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)та   розділом«Охорона         навколишнього  природного  середовища», який розробляєтьсяу     складі   проекту   містобудівної   документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у Кіцманській райдержадміністрації Чернівецької областіза адресом: м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 , з понеділка по четвер -з 10.00  год. до 17.00 годин, у п’ятницю з 10.00 год. до16.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Кіцманської райдержадміністрації - https://kitsman.bukoda.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Кіцманська райдержадміністрація Чернівецької області.

Адресадля поданнязауваженьта пропозицій уписьмовійформі: 59300, м. Кіцмань,  вул. Незалежності, 83 ,  E-mail: [email protected]Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 12.08.2019 по 12.09.2019.

4.      Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державногопланування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Детальний план території для громадської забудови земельної ділянки площею 0,0902 га знаходиться в с. Лукавці. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для громадської забудови.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Лукавецька сільська рада Вижницького району Чернівецької області

Відповідно до статті 1  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Матеріали проекту детального план території також розміщені на веб-сайті сільської ради - http://grom.ady.cv.ua/vii/rada/275/document drafts

Ознайомитись з проектом детального плану території громадської забудови та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщені Лукавецької сільської ради за адресою: с. Лукавці, вул. Головна, 164 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території виробничо-складського використання площею 1,5 га знаходиться в с. Борівці по вул. Головній (бувша територія тракторної бригади) і має такі межі:

із південного заходу - асфальтована дорога і далі територія приватного

домоволодіння;

з інших сторін - землі сільськогосподарського призначення.

Основна мета проекту є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; зміни цільового призначення земельної ділянки із земель «Для індивідуального житлового будівництва» в зв’язку з обмеженнями, що виникають по причині її знаходження в СЗЗ корівника; уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості; встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території.

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню якості життя населення і міста в цілому та спрямована на підвищення показників зайнятості населення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету за рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств та довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню комплексного багатофункціонального району.

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Борівецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 08-го серпня 2019 року і триває до 06-го вересня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в)      дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 03 вересня 2019 о 10:00 в Будинку культури с. Борівці адресою вул. Головна, 32 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г)       орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов ’язаною зі здоров 'ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі Борівецької сільської ради за адресою: с. Борівці, вул. Головна, 70 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Матеріали проекту детального плану території та Звіту CEO також розміщені на сайті с/ради http://gromady. cv. ua/km/rada/126/document drafts

r) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Борівецької сільської ради.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: с. Борівці, вул, Головна, 70. Тел.: (03736) 2-86-39. Контактний e-mail (сайту): [email protected]Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 08.08.2019 по 06.09.2019р.

4.      Необхідність проведення транскордонних; консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: Детальний план території площею 0.2200 га для будівництва столярної майстерні по вул. Польова в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області.

Основна мета проекту: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Берегометська селищна рада

Передбачувана процедура громадського обговорення: громадське обговорення починається з 16.08.2019 р. і триватиме до 16.09.2019 р.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 16.09.2019 о 11:00 год. в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: смт. Берегомет, вул. Центральна, 20.

Ознайомитись з детальним планом території та звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна в приміщенні Берегометської селищної ради та за посиланням: http://dev.gromady.cv.ua/vn/rada/275/document_drafts.

Подати свої зауваження та пропозиції у письмовій формі можна за адресою: 59233,

смт. Берегомет, вул. Центральна, 20. E-mail: [email protected].

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 16.08.2019 р. по 16.09.2019 р.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території для будівництва об’єктів рекреаційного призначення в с. Мигове, вул. Центральна, 153, Вижницького району Чернівецької області.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень.

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Мигівська сільська рада, Вижницького району Чернівецької області.

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  16.08.2019  року  і  триває  до 16.09.2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  Звітом про СЕО розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища» можна у  Мигівській сільській раді за адресою: 59236, Чернівецька область, Вижницького району, с. Мигове, вул. Центральна, 153. Електр. адреса: [email protected]; [email protected]

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Мигівській сільській раді. Адреса для   подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  59236, Чернівецька область, Вижницького району, с. Мигове, вул. Центральна, 153. Електр. адреса: [email protected]; [email protected]

4.      Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення

 проекту «детального плану території для комерційної діяльності площею 0.0950 га

 по вул. Центральній, 161В в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області»

 та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

   Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: Детальний план території для комерційної діяльності площею 0.0950 га по вул. Центральній, 161В в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області.

   Основна мета проекту: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; обгрунтування можливості розміщення комерційного об’єкту (магазину).

   Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Мигівська сільська рада

   Передбачувана процедура громадського обговорення: громадське обговорення починається з 30.08.2019 р. і триватиме до 01.10.2019 р.

   Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

   Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

   Громадські слухання відбудуться 01.10.2019 об 11:00 год. в приміщенні Мигівської сільської ради за адресою: с. Мигове, вул. Центральна, 153.

   Ознайомитись з детальним планом території та звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна в приміщенні Мигівської сільської ради та за посиланням: http://dev.gromady.cv.ua/vn/rada/12/document_drafts.

