Департамент освіти і науки

Про Департамент

 • Про Департамент
 • Графік прийому громадян
 • Команда Департаменту

58010, м.Чернівці, вул. Грушевського, 1; телефон: 55-29-66 ; е-mail: [email protected]

Директор Департаменту - Цуркан Людвига Павлівна

Заступник директора Департаменту - начальник управління ресурсного забеспечення – Періус Надія Василівна

Заступник директора Департаменту - начальник управління освіти і науки - Гринюк Оксана Іванівна

Департамент освіти і науки є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а  також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України.

Основні завдання Департаменту, згідно з Положенням:

 1. участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
 2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;
 4. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально- економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
 7. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 8.  координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 9.  управління закладами освіти, установами комунальної форми власності, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 10. здійснення аналізу, моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері управління Департаменту;
 11. участь у формуванні регіональної освітньої політики, сприяння у впровадженні інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
 12. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 13. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

 

 

 

Режим роботи:

Пн- чт з 08:00 до 17:00

Пт – 08:00 до 16:00

Обідня перерва з 12:00 до 12:45

 

      

Графік прийому громадян

ПІП, посада

День і час проведення прийому

    Місце проведення,            телефон

   

 

Цуркан Лювига Павлівна - директор Департаменту

 

     Вт. з 13:00 до 17:00

 

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної  адміністрації

Телефон: 55-29-66

   

 

Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту – начальник управління ресурсного забезпечення

 

    Ср. з 13:00 до 17:00

 

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної  адміністрації, каб.423

Телефон: 52-26-69

   

Гринюк Оксана Іванівна-заступник директора Департаменту - начальник управління освіти і науки

 

 

   Чт. з 13:00 до 17:00

 

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної  адміністрації, каб.404

Телефон: 55-18-16

   
         

 

 

Команда  Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА

 

№ з/п

Посада

ПІБ (повністю)

Контактний телефон/ каб. 

1

Директор Департаменту

Цуркан Людвига Павлівна

55-29-66

каб.406

 

2

Заступник директора Департаменту – начальник управління ресурсного забезпечення

Періус Надія Василівна

52-26-69

каб.423

 

3

Заступник директора Департаменту –начальник управління освіти і науки

Гринюк Оксана Іванівна

 

55-36-54

каб.404

Управління освіти і науки

Відділ дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти

4

Заступник начальника управління освіти і науки -  начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти

 

55-18-16

каб.405

5

Заступник начальника відділу

Васильчук Марина Григорівна

55-18-16

каб.405

6

Головний спеціаліст

Шпанюк Оксана Юріївна

55-18-16

каб.405

7

Головний спеціаліст

 

55-18-16

каб.405

8

Головний спеціаліст

Сабадаш Наталія Володимирівна

55-18-16

каб.451

9

Головний спеціаліст

Раца Олена Анатоліївна

55-18-16

каб.405

10

Головний спеціаліст

Дячук Юлія Дмитрівна

55-18-16

каб.405

Відділ професійної та вищої освіти

11

 

Начальник відділу професійної та вищої освіти

 

Бурченко Лілія Іванівна

57-77-79

каб.232

12

Головний спеціаліст

 

Горюк Катерина Олексіївна

 

57-77-79

каб.232

13

Головний спеціаліст

 

Курик Тетяна Миколаївна

57-77-79

каб.232

 

 

14

Головний спеціаліст

 

Павлюк Михайло Дмитрович

52-64-76

каб.238

15

 

Головний спеціаліст

 

 Потяк Наталія Михайлівна

52-64-76

каб.238

Управління ресурсного забезпечення

Відділ управління персоналом та організаційно-правового забезпечення

16

 

Начальник відділу управління персоналом та організаційно-правового забезпечення

 

Холевчук Олександра Ігорівна

55-26-57

каб.458

17

Головний спеціаліст - юрисконкульт

 

 

 

 

18

 

Головний спеціаліст

 

Лащак Оксана Мирославівна

55-26-57

каб.458

19

Головний спеціаліст

Лінецька Ольга Георгіївна

(канцелярія)

55-18-19

каб.403

Відділ бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи

20

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи – головний бухгалтер

Смеречинська Тетяна Анатоліївна 

55-32-02

каб.402

21

Головний спеціаліст       

 

Юзько Оксана Дмитрівна

55-32-02

каб.402

22

Головний спеціаліст       

Клебак Христина Олександрівна

55-32-02

каб.402

23

Головний спеціаліст       

Цюга Наталія Дмитрівна

55-36-59

каб.460

 

24

 

Головний спеціаліст

Пласкунова Ганна Іванівна

 

55-36-59

каб.460

25

 

Головний спеціаліст

 

 

55-36-59

 

 

Наш сайт

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом реалізуються заходи щодо реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти. 

Сайт Департаменту освіти і науки

Інформаційні послуги

- Консультативне та методичне забезпечення здобуття дітьми дошкільної освіти.

- Консультативне та методичне забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною, екстернатом.

- Надання консультативної допомоги щодо  первинної підготовки кваліфікованих робітників.

- Надання консультативної допомоги щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

- Надання консультативної допомоги  щодо здобуття вищої освіти.

- Надання консультативної допомоги щодо   здобуття позашкільної освіти, спрямованої на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх  інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Заклади освіти області

Перелік закладів освіти області https://cv.isuo.org/authorities/view/id/196

 

 

Професії закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Нова українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Все про Нову українську школу

Інклюзивно-ресурсні центри Чернівецької області

Регіональні програми

В області діють 11 регіональних програм, затверджених сесією Чернівецької обласної ради, які передбачають виділення фінансування на освіту з обласного та місцевих бюджетів. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації є розробником та основним розпорядником коштів наступних 4 ключових  програм розвитку освітньої галузі Чернівецької області:     

  - Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки (зі змінами від 21.12.2017 № 259-19/17);                                             

  - Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 рр. (зі змінами 24.03.2017 № 9-12/17);   

 

- Регіональної програми «Буковинські студії VIII» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки (затверджено 04.07.2018 № 141-14/17);                                                                                              

- Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2021 рр. (затверджено 27.03.2018 № 9-21/18).