   Подати свої зауваження та пропозиції у письмовій формі можна за адресою: 59236,

с. Мигове, вул. Центральна, 153. E-mail: [email protected]

   Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 30.08.2019 р. по 01.10.2019 р.

 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

    Детальний план території щодо можливості розміщення будівель та споруд автозаправної станції на вул. Перемоги, 1а в с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту).

    Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення будівель та споруд автозаправної станції, уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості, встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території.

    В межах території, щодо якої здійснюється детальне планування передбачається розміщення автозаправної станції. Розміщення автозаправної станції призначене для приймання, зберігання, моторного палива, заправлення ним автотранспорту (мототранспорту).   

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Кіцманська районна державна адміністрація Кіцманського району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

    Громадське обговорення починається з 27-го вересня  2019  року  і  триватиме  до 31-го жовтня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

    Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 24.10.2019 об 11:00 в приміщенні Брусницької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області за адресом вул. Буковинська, 30 с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької області, 59350

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

    Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у            складі   проекту   містобудівної   документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у Кіцманській райдержадміністрації Чернівецької області за адресом: м. Кіцмань,  вул. Незалежності, 83 , з понеділка по четвер - з 10.00  год. до 17.00 годин, у п’ятницю з 10.00 год. до16.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Кіцманської райдержадміністрації - https://kitsman.bukoda.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

    Кіцманська райдержадміністрація Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59300, м. Кіцмань, вул. Незалежності,83, Email: [email protected]. Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 27.09.2019 по 31.10.2019.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

    Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади на період до 2023 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Новоселицька міська рада Чернівецької області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Звіт про стратегічну екологічну оцінку та Стратегія розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади на період до 2023 розміщені на сайті Новоселицької міської ради для громадського обговорення.

б) Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку з дня опублікування, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в)  Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Новоселицька міська рада,Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Чкалова, буд.3   

Телефон для довідок: 03733-50461

Контактна особа – голова Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади

 Нікорич М.І.

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій – Новоселицька міська рада, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Чкалова,3, e-mail:[email protected] .

Тел.: 03733-50461

Строк подання зауважень і пропозицій  становить  30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

1)Повна назва документа державного планування:

Детальний план території для будівництва об’єктів торгівлі по вул.Емінеску М. в с.Молниця  Герцаївського району Чернівецької області.

Територія площею 0,0936 га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться в центральній частині  с. Молниця Герцаївського  району і має такі межі:

-   північного сходу та заходу  – городні дорізки;

-   південного сходу – вулиця Емінеску М.;

-   південного сходу – багатопрофільний комплекс.

Рельєф проектованої  території має ухил 2ͦ в північно-західному напрямку. Абсолютні відмітки 145,48- 147,00м.

Основна мета проекту:

-визначення   територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення будівель торгівлі;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-зміни цільового призначення земельної ділянки;

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд, організації руху транспорту та  пішоходів, в М1:500;

В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво торгівельного комплексу, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,0936 га;

-проектована забудова – 0,0180га;

-озеленення – 0,0262га;

-замощення – 0,0494га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Герцаївська міська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану території для будівництва об’єктів торгівлі по вул.Емінеску М. в с.Молниця  Герцаївського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 23 вересня   2019 року і триватиме до  22 жовтня  2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території для будівництва об’єктів торгівлі по вул.Емінеску М. в с.Молниця  Герцаївського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території для будівництва об’єктів торгівлі по вул.Емінеску М. в с.Молниця  Герцаївського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Герцаївській міській раді за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Георгія Асакі, буд. 9  з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Герцаївської міської ради.

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконком Герцаївської міської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

60500, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Георгія Асакі, буд. 9.

Електронна адреса:   [email protected].

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 23.09.2019р. по

22.10. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Герцаївської міської ради.

60500, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Георгія Асакі, буд. 9

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

    Детальний план території для будівництва садових будинків в урочищі «Царина» с. Мілієве Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту).

    Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення садових будинків.

    За основним функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території індивідуальних садів. Територія садової забудови призначається для організації відпочинку громадян, ведення садівництва з будівництвом садових будинків для тимчасового або постійного проживання.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Вижницька районна державна адміністрація Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

    Громадське обговорення починається з 11-го жовтня 2019  року  і  триватиме  до 12-го листопада 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

    Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 12.11.2019 об 12:00 в приміщенні старостату с. Мілієве, с. Кибаки,

с. Середній Майдан за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве Вижницького району.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

    Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у            складі   проекту   містобудівної   документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні старостату с. Мілієве,

с. Кибаки, с. Середній Майдан за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве,  з понеділка по п’ятницю - з 09.00  год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Вижницької міської ради - http://vnmiscrada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

    Вижницька міська рада Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 34.

    Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 11.10.2019 по 12.11.2019.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

    Проведення транскордонних консультацій не потребує

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та будівництво ресторану по вул.Заводській,40  в смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування: 

Детальний план території реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та будівництво ресторану по вул.Заводській,40  в смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Територія площею 1,3130га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться в південній частині смт.Лужани Кіцманського району і має такі межі:

-з півночі – вул.Прутська;

-південного сходу – вул.Заводська;

-півдня та південного заходу – дорога.

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та проведення  нового будівництва ресторану, СПА;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців села-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

            До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:500.

            В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано реконструкцію нежитлової будівлі  під готельний комплекс та проведення  нового будівництва ресторану і будівлі СПА , очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів. 

            Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

            Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 1,3130 га;

-проектована забудова – 0,4139га;

-озеленення – 0,4702га;

-під дорогами та проїздами-0,4289га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Мамаївська  сільська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану  території реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та будівництво ресторану по вул.Заводській,40  в смт. Лужани Кіцманського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 14 жовтня   і триватиме до  12 листопада 2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території  реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та будівництво ресторану по вул.Заводській,40  в смт. Лужани Кіцманського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Громадські слухання  відбудуться 12 листопада 2019р.об 11-00год. в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території реконструкції нежитлової будівлі  під готельний комплекс та будівництво ресторану по вул.Заводській,40  в смт.Лужани  Кіцманського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Мамаївській сільській раді за адресою:с.Мамаївці Кіцманського  район, Чернівецька область з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Мамаївської сільської ради.

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

            Виконком Мамаївської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343.

Електронна адреса:  sekretarmamaj@gmail.com

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 14.10.2019р. по  

 12.11. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Мамаївської  сільської ради.

вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський  район, Чернівецька область, 59343.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території щодо розміщення  цеху по виготовленню бруківки по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування: 

Детальний план території  щодо розміщення цеху по виготовленню бруківки по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Територія площею 0,2000га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північно-східній  околиці с.Мамаївці Кіцманського району і має такі межі:

-північного та південного сходу – городні дорізки;

-північного заходу – садибна житлова забудова;

-південного заходу – під’їзд.

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення цеху по виготовленню бруківки;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного містобудівного середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців прилеглої території;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-часткової зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

            До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд, організації руху транспорту та пішоходів, в М1:1000.

            В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво цеху по виготовленню бруківки, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.  

            Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

            Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,2000 га;

-під городнім дорізком – 0,1501га;

-проектована виробнича забудова, в т.ч. – 0,0499га;

                        -площа забудови цеху – 208,0м2;

-замощення – 0,0291га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Мамаївська  сільська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану  території  щодо розміщення цеху по виготовленню бруківки по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 4 листопада 2019 року і триватиме до  3 грудня 2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території  щодо розміщення цеху по виготовленню бруківки по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території щодо розміщення цеху по виготовленню бруківки по вул.І.Богуна в с.Мамаївці Кіцманського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Мамаївській сільській раді за адресою:с.Мамаївці Кіцманського  район, Чернівецька область з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Мамаївської сільської ради.

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

            Виконком Мамаївської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343.

Електронна адреса:  [email protected]

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 4.11.2019р.  по  3.12. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Мамаївської  сільської ради.

вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський  район, Чернівецька область, 59343.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту внесення змін до детального плану території  комплексу житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця  Герцаївського району Чернівецька область

 

1)Повна назва документа державного планування: 

Проект внесення змін до детального плану території  комплексу житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця  Герцаївського району Чернівецької області;

 

Територія площею 2,7883 га, на яку  розробляється Проект, знаходиться на північний захід від центральної  частини с.Молниця, з лівої сторони автодороги Чернівці- Герца:

-північного сходу – територія школи;

-південного сходу та північного заходу – садибна забудова; 

-південного  заходу – автодорога Чернівці – Герца.

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості реконструкції забудови та нового будівництва очисних споруд для житлового комплексу;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців житлового комплексу;

-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-зміни цільового призначення частини земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

         До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:1000;

-схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:1000.

         В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано внутріквартальну  містобудівну ситуацію комплексу та запропоновано будівництво  очисних споруд повної біологічної  очистки, влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.  

         Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

         Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану – 2,7874 га, в т.ч.:

-існуюча забудова – 2,4384га, в т.ч.:

         -спортивно-відпочинкова зона -  0,9648га

         -озеленення – 0,6655га;

         -замощення – 0,6293га;

         -город  - 0,1788га;

-проектована забудова – 0,3290га, в т.ч.:

         -площа забудови очисних споруд – 0,1158га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Герцаївська міська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Проекту внесення змін до детального плану території комплексу  житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця Герцаївського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 11 листопада  2019 року і триватиме до  10 грудня  2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Проекту внесення змін до детального плану території комплексу  житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця Герцаївського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Проектом внесення змін до детального плану території комплексу  житлових будівель зі службовими приміщеннями в с.Молниця Герцаївського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Герцаївській міській раді за адресою: 60500, Чернівецька область, м.Герца, вул.Г.Асакі, 9   щоденно  з 10-00 до 18-00 год., окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Герцаївської міської ради.

Громадські слухання щодо врахування  громадських інтересів  під час розроблення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться  об 11-00 годині  10 грудня  цього року в приміщенні  Герцаївської міської ради

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

         Виконком Герцаївської міської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вулиця Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

Електронна адреса:  [email protected]

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 11.10.2019р. по  

 10.11. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Герцаївської міської  ради.

Вул.Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 1. Повна назва документа державного планування:

Детальний план частини території для розміщення магазину промислових та продовольчих товарів по вулиці Головна в селі Горбово Герцаївського району Чернівецької області. Територія площею 0,0900 га, на яку розробляється детальний план, знаходиться в західній частині с. Горбово Герцаївського району і має такі межі:

 • з півночі - вулицею Головна ( автодорога III категорії Чернівці - Герца),

- зі сходу - меліоративний канал,

 • на півдні та заході - землі для ведення особистого селянського господарства.

Рельєф проектованої території має ухил 2"в північно-західному напрямку. Абсолютні відмітки 143,80-144,10 м.

Основна мета проекту:

- визначення територіальних ресурсів щодо можливості розміщення будівель торгівлі;

- визначення архітектурно-планувальних та природоохоронних можливих варіантів формування їх забудови для подальшої проектної розробки оптимальних рішень;

- поліпшення екологічної ситуації;

- формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

- зміни цільового призначення земельної ділянки;

Проект детального плану складається з текстової та графічної частин, а також рішень органів місцевого самоврядування, матеріалів проведених досліджень території, виконаних спеціалізованими організаціями.

До складу графічної частини детального плану входить:

- схема існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень;

- проектний план з проектними планувальними обмеженнями зі схемами вертикального планування та інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд, організації руху транспорту та пішоходів, в МІ: 1000;

В основному кресленні - проектному плані проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво магазину продовольчих та промислових товарів, з допоміжним приміщенням для персоналу, вбиральнею, приміщенням для зберігання товарів повсякденного вжитку, очисних споруд повної біологічної очистки типу «ВІОТАL», влаштуванням тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка відповідає графічним матеріалам та надає опис природних умов, оцінку існуючої ситуації, пропозиції щодо встановлення режиму забудови, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища та реалізації детального плану території.

Техніко-економічні показники:

- територія магазину в межах детального плану, в т.ч.: - 0,0900 га;

- проектована забудова - 0,0170 га;

- озеленення - 0,07 га;

- замощення - 0,04 га.

 1. Орган,   що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Острицька сільська рада.

 1. Передбачувана           процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення Детального плану частини території для розміщення магазину промислових та продовольчих товарів по вулиці Головна в селі Горбово Герцаївського району Чернівецької області з 08 листопада 2019 року і триватиме до 08 грудня 2019 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з 08 листопада 2019 року і триватиме до 2Ї листопада 2019 року.

б)способи    участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст. 12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану частини території для розміщення магазину промислових та продовольчих товарів по вулиці Головна в селі Горбово Герцаївського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган,    від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом нро стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом частини території для розміщення магазину промислових та продовольчих товарів по вулиці Головна в селі Горбово Герцаївського району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Острицькій сільській раді за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул.Зелена буд- 1з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайті Острицької сільської ради.

г)орган,  до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконком Острицької сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

60520, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вулЗелена буд.1 .

Електронна адреса: ------- --- ------  .

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 08 листопада 2019 року і триватиме до 08 грудня 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Острицької сільської ради.

605__ , Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул._______ , буд.___ .

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території  для  будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки  Герцаївського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування:

Детальний план території  для  будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки  Герцаївського району Чернівецької області.

Територія площею 0,1353 га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться в центральній частині с.Байраки і має такі межі:

-північного сходу – під’їзд до сусіднього домоволодіння;

-південного  сходу та заходу   - садибна забудова;

-північного заходу – вул.Головна.

Основна мета проекту:

- уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення будівель торгівлі;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців міста-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд, організації руху транспорту та пішоходів, в М1:1000.

В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано прибудову до існуючої будівлі кафе з надбудовою житлових приміщень, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,1353 га;

-проектована забудова – 0,0298га;

-озеленення – 0,0410га;

-замощення – 0,0399га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Байраківська сільська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення  Детального плану  території для  будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки  Герцаївського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 18 листопада 2019 року і триватиме до  17  грудня 2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до детального плану території  для  будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки  Герцаївського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території для  будівництва кафе-бару з житловими приміщеннями по вул.Головній,13 в с.Байраки  Герцаївського району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Байраківській сільській раді за адресою: 60540, Чернівецька область, с.Байраки, щоденно  з 10-00 до 18-00 год., окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Байраківської сільської ради.

Громадські слухання щодо врахування  громадських інтересів  під час розроблення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться  об 11-00годині  17 грудня цього року в приміщенні  Байраківської сільської ради

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконком Байраківської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

С.Байраки, Герцаївський район, Чернівецька область, 60540.

Електронна адреса: bairaki_sr @ukr.net

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з  18.11.2019р. по

17.12. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Байраківська ради.

с.Байраки,Герцаївський район, Чернівецька область, 60540.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення Проекту Генерального плану села Рашків Хотинського району Чернівецької області та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).

 

1. Повна назва документа державного планування, шо пропонується:

Генеральний план с.Рашків Хотинського району Чернівецької області.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Рукшинська сільська рада Хотинського району Чернівецької області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)         дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (звіт зі стратегічної екологічної оцінки) та проекту Генерального плану села Рашків Рукшинської сільської ради Хотинського району Чернівецької області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 15 листопада 2019 року на сайті Рукшинської сільської ради http://rakshynska.gromada.org.ua/ та триватиме до 14 грудня 2019 р.

б)         способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (звіту про стратегічну екологічну оцінку), одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження, або вмотивовано їх відхиляє.

в)         дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань - 25 листопада 2019 року о 12.00 год за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Рукшин, вул.Головна 35а, приміщення сільської ради.

г)         орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування - 60030, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Рукшин, вул.Головна 35а, тел. 03731 -42-234

Контактна особа Р.А.Кучер.

д)         орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій - 60030, Чернівецька обл.. Хотинський р-н, с.Рукшин, вул. Головна 35а, тел. 03731-42-234 , e-mail: [email protected] Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом ЗО днів.

Повідомлення про оприлюднення проекту Генерального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища») проекту "Генеральний план села Пригородок Хотинського району Чернівецької області"

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується:

Генеральний план с.Пригородок Хотинського району Чернівецької області.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Рукшинська сільська рада Хотинського району Чернівецької області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення;

а)         дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (звіт зі стратегічної екологічної оцінки) та проекту Генерального плану села Пригородок Рукшинської сільської ради Хотинського району Черніваецької області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 15 листопада 2019 року на сайті Рукшинської сільської ради http://rukshynska.gromada.org.ua/ та триватиме до 14 грудня 2019р.

б)         способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (звіту про стратегічну екологічну оцінку), одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження, або вмотивовано їх відхиляє.

в)         дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань -25 листопада 2019 року о 12.00 год за адресою: Чернівецька обл.. Хотинський р-н, с.Рукшин, вул.Головна 35а, приміщення сільської ради.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування - 60030, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Рукшин, вул.Головна 35а, тел. 03731-42-234 Контактна особа Р.А.Кучер.

д) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій - 60030, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Рукшин, вул. Головна 35а, тел. 03731 -42-234 , e-mail: [email protected] Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території щодо розміщення  житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування: 

Детальний план території щодо розміщення  житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Територія площею 0,2426га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північно-західній  частині с.Мамаївці Кіцманського району і має такі межі:

-північного та південного сходу, південного заходу – землі для ведення  особистого селянського господарства;

-північного заходу – дорога.

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення автошколи;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного містобудівного середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців прилеглої території;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

- зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

            До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд, організації руху транспорту та пішоходів, в М1:500.

            В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво будівлі автошколи, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів. 

            Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

            Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,2426 га;

-проектована забудова, в т.ч. – 0,0135га;

-озеленення – 0,0050га;

-замощення – 0,2241га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Мамаївська  сільська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану  території щодо розміщення  житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 25 листопада 2019 року і триватиме до   24 грудня 2019 року.

            Громадські слухання відбудуться  24 грудня цього року  об 11-00год. в приміщенні Мамаївської сільської ради

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території  щодо розміщення  житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території щодо розміщення  житлово-громадської забудови по пров. Залізничному в с.Мамаївці Кіцманського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Мамаївській сільській раді за адресою:с.Мамаївці Кіцманського  район, Чернівецька область з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Мамаївської сільської ради.

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

            Виконком Мамаївської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343.

Електронна адреса:  [email protected]

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 25.11.2019р.  по  24.12. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Мамаївської  сільської ради.

вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський  район, Чернівецька область, 59343.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування:

Генеральний план с. Чудей Сторожинецького району Чернівецької області

 

            Розроблення генерального плану с. Чудей передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються, в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

          В звіті про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Чудей проведена оцінка впливу на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами тощо).

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Чудейська сільська рада

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з «06» грудня по «07» січня  2020 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  не передбачено.

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

Строки подання зауважень та пропозицій: до «07» січня 2020 р.  включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

1. Повна назва документа державного планування:

Генеральний план с. Нова Красношора Сторожинецького району Чернівецької області

 

            Розроблення генерального плану с. Нова Красношора передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються, в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

          В звіті про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Нова Красношора проведена оцінка впливу на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами тощо).

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Чудейська сільська рада

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з «06» грудня по «07» січня  2020 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  не передбачено.

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

Строки подання зауважень та пропозицій: до «07» січня 2020 р.  включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

1. Повна назва документа державного планування:

Генеральний план с. Їжівці Сторожинецького району Чернівецької області

 

            Розроблення генерального плану с. Їжівці передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються, в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

          В звіті про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Їжівці проведена оцінка впливу на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами тощо).

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Чудейська сільська рада

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з «06» грудня по «07» січня  2020 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  не передбачено.

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Чудейська сільська рада - вул.Карпатська,2 Сторожинецького р-ну, Чернівецька обл., 59024                     

тел.  03735-61259, 03735-61393, [email protected], на офіційній веб-сторінці https://chudeyska-gromada.gov.ua/

 

Строки подання зауважень та пропозицій: до «07» січня 2020 р.  включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: «Генеральний план м.Вашківці» (далі - генеральний план).

Зміст проекту генерального плану відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б. 1.1 -15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Вашківецька міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку до проекту генерального плану м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 16.12.2019 року на сайті Вашківецької міської ради (посилання на веб-сторінку https://vashkivetska-gromada.gov.ua/ та триватиме до 29.01.2020 року.

Спосіб участі громадськості - надання письмових зауважень і пропозицій в межах^ строку громадського обговорення, та не пізніше 29.01.2020 р. •

Громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку до проекту генерального плану м. Вашківці Вижницького району Чернівецької відбудуться 30.01.2020 р. в приміщенні Вашківецької міської ради за адресою м.Вашківці, вул. Героїв Майдану, 2, місце проведення: актова зала.

Відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.

Ознайомитися з проектом генерального плану м.Вашківці та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову екологічну інформацію, що стосується проекту генерального плану м.Вашківці Вижницького району Чернівецької області можна за адресою: Вашківецька міська рада м. Вашківці, вул. Героїв Майдану, 2, у відділі земельних відносин та комунальної власності Вашківецької міської ради.

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку, проекту генерального плану м.Вашківці подаються до відділу земельних відносин та комунальної власності Вашківецької міської ради.

Відповідальна особа: в.о. начальника відділу земельних відносин та комунальної власності Вашківецької міської ради - Подольчук Руслан

Миколайович. Контактні дані; електронна адреса : [email protected]; тел. (03730) 4-30-40

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 29.01.2019 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується проекту генерального плану м.Вашківці Вижницького району Чернівецької області ; відділ земельних відносин та комунальної власності Вашківецької міської ради (поштовий індекс 59210, Чернівецька область Вижницький район м.Вашківці, вул.Героїв Майдану, 2).

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту «Детальний план території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України (створення навчально-тренувальної бази та полігону) на території Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту)»

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

    Детальний план території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України (створення навчально-тренувальної бази та полігону) на території Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту).

    Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення навчально-тренувальної бази та полігону.

    За основним функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території об’єктів обслуговування за межами населеного пункту. В межах території, щодо якої здійснюється детальне планування передбачається розміщення комплексу будівель та споруд призначених для розміщення органів та підрозділів ДСНС.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Вижницька районна державна адміністрація Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

    Громадське обговорення починається з 13-го грудня 2019  року  і  триватиме  до 14-го січня 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

    Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 14.01.2020 об 12:00 год. в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет Вижницького району.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

    Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет Вижницького району., з понеділка по п’ятницю - з 09.00  год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Берегометської селищної ради - http://gromady.cv.ua/vn/rada/275/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

    Берегометська селищна рада Вижницького Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59233, смт. Берегомет, вул. Центральня, 20.

    Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 13.12.2019 по 14.01.2020.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

    Проведення транскордонних консультацій не потребує.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ В С.СТРІЛЕЦЬКИЙ КУТ, ВУЛ.ПРИПРУТСЬКА, КІЦМАНСЬКОГО Р-Н ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.

 1. Повна назва документа державного планування: Детальний план території земельної ділянки та звіту про стратегічну екологічну оцінку В с.Стрілецький Кут, по бул. Припрутській, Кіцманського району Чернівецької області, площею 0,192га для зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 7322588500:01:001:0297 з «для особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділнка)».
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Стрілецько Кутська сільська рада.
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення у тому числі:

а)   дату початку та строки здійснення процедури: Громадське обговорення почнеться з 03.01.2020р., і триватиме до 04.02.2020р.

б)   способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість у межах строку громадського обговорення документа має право подати В письмовій формі (у тому числі В електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, поданні після встановленого строку не розглядаються.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Громадські слухання відбудуться 05.01.22р. об 12-00год. В приміщенні

Стрілецько -Кутської сільській раді по вул. Центральна,116 Кіцманського району, Чернівецької область.

г)  орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування: Ознайомитися з Детальним планом території земельної ділянки та звіту про стратегічну екологічну оцінку В с.Стрілецький Кут, по вул. Припрутській, Кіцманського району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування, можна В приміщенні Стрілецько-Кутської сільської ради Вул.Центральна, 116.,

Кіцманського району, Чернівецької область. ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Стрілецько- Кутська сільська рада. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій

формі: 59345 Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Стрілецький Кут, бул. Центральна буб. 116 тел. 03736-57141, 03736-57124. Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 бніб з бня оприлюднення побібомлення і трибає з 03.01.2020р. і бо 04.02.2020р. Включення.

б) місцезнаходження наябної екологічної інформації, у тому числі поб'язаної зі збороб'ям населення, що стосується документа бержабного планування:

Управління екології та приробних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації, абреса 58003 м. Чернібці, бул. Маякобського, 35 Телефон, факс: (0372) 52-22-23 Сайт: http://www.Gco-bukovina.com.ua.

4) необхідність пробедення транскордонних консультацій щодо проекту документа бержабного планування: Пробебення транскорбонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення Звіту про СЕО (розділу «Охорона навколишнього природного середовища») та Детального плану частини території району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту с. Молниця,  Герцаївського району, Чернівецької області

 1. Повна назва документа державного планування:

   Детальний план частини території району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту  с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області.

Територія площею 2,9001 га, на яку  розробляється детальний план, з них 0,4500 га для будівництва та обслуговування фруктосховища з регульованим газовим середовищем.

Земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту с. Молниця,  Герцаївського  району, Чернівецької області, територія межує: -з Південного заходу – грунтова дорога, – з інших  сторін – сади.

Рельєф місцевості складний (перепади відміток по висоті в межах ділянки до 25 м) з придатною для будівництва верхньою терасою. Доступ до земельної ділянки забезпечується хорошим транспортним зв’язком: на південний схід на відстані 700 м, знаходиться автомобільна дорога з твердим покриттям Т-2604, яка проходить через с. Молниця до м. Герца.

Основна мета розроблення  проекту:

- Уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормам:

- Створення раціональної інфраструктури;

- Послідовне та ефективне освоєння території;

- Додержання санітарних норм;

- Визначення містобудівних умов та обмежень.

До  складу графічної частини  детального  плану території  входить:

 - Схема розташування земельних ділянок у планувальній структурі району (частині району) М 1:25000;

 - План існуючого використання території М 1:1000;

 - Схема планувальних обмежень М 1:1000;

 - Проектний план М 1:1000. Креслення поперечного профілю вулиці;

 - Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні заходи щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

- територія  в межах детального плану: – 2,9001 га;

- територія під проектовану забудову – 0,4500 га;

- озеленення – 2,47 га;

- замощення – 0,24 га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Герцаївська районна державна адміністрація Чернівецької області

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану території частини території району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту  с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з  17 січня  2020 року і триватиме до  18  лютого  2020 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом частини території району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту  с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку (розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації) можна щоденно в робочий час, окрім суботи та неділі в Герцаївській районній державній адміністрації Чернівецької області за адресою: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевченка, 9; електронна адреса: [email protected]

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області.

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Герцаївська районна державна адміністрація Чернівецької області.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевченка, 9.

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з  17 січня  2020 року до  18  лютого  2020 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевченка, 9.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту «Детальний план території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України (створення навчально-тренувальної бази та полігону) на території Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту)»

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

    Детальний план території для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС України (створення навчально-тренувальної бази та полігону) на території Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту).

    Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення навчально-тренувальної бази та полігону.

    За основним функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території об’єктів обслуговування за межами населеного пункту. В межах території, щодо якої здійснюється детальне планування передбачається розміщення комплексу будівель та споруд призначених для розміщення органів та підрозділів ДСНС.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Вижницька районна державна адміністрація Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

    Громадське обговорення починається з 13-го грудня 2019  року  і  триватиме  до 14-го січня 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

    Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 14.01.2020 об 12:00 год. в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет Вижницького району.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

    Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет Вижницького району., з понеділка по п’ятницю - з 09.00  год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Берегометської селищної ради - http://gromady.cv.ua/vn/rada/275/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

    Берегометська селищна рада Вижницького Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59233, смт. Берегомет, вул. Центральня, 20.

    Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 13.12.2019 по 14.01.2020.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

    Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту «Детальний план території для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд по вул. П. Орлика в с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області (квартал № 1)»

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

    Детальний план території для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд по вул. П. Орлика в с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області (квартал № 1)

    Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення індивідуальних садибних житлових будинків.

    За основним функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території житлової садибної забудови. Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, проектом передбачається 4 присадибних ділянки на яких передбачено будівництво чотирьох індивідуальних житлових будинків.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Вижницька міська рада Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

    Громадське обговорення починається з 17-го січня 2020 року і триватиме до 15-го лютого 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

    Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 17.02.2020 об 12:00 в приміщенні старостату с. Чорногузи за адресою: вул. Українська, 44 с. Чорногузи Вижницького району.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

    Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у            складі   проекту   містобудівної   документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні старостату с. Чорногузи за адресою: вул. Українська, 44 с. Чорногузи,  з понеділка по п’ятницю - з 09.00  год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Вижницької міської ради - http://vnmiscrada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

    Вижницька міська рада Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 34.

    Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 17.01.2020 по 15.02.2019.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

    Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту «Детальний план території для будівництва (встановлення) сміттєсортувальної лінії та обслуговування полігону ТПВ Вижницької міської ради по вул. Майданській, 7-б в с. Майдан Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту)»

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території для будівництва (встановлення) сміттєсортувальної лінії та обслуговування полігону ТПВ Вижницької міської ради по вул. Майданській, 7-б в с. Майдан Вижницького району Чернівецької області (за межами населеного пункту).

Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення сміттєсортувальної лінії та полігону ТПВ.

За основним функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території комунальних об’єктів. Будівництво сміттєсортувальної лінії та полігону ТПВ визначається необхідністю вирішення питань утилізації побутового сміття та інертних відходів житлової, громадської та виробничої забудови Вижницької громади.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Вижницька районна державна адміністрація Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 17-го січня 2020  року  і  триватиме  до 15-го лютого 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 18.02.2020 об 12:00 в приміщенні старостату с. Іспас, с. Майдан за адресою: вул. Шевченка, 83 с. Іспас.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні старостату с. Іспас, с. Майдан за адресою: вул. Шевченка, 83 с. Іспас,  з понеділка по п’ятницю - з 09.00  год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Вижницької міської ради - http://vnmiscrada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Вижницька міська рада Чернівецької області. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 34.

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 17.01.2020 по 15.02.2020.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: 

Генеральний план  села Василівка, Сокирянського району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області, (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села Василівка та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  15 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до  Генгерального плану села Василівка та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися із Генеральним планом села Василівка та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail: [email protected].

 Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 15 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: 

Генеральний план  села Волошкове, Сокирянського району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області, (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села Волошкове та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  15 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до  Генерального плану села Волошкове та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися із Генеральним планом села Волошкове та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail: [email protected].

 Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 15 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Повна назва документа державного планування: 

Генеральний план  села Ломаченці, Сокирянського району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області, (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села Ломаченці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  15 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до  Генерального плану села Ломаченці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися із Генеральним планом села Ломаченці та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail: [email protected]a.

 Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 15 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: 

Генеральний план  села Ожеве, Сокирянського району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області, (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села Ожеве та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  15 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до  Генерального плану села Ожеве  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися із Генеральним планом села Ожеве та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail: [email protected].

 Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 15 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування:

 Схема планування території Сокирянського району, Чернівецької області.

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область.)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Схеми планування Сокирянського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  15 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Схеми планування території Сокирянського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися зі Схемою планування території Сокирянського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail: [email protected].

 Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 15 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Повна назва документа державного планування:

Генеральний план  села Розкопинці, Сокирянського району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Сокирянська районна рада Сокирянського району Чернівецької області, (60200, вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни, Сокирянський район, Чернівецька область)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села Розкопинці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Сокирянської районної ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  22 березня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до  Генерального плану села Розкопинці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися із Генеральним планом села Розкопинці та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,3 м. Сокиряни  Сокирянського району Чернівецької області, Сокирянська районна рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

-          в  Сокирянську районну раду - вул. Шевченка, 3 м. Сокиряни  Сокирянського району, Чернівецької області;

-         E-mail:  [email protected].

Відповідальна особа: Керуючий справами Сокирянської районної ради – Горн.С.Е.

Контактні телефони – (03739) 2-11-01

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 22 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території кварталу з розміщення об’єктів  комерційної діяльності  та  комплексу дорожнього сервісу в с.Буда Новоселицького району Чернівецької області

1)Повна назва документа державного планування:

Детальний план території    кварталу  з розміщення об’єктів  комерційної діяльності  та  комплексу дорожнього сервісу в с.Буда   Новоселицького району Чернівецької області.

Територія площею 0,6988га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться в південно-західній  частині с.Буда Магальської сільської ради Новоселицького району і має такі межі:

-північного заходу – автодорога Т-2603-Чернівці-Хотин;

-заходу  -  автодорога Н-10-Чернівці-Житомир

-сходу-відкриті водовідвідні канави, садибна житлова забудова;

-південного сходу – землі для ведення  особистого селянського господарства.

Основна мета проекту:

-визначення  територіальних  ресурсів  для розміщення  об’єктів комерційної діяльності та дорожнього сервісу;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-створення комфортних умов  для  функціонування комерційних об’єктів та проживання  мешканців села-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установами обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території;

-проектний план;

-схеми планувальних обмежень,  організації руху  транспорту  і  пішоходів в М1:1000.

В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано розміщення торгових комплексів, магазину, СТО,адміністративної будівлі, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, водозабору, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,6988 га;

-площа забудови – 0,1450га;

 

-озеленення – 0,0833га;

-під проїздами - 0,4483га;

-під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності-0,0222га.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Магальська сільська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану території кварталу  з розміщення об’єктів  комерційної діяльності  та  комплексу дорожнього сервісу в с.Буда та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 17 лютого  2020 року і триватиме до  17 березня  2020 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території кварталу  з розміщення об’єктів  комерційної діяльності  та  комплексу дорожнього сервісу в с.Буда Новоселицького району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним план території     кварталу  з розміщення об’єктів  комерційної діяльності  та  комплексу дорожнього сервісу в с.Буда Новоселицького району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Магальській сільській раді за адресою:с.Магала, Новоселицький район, Чернівецька область,   з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Магальської сільської ради:   magalska.gromada.org.ua .

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконком Магальської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

с.Магала, Новоселицький  район, Чернівецька область, 60313.

Електронна адреса: magala.[email protected]ukr.net

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 17.02.2020р. по  17.03. 2020 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Магальської сільської ради.

с.Магала, Новоселицький район, Чернівецька область.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території щодо можливості розміщення громадської забудови по вул. Центральній, 108 а в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення громадської забудови.

За функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території громадської забудови. Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, проектом передбачається розміщення громадського об’єкту – магазину зі змішаним асортиментом товарів.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Мамаївська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 21-го лютого 2020 року і триватиме до 23-го березня 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